Az Európai Unió jövője a fiatalokon is múlik

A jövõ évi európai parlamenti választások legnagyobb kihívása otthon, Erdélyben, de tulajdonképpen Európa-szerte is, hogy a fiatalok menjenek el szavazni, vagyis amikor erre lehetõségük nyílik, vegyenek részt a demokratikus döntéshozatalban” – fogalmazott szerdán délelõtt Winkler Gyula, aki marosvásárhelyi egyetemistákat látott vendégül Brüsszelben. “Ha ti nem vesztek részt a szavazáson, mások döntenek helyettetek. Egyénként és romániai magyar nemzeti közösségként egyaránt fontos számunkra, hogy véleményt mondjunk arról, milyen legyen a következõ évek Európája. Ebben az idõszakban jó lenne nekünk is részt venni az unió jövõjérõl szóló európai vitában, ezért az RMDSZ kampányának ez lesz az egyik témája” – hangsúlyozta az európai parlamenti képviselõ.

Winkler Gyula a diákoknak elmondta, hogy a jövõ Európájának egyik lehetséges változatát fogalmazta meg Frank Engel luxemburgi néppárti kollégájával közösen az Új Európát most címû tanulmánykötetben. A kiadvány júniusban jelent meg a Kós Károly Akadémia gondozásában. A kötet szerzõi ahhoz a számos európai gondolkodóhoz és politikushoz csatlakoznak, akik föderális Európát, egy igazi politikai uniót szeretnének, amelyben az EU legfontosabb döntéseit kormányközi szintrõl a régiók és közösségek, illetve az Európai Parlament szintjére helyeznék át.

A mi elképzelésünk szerint át kell gondolni, hogy melyik területekrõl ésszerû Brüsszelben dönteni – véleményem szerint ilyen közös politika lehetne például az energia- és a külpolitika -, míg egy egész sor más területen nem érdemes európai szabályokat alkotni, hiszen hatékonyabb lenne a közösségekhez közelebb álló, a szubszidiaritás elvén nyugvó döntéshozatal” – mondta az EP-képviselõ. “A föderális unió politikai uniót feltételez, az úgynevezett Európai Egyesült Államokat” – tette hozzá Winkler Gyula, aki szerint így összegezhetõ tömören az európai föderalisták terve. “Kisebbségben élõ nemzeti közösségként a régiók és a helyi közösségek Európája jelenti a biztosítékát annak, hogy megjeleníthetõek sajátos érdekeink, és számunkra kedvezõ döntések születnek” – mondta a Brüsszelben, az Európai Parlamentbe látogató egyetemistákkal tartott találkozón Winkler Gyula, az RMDSZ EP-képviselõje.