Az EPP Képviselőcsoport élni fog vétójogával az új európai költségvetés kapcsán

Az EPP képviselői használni fogják vétójogukat a 2021-2027 közötti hosszú távú uniós költségvetés és Covid19-válság utáni gazdasági helyreállítási csomag kapcsán, amennyiben az Európai Parlament nem vesz részt teljes mértékben a két fontos tervet érintő döntésekben.

Az Európai Parlament pénteken közös határozatot fogadott el az új költségvetési keret kapcsán, saját források és a gazdasági helyreállítási csomag témakörben. Winkler Gyula szavazatmagyarázatában úgy fogalmazott, hogy az Európai Néppárt képviselői átérzik az emberektől kapott mandátum felelősségét, akárcsak a fiatal nemzedék iránti felelősséget.

Az Európai Parlament az európai demokrácia legreprezentatívabb intézménye. Minket, EP-képviselőket az összes tagállamból, összes közösségből, összes régióból származó európai emberek közvetlen módon választanak meg. Éppen ezért jogos szándékunk, hogy teljes mértékben részt vegyünk a döntéshozatalban, annál is inkább, hogy a második világháború utáni időszak legmélyebb válságát éljük, az emberek pedig arra adtak mandátumot, hogy érdekeiket képviseljük” – magyarázta az RMDSZ EP-képviselője.

Mint rámutatott, az Európai Néppárt Képviselőcsoportja több elvárást is megfogalmazott az új uniós költségvetés kapcsán, amelyek teljesítése nélkül nem fogja megszavazni a 2021-2027 közötti időszakra szóló költségvetési keretet. „Ezek közül a legfontosabb az EU két legjelentősebb közpolitikájának, a Kohéziós Politikának és a Közös Agrárpolitikának a megfelelő finanszírozására vonatkozik. A finanszírozás nagyobb kell legyen, mint a mostani költségvetési keretben, az új prioritásokat pedig az európai költségvetés új forrásaiból kell biztosítani. A gazdasághelyreállítási csomagot összhangba hozták a költségvetési kerettel, ugyanakkor a terv finanszírozásához a magántőke bevonzását az európai költségvetése garantálja. Éppen ezért a gazdaságélénkítési terv költségvetéséről és struktúrájáról az Európai Parlamentben vitát kell tartani és szavazni róla. Mindezek az elvárások csak akkor fogadhatóak el az Európai Bizottság részéről, ha az új költségvetési javaslat jelentős mértékben jobb lesz a 2018-ban megfogalmazott változathoz képest” – mutatott rá Winkler Gyula.

Az EP-képviselő kiemelte, az EPP Képviselőcsoport felelősséggel tartozik különösen a fiatal nemzedék iránt, amelyből nem válhat ismét „elveszett generáció”.

Új, az elmúlt évtizedekhez viszonyítva precedens nélküli helyzetben vagyunk. Az Európai Unió GDP-je 8 százalékot is csökkeni fog, még akkor is, ha a világjárvány hamarosan lejár. Amennyiben az év második felében a járványnak újabb hulláma alakul ki, a GDP összeomlása elérheti a 12 százalékot is. Ilyen körülmények között megalapozott javaslatot várunk az új uniós költségvetésre, és reméljük, hogy a Bizottság éppúgy, mint az Európai Tanácsot alkotó európai vezetők szolidaritásról és felelősségérzetről biztosítanak. Az EPP Képviselőcsoport álláspontjának legfontosabb érve a fiatal nemzedékek iránti közös felelősség. Tíz évvel ezelőtt, 2009-2010-ben a pénzügyi válság a fiatalok körében eredményezett súlyos munkanélküliséget, elveszett nemzedéket hozva létre. Nem fogadhatjuk el, hogy ennek a válságnak is egy újabb elveszett generáció legye az eredménye Európában. Van ugyanakkor olyan érvünk is, amely a globális rendszert veszi figyelembe. Ezekben a napokban a nagy versenytársak ismét beléptek a küzdelembe, a korlátozások megszüntetését és a gazdaság újraindítását célzó intézkedésekkel. Ebben a versenyben az Európai Unió az Egyesült Államokkal és Kínával áll szemben, az európai emberek és az európai vállalatok érdeke pedig az, hogy a globális verseny vesztesei ne mi legyünk” – hangsúlyozta Winkler Gyula.

Az új költségvetési keret – saját források és a gazdasági helyreállítási csomag témakörben elfogadott határozat az Európai Parlament álláspontját fogalmazza meg a 2021-2027 közötti hosszú távú uniós költségvetés tervezete és a gazdasági helyreállítási csomag kapcsán, amelyet az Európai Bizottság mutat be hamarosan.