Az uniós adózás a verseny és a harmonizáció között

Az európai adózás olyan téma, amely ismét össztûzbe került, heves, ellentmondásokkal teli vitákat gerjesztve. Az Európai Néppárt EP-képviselõiként tisztában vagyunk azzal, hogy egyértelmû álláspontot kell képviselnünk az uniót érintõ vitákban, beleértve az európai fiskalitás kérdését is. Vajon európai szabályozásra van-e szükségünk az adózás terén vagy tagállami sokféleségre? Melyik a versenyképességhez vezetõ, leghatékonyabb út, miközben az adórendszereket méltányossá kell tenni? Csak két kérdés, amelyre életképes választ kell keresni. Az európai polgárok méltányos adózást, a kis- és közepes vállalkozók adóterheinek csökkentését várják el, de ugyanakkor olyan szabályozást is, amely megfékezheti a multinacionális vállalatok agresszív adóoptimalizálási gyakorlatát.   

Budapesten ülésezik az Európai Néppárt Politikai Bürója (június 4-én – szerk. megj.), amely elfogadott egy állásfoglalás tervezetet az európai adózásról. Az európai kormányoknak úgy kellene döntéseket hozni az adópolitika terén, hogy közben szem elõtt tartják országuk gazdasági versenyképességét, pozitív diszkriminációt alkalmaznak a KKV-ék esetében és új munkahelyek teremtését szorgalmazzák.

Ismét felmerült az unióban az adóharmonizáció. Több komponense is van ennek a kérdésnek. Az EPP támogatja az adózási harmonizációt, abban az esetben, amikor az adóalapról van szó. Az adókat abban az országban kell befizetni, ahol az adóköteles gazdasági tevékenység valóban zajlik, ahol a hozzáadott érték teremtõdik. Támogatjuk ugyanakkor az adóigazgatás összehangolását, kizárva a kettõs adózást vagy az adózás elkerülését. Határozottan ellenezzük viszont az adózási kulcsok európai egységesítését. Ez olyan terület, ahol a kormányoknak kell dönteniük az adott ország helyzetének megfelelõen. Románia esetében ez az álláspont nagyon fontos, ugyanis lehetõvé teszi az országunk által középtávon szorgalmazott egységes adókulcsot. A tagállami szintû döntések jogosultságának jó példája a kormány legutóbbi döntése is, mellyel 24 százalékról 9 százalékra csökkentették az élelmiszerek hozzáadott értékadóját, a TVA-t. Kíváncsian figyelem, hogy milyen hatása lesz 2016 végére ennek a döntésnek, úgy vélem, hogy legalább egy évre szükség van, hogy valós következtetéseket vonjunk le a TVA csökkentésérõl. Egyes elemzõk szerint hat hónap is elegendõ, de én óvatosabb lennék.

Az európai adózás átfogó és bonyolult kérdés. Több keleti tagállam, köztük Románia számára  is a prioritás az adók és illetékek  hatékonyabb begyûjtése, míg más tagállamoknak, ahol lazább az adótörvénykönyv, éppen azokat a szabályozásokat kellene megerõsíteni, amelyek a multinacionális vállalatok agresszív adóoptimalizálási rendszereit jelenleg lehetõvé teszik. Az Európai Néppárt tisztában van azzal, hogy csakis méltányos adózási rendszerrel lehet visszaszerezni a polgárok bizalmát. Az embereknek jogukban áll tudni, hogyan költik el a pénzüket, az átláthatóság jogos igény részükrõl.