Az EU versenypolitikája gazdaságösztönző eszközöket is biztosít

Az EU versenyre vonatkozó politikájának nemcsak az egységes piacra érvényes, felügyelõ és szabályozó feladata van, hanem gazdaságösztönzõ eszközei is vannak – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula EP-képviselõ egy dévai sajtótájékoztatón, az apropót az a gazdasági konferencia adta, amelyet a Versenytanács szerepe és feladatköre helyi viszonylatban témakörben szerveztek meg.
    
“Az egységes piac az Európai Unió  létezésének eszenciája, amelynek gazdasági erõt ad 500 millió fogyasztónak és 28 tagállamnak. (…) Hatékony versenypolitika nélkül azonban az egységes piac nem tud kiteljesedni. (…) A mai konferencián bemutatott elõadásom alkalmával az együttmûködés szükségességét hangsúlyoztam: a Versenytanács, a helyi hatóságok, az üzleti szférának közösen kell dolgoznia, hogy ösztönözni lehessen a vállalkozói környezetet, nagyobb rugalmasság alakuljon ki” – számolt be Winkler Gyula. Az EP-képviselõ szerint õszinte párbeszéddel, az önkormányzatokkal közösen kihasználva a versenypolitika ösztönzõ eszközeit a helyi üzleti szférának kedvezõ kezdeményezések születhetnek. “Konkrét példát is hoztam, amely kreativitásról, rugalmasságról tanúskodik. Egy megyeszékhely városi tanácsa a Kereskedelmi és Iparkamarával együttmûködésben egy helyi kis- és közepes vállalkozókat támogató pályázati programot hirdetett meg azt követõen, hogy emelték a helyi adók és illetékek mértékét. A helyi önkormányzat olyan alapot hozott létre, amelyre kis- és közepes vállalkozók pályázhatnak, amennyiben az adott településen vannak bejegyezve, nincs adóhátralékuk, új munkahelyeket teremtenek, stb.” – mondta el Winkler Gyula, hozzátéve, ez egy sikertörténet és többek között annak köszönhetõ, hogy a helyi hatóságok együttmûködtek a Versenytanács területi felügyelõivel. “A 28 tagállam mindegyikében van országos hatóság, amely a saját maga módján szervezi meg mûködését. Viszont úgy vélem, elõnyös, hogy Romániában decentralizálták a Versenytanácsot, amelynek minden megyében mûködnek képviseletei” – emelte ki az EP-képviselõ. Szerinte a területi felügyelõségek szakemberei, jól ismerve a helyi közigazgatási és üzleti szférát, konstruktív párbeszédet tudnak kezdeményezni.

A pénteki dévai konferencia egy sorozat része, amelyet a Versenytanács szervez annak érdekében, hogy népszerûsítse az intézmény szerepét és feladatkörét, tájékoztatva az érdekelteket, a versenypolitika területén végbemenõ változásokról. A De minimis szabály értelmében a vállalkozók számára folyósítható állami támogatások és segélyek a fejlesztést és az új munkahelyek létrehozását is támogatják. A konferencián jelen volt Bogdan M. Chirițoiu, a Versenytanács elnöke, Gyerkó László, a Versenytanács tagja, Dézsi Attila, a Hunyad megyei Versenytanács felügyelõje, helyi és megyei intézmények képviselõi, de a magyarországi Versenyhivatal munkatársai is részt vettek.