Az EU többéves pénzügyi kerete kedvező Románia számára

Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselõje megelégedéssel nyugtázta, hogy az Európai Parlament múlt heti, strasbourgi plenáris ülésén elfogadta az EU 2014-2020-as idõszakra vonatkozó pénzügyi keretét. Déván tartott mai sajtóértekezletén az EP-képviselõ elmondta: a mostani döntés csupán elvi jellegû, hiszen õsszel további, mintegy hetven EU-s szintû jogszabály elfogadására van szükség ahhoz, hogy az új költségvetési keret hatályba léphessen. 

Az Európai Parlament márciusban – véleményem szerint helyesen – elutasította a Bizottság elsõ költségvetés-tervezetét. Az azt követõ hónapokban intenzív tárgyalások voltak az EB az EP és az Európai Tanács képviselõi között, amelyeknek során az EP javaslatainak nagy részét elfogadták – nyilatkozta Winkler Gyula. A képviselõ kitért az EP által támasztott három feltételre: az európai képviselõk azt kívánták elérni, hogy a pénzügyi keret legyen rugalmas, legyen módosítható és szánjon több pénzt a befektetésekre, valamint új munkahelyek létrehozására. A rugalmasság lehetõvé teszi, hogy bizonyos projektek, például az infrastrukturális beruházások elõfinanszírozást kapjanak. Erre eddig is volt lehetõség, de csupán kivételes esetekben és hosszas procedúrák eredményeként. Szintén a rugalmasság teszi lehetõvé a tagállamok számára, hogy amennyiben szükséges, pénzalapokat csoportosítsanak át egyik támogatási tengelytõl egy másikhoz. Ugyanakkor az EP ragaszkodott ahhoz, hogy joga legyen a költségvetés módosítására, hiszen a most megalkotott keret két-három év múlva már más európai gazdasági körülmények között kiigazításra szorulhat, ugyanakkor a jövõ év második felében felálló új EP-nek és EB-nek céljaik megvalósítása érdekében lehetõséget kell hagyni a költségvetési keret módosítására – fogalmazott az RMDSZ európai parlamenti képviselõje.

Az EU többéves pénzügyi kerete kedvezõ Románia számára, hiszen a 2014-2020-as idõszakban több forrással fog rendelkezni, mint a jelenlegi, 2007-2013-as idõszakban. Az elõzetes számítások szerint Románia legkevesebb 34 milliárd euró forrással fog rendelkezni, de a legoptimistább forgatókönyv szerint elérheti akár a 39 milliárd eurót is, de a végleges összeget csupán õsszel, a kiegészítõ jogszabályok egyeztetése és elfogadása után fogjuk megismerni. Winkler Gyula mindazonáltal nehezményezte, hogy az EU többéves pénzügyi kerete összességében csökkent és csupán 960 milliárd eurót tesz majd ki.