Barcsay Ákos-díjat alapítottak Hunyad megyében

Egyöntetûen fogadták el a Hunyad megyei Magyar Állandó Konferencia (MÁK) résztvevõi a Barcsay Ákos-díj megalapításáról szóló határozatot. A testület szombaton, Déván a Téglás Gábor Elméleti Líceum aulájában gyûlésezett. A díj alapító okiratát Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke és Dézsi Attila, a MÁK elnöke látta el kézjegyével.

Hunyad megyében a közösségi szolidaritás rendkívüli eredményeket ért el az elmúlt években, éppen ezért az RMDSZ Állandó Tanácsán fogalmaztam meg a díj megalapításának javaslatát, amelyet a Hunyad megyei magyar közösségért tevékenykedõknek adunk majd évente, azoknak a személyiségeknek, akik munkásságukkal szórványközösségünket szolgálják” – mondta el Dézsi Attila.

A MÁK határozata szerint évente három, a közösségépítõ munkában kiemelkedõ teljesítményt elérõ személy kap Barcsay Ákos-díjat, egy díjat a történelmi egyházak és felekezetek képviselõjének, egyet-egyet a pedagógus társadalom és a civil szféra képviselõjének ítélnek meg. A díjak odaítélése a Magyar Állandó Konferencia hatásköre, melyet egy öttagú kuratórium gyakorol. A Barcsay Ákos-díjat a Hunyad Megyei Magyar Napokon adják át.

2014 a Közösségépítés Éve Hunyad megyében, a 21. század kihívásaira akarunk válaszolni ezzel a kezdeményezéssel. Felvállalt célunk, hogy minél több fiatalt vonzzunk közösségépítõ tevékenységeinkbe, ezzel egyidõben viszont azt is kötelességünknek is tartom, hogy megköszönjük azoknak az áldozatos munkáját, akik kezdeményezõ módon hozzájárulnak közösségünk megerõsítéséhez. Ezt célt szolgálja a most alapított díj” – hangsúlyozta Winkler Gyula.

Az egész napos konferencián az EP-képviselõ összegezte az idei év politikai eseményeit, ugyanakkor vázolva a következõ esztendõ prioritásait, kiemelte a jövõ május 25-én sorra kerülõ európai parlamenti választásokat, valamint arra is emlékeztetett, hogy jövõ decemberben megalakulásának 25 évfordulóját ünnepli az RMDSZ. Arra kérte a MÁK résztvevõit, hogy a következõ év munkáját oly módon végezzék, hogy év végén Hunyad megyében is emelt fõvel tudjon ünnepelni a magyarság.

“Amit a kövek regélnek” címmel elõadást tartott Dézsi Attila, aki Hunyad megye páratlan épített örökségét mutatta be, kiemelve, hogy elengedhetetlenül fontos annak megvédése és ápolása. Gáspár Barra Réka, a Dél-Erdélyért Társaság alapító tagjának vezetésével kuratórium megalakításáról is döntött a MÁK, amelynek feladata az épített örökség kataszterének összeállítása, megyei örökségvédelmi stratégia elkészítése, az épített örökség turisztikai népszerûsítése. A Hunyad megyei nõszervezet tevékenységérõl és jövõbeli terveirõl Kun Gazda Kinga, a HUMMIT ifjúsági szervezet eredményeirõl Kofity Zoltán számolt be. A konferencián délután a Hunyad megyei magyar oktatási kérdések kerültek terítékre, elõadást tartott Vlaic Ágnes kisebbségi tanfelügyelõ és Kocsis Attila, a Téglás Gábor Elméleti Líceum igazgatója.

*** Nagybarcsai Barcsay Ákos (1619-1661) erdélyi fejedelem, lugosi és karánsebesi bán, Hunyad vármegye fõispánja, fejedelmi tanácsos, II. Rákóczi György idején Erdély politikai életének egyik meghatározó alakja. Uralkodásának legmaradandóbb emléke, hogy Erdély címerét az õ fejedelemsége idején, 1659. május 24-én a szász-sebesi országgyûlés határozza meg. 2011-ben, az elsõ alkalommal megtartott Magyar Szórvány Napján avatták fel a restaurált, XIX. századi Barcsay emlékmûvet, amely a Hunyad megyei prefektúra épülete, a hajdani vármegyeháza elõtt kapott méltó helyet.