Az utánunk következő nemzedékeknek is joguk van az élhető szülőföldhöz

Környezettudatos szemlélet kialakítására, közösségi és egyéni szinten felvállalt erőfeszítésre van szükség, hogy Erdélyben is elkezdődjön a zöld átállás és a fenntartható fejlődés általános gyakorlattá váljon – hangsúlyozta Winkler Gyula EP-képviselő pénteken, Déván, ahol a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete által szervezett falugazdász találkozón és szakmai fórumon vett részt.

Winkler Gyula szerint az európai zöld megállapodás (Green Deal) a 21. század legnagyobb átállása, amely a fenntarthatóság elveit vezeti be a gazdaság területén éppúgy, mint a társadalomban.

„Az Európai Bizottság kezdeményezése sok lényeges elemet tartalmaz, például a fenntartható gazdaság, az energiahatékonyság, klímaváltozás elleni fellépés a mezőgazdaság és szállítás területén, azonban hiányzik egy fontos elem: az oktatás és nevelés, a tudatosítás kérdése, a szemléletváltás szükségessége” – érvelt a képviselő az mellett, hogy széles körben tudatosítani kell a téma fontosságát.

„Sem európai szinten, sem itthon, Erdélyben nem lehet sikeresen megvalósítani egyetlen közpolitikát sem anélkül, hogy azt az emberek megértsék és támogassák az elérendő célokat. Szükség van környezettudatosságra, közösségi és egyéni szinten felvállalt erőfeszítésre, ha az a célunk, hogy az erdélyi magyarok itthon, a szülőföldön boldoguljanak, itthon, Erdélyben tervezzenek jövőt. De ehhez az is hozzátartozik, hogy nemcsak unokáinknak, hanem az utánuk következő nemzedékeknek is joguk van a tiszta levegőhöz, friss vízhez, zöldellő természethez, élhető szülőföldhöz” – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula. Előadásában rámutatott, hogy az európai zöld megállapodás máris számos vitát gerjesztett szerte Európában, az RMDSZ célul tűzte ki, hogy aktívan vesz észt ebben a vitában. „Brüsszelben és itthon, Erdélyben is el kell kezdeni egy olyan társadalmi párbeszédet, amely mozgósítja közösségünk minden tagját a fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósítása érdekében. Ebben az évtizedben elkezdődik az átállás, ezért a változásokat úgy kell megtervezni, hogy a közösség veszélyeztetett tagjai megkapják a szükséges támogatást, ezt szolgálja a Méltányos Átállást Támogató Alap” – magyarázta el a képviselő.

Winkler Gyula Az EU 2021 utáni költségvetése és az új Közös Agrárpolitika az európai zöld megállapodás tükrében címmel tartotta előadásțt. Az RMDSZ EP-képviselője kitért az EU 2021-2027 közötti költségvetéséről szóló éles vitára is, beszámolt arról, hogy az Európai Parlamentben – elsősorban az Európai Néppárt képviselői – igyekeznek a Közös Agrárpolitika és a Kohéziós Politika megvédését szolgáló koalíciót kiépíteni.

V. Németh Zsolt, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos a Hungarikumok rendszerét ismertetve beszélt arról, hogy a nemzeti értékek jelentős szerepet töltenek be a helyi identitás kialakulásában, megerősítésében. Sebestyén Csaba, parlamenti képviselő, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének elnöke az elérhető mezőgazdasági támogatásokról és a Közös Agrárpolitikában 2021 után várható változásokról számolt be.

A kétnapos dévai rendezvényre számos erdélyi megyéből érkeztek az RMGE által koordinált hálózatban tevékenykedő falugazdászok.