Az erdélyi magyarok szabadsága csak a szülőföldön teljesedhet ki

Nemzeti örökségünk õrei lehetünk, ha eleget teszünk a szülõföldön való gyarapodás parancsolatának

A március célkitûzések teljes mértékben ma sem váltak valóra. Minden március 15-e újabb és újabb üzenetet hordoz számunkra. Én most a ránk, dévai, vajdahunyadi, dél-erdélyi magyarokra háruló felelõsséget emelem ki, örökségünk õrei kell hogy legyünk, arról a szellemi és épített örökségrõl beszélek, amelyet megvédeni, szeretni, becsülni és a következõ generációnak átadni kell. Ezt máshonnan nem lehet elvégezni, csak akkor lehetünk nemzet örökségünk õrei, ha itt a szórványban, Dél-Erdélyben a szülõföldön való gyarapodás parancsolatának eleget teszünk” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Winkler Gyula a dévai `48-as hõsök emlékére állított obeliszknél tartott megemlékezésen.

A rendezvényen Pogocsán Ferdinánd, az RMDSZ dévai elnöke házigazdaként nyitotta meg a felszólalók sorát, majd Sorin Vasilescu Hunyad megye prefektusa tolmácsolta Victor Ponta miniszterelnök március 15-ei üzenetét, majd Petre Mãrginean dévai polgármester szólt az egybegyûltekhez, míg Dan Stroian megyemenedzser Mircea Ioan Moloþ, a Hunyad Megyei Tanács elnökének üzenetét adta át, majd Dézsi Attila kormányfelügyelõ tartotta meg beszédét.

Március 15-én délelõtt a dévai Téglás Gábor Iskolaközpontban történelmi körútra invitáltak mindenkit a diákok, a vendégek Petõfivel találkozhattak a Pilvax kávéházban, meghallgathatták a Nemzeti dalt a Nemzeti Múzeum lépcsõjén, a Landerer nyomdába is ellátogathattak, ahol kézbe kapták a frissen nyomtatott 12 pontot. A történelmi elõadáshoz hozzájárultak a szarvasi Vajda Péter Gimnázium diákjai, akik a dévai iskolában megszervezett történelmi vetélkedõn is részt vettek. “Megfordult a világ ma a Téglás Gábor Iskolaközpontban, ma pedagógusok és diákok, a kisiskolásoktól az érettségizõkig, nagyszülõk és szülõk, meghívottak mind egy család tagjai vagyunk, együtt emlékezünk, együtt töltjük meg élettel iskolánkat, amely ismételten bebizonyítja, hogy több mint egy oktatási intézmény, a Téglás Gábor Iskolaközpont a Hunyad megyei magyarok legfontosabb közösségi intézménye” – hangsúlyozta a rendezvényen Winkler Gyula.

Hunyad megyében hagyományosan Piskin, kezdõdik a március 15-ei megemlékezések sora. Péntek reggel tíz órakor a római katolikus templomkertben a piski csata emlékére állított obeliszknél megszervezett ünnepségen fellépett a Lengyel Izabella tanárnõ által vezetett, dévai Szivárvány hagyományõrzõ népdalcsoport, beszédet mondott Dézsi Attila kormányfelügyelõ, Burján Gergely, az RMDSZ Hunyad megyei politikai alelnöke, Emil Rîºteiu piski polgármester. Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke beszédében emlékeztetett: “1848-ban az egyenlõség, szabadság és testvériség hármasa mozgósította a nemzetet, míg ma az összetartás, a szolidaritás és az egység a szülõföldön való boldogulás kulcsai“.
 
 Az erdélyi magyarok szabadsága csak a szülõföldön teljesedhet ki

Szabadság, egyenlõség, testvériség, az 1848-as forradalom jelszavaira gondolva, talán a szabadságról kell leginkább beszélni, emlékeztetni mindenkit arra, hogy igazi szabadság csak akkor van, ha mindenki szabad és szabadságának felelõsségét vállalja – hívta fel a figyelmet Vajdahunyadon Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke, aki ünnepi beszédében utalt Kelemen Hunor szövetségi elnök március 15-ei üzenetére.

Mi magyarok, nemcsak itt Dél-Erdélyben, hanem Erdélyben mindenütt és a Kárpát-medencében nem a románok, szlovákok, szerbek, ukránok ellenében akarunk szabadok lenni, hanem velük együtt. Az elmúlt évszázad elején Amerikában megélhetõséget keresõ magyarok írásait olvasva, de a most Európa szerte boldogulást keresõ magyarokkal beszélgetve, az õk tapasztalatait meghallgatva, merem állítani, hogy szabadságunk csak szülõföldünkön teljesedhet ki. Nekünk szórványban élõ, dévai, vajdahunyadi, Zsil-völgyi magyaroknak szülõföldünkön kell biztos jövõt, a velünk együtt élõ nemzetiségekkel közösen kell újra felfedeznünk a transzilván szellemiséget, mert csak együtt lesz esélyünk szabadságunk kiteljesítésére” – fogalmazott Winkler Gyula a vajdahunyadi Petõfi szobornál szervezett március 15-ei ünnepségen.

A Petõfi szobor megkoszorúzását követõen a vajdahunyadi várban folytatódott az ünnepség, a helyi diákok Takács Aranka, az RMDSZ vajdahunyadi elnökének rendezésében mutatták be az Élõ történelem címû elõadást, amelyet a vajdahunyadi 6-os számú általános iskola magyar pedagógusai állítottak össze.

Lupényben a március 15-ei rendezvények házigazdája Koppándi Zoltán unitárius lelkész volt, ünnepi beszédet mondott Benedekfi Dávid helyi tanácsos, az RMDSZ lupényi elnöke, Széll Lõrinc, a Hunyad Megyei Képviselõk Tanácsának elnöke, áldást mondott Gáll Sándor református esperes, Marty Attila római katolikus plébános.

Petrozsényban a megemlékezések a katolikus templomkertben kezdõdtek, ahol Szász János római katolikus fõesperes a Székelyföld-szórvány partnerség keretében felállított kopjafánál mondott áldást, majd az unitárius templomban mutatták be a Böjte atya nevével fémjelzett Dévai Szent Ferenc Alapítvány által mûködtetett petrozsényi Jézus Szíve Kollégium diákjai történelmi elõadásukat. Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét a kolozsvári magyar fõkonzulátus munkatársa, Victor Ponta miniszterelnök üzenetét Dezméri István, az RMDSZ Hunyad megyei ügyvezetõ elnöke olvasta fel, ünnepi beszédet mondott András József professzor, az RMDSZ petrozsényi elnöke, szólt az egybegyûltekhez a petrozsényi városháza, valamint Várpalota testvértelepülés képviselõje is.