Az összetartozás a legfontosabb kincsünk

A Magyar Szórvány Napja alkalmából hármas eseményt tartottak pénteken délután a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum dísztermében, ünnepi kulturális  mûsort mutattak be, ülésezett a Hunyad Megyei Magyar Állandó Konferencia, amely a megye egyházi, oktatási, civilszervezetek és az RMDSZ egyeztetõ fóruma, és ez alkalommal a nõszervezet is megünnepelte egy éves születésnapját.

Az ünnepi elõadást a Téglás Gábor Elméleti Líceum diákjai mutatták be, fellépett a Szivárvány Nyugdíjas klub énekkara, a programot összeállította Csatlós Zsófia, Lengyel Izabella pedagógusok és Kun Gazda Kinga, a Nõszövetség megyei elnöke. Az egybegyûlteket Kocsis Attila iskolaigazgató köszöntötte, majd Winkler Gyula szólalt fel. Az RMDSZ Hunyad megyei elnöke felidézte a Magyar Szórvány Napja létrejöttének történetét, a Szövetség nagyváradi kongresszusi döntésétõl a MÁÉRT Szórvány Szakbizottságának határozatáig, amely által a szórványnap Kárpát-medencei ünneppé vált. Winkler Gyula a jövõrõl beszélt, hangsúlyozva, hogy a Hunyad megyei magyar közösség és intézményei példát mutatnak az összetartásból. “Ez a legfontosabb kincsünk, amelyet a jövõben is meg kell õriznünk. A széthúzás sohasem hoz eredményt, csak együtt leszünk erõsek, hogy közös céljainkat megvalósítsuk. A szórványban csakis aktív és tevékeny hozzáállással lehet megválaszolni a kihívásokat. Reményeim szerint Hunyad megyében a közösség továbbra is összefogásból és kezdeményezõkészségbõl mutat példát” – mondta.

Az ünnepi elõadást követõen sor került a Hunyad Megyei Magyar Állandó Konferencia ülésére, a résztvevõk meghallgatták Dézsi Attila leköszönõ elnök beszámolóját, Winkler Gyula tájékoztatóját az idei közösségépítés évérõl, melyet januárban hirdettek meg, többek között azért, hogy a közösség méltó módon készüljön a Szövetség megalakulásának 25 éves évfordulójára. Ez alkalomból az RMDSZ Hunyad megyei szervezete 2015. január 25-én szervez gálaestet. A Konferencia új elnöke Kocsis Attila lett. Megválasztása az általa vezetett intézmény közösségi szerepvállalását is méltatja, amint több felszólaló is megfogalmazta, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum nemcsak iskola, hanem a Hunyad megyei magyarság egyik legfontosabb intézményévé nõtte ki magát fennállásának tíz éve alatt.