Az RMDSZ EP-képviselőinek közleménye az 1956-os magyar forradalom évfordulóján

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a magyar nép szabadságszeretetét, az idegen uralom elutasítását szimbolizálja. Számunkra, a Kárpát-medencében élõ magyaroknak, a minket megilletõ jogokért való kiállás és az egymás iránti szolidaritás jelképe is. 1956. október 23-a az erdélyi magyarokban felélesztette a reményt, hogy a kommunista uralom legyõzhetõ, az utána következõ idõszak mégis könyörtelen megtorlást hozott Magyarországon és Erdélyben mindazokra, akik a forradalommal nyíltan szimpatizáltak.

A romániai magyar nemzeti közösség 1989-tõl kezdõdõen élhet szabadon, használhatja a parlamentáris demokrácia eszközeit; azóta kezdhette el az egyéni és közösségi jogok megszerzését. Országunk 2007-ben csatlakozott az európai nemzetek otthonához, az Európai Unióhoz: azóta ötszáz millió európai uniós polgárral együtt akarunk a magunk számára jobb jövõ teremteni és kiteljesíteni a Kárpát-medencei magyar nemzetrészek szabadságát.

Winkler Gyula és Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselõi minden magyar közösséggel együtt emlékeznek a magyar nép példamutató szabadságharcára és tisztelegnek az elõdök áldozatvállalása elõtt, azok elõtt, akik 1956-ban, a Kárpát-medencében életüket adták a szabadságért.