Átadták a Gyarmathy-ösztöndíjakat

Pénteken tizennegyedik alkalommal adták át a Gyarmathy ösztöndíjakat Kalotaszentkirály-Zentelkén, a helyi kultúrotthonban, ahol a diákok a Megfogyva bár, de törve nem címmel mutatták be ünnepi műsorukat. Az egybegyűlteket házigazdaként, Lakatos András, az Ady Endre Általános Iskola igazgatója köszöntötte, majd Póka András György polgármester tartott ünnepi beszédet.

Mózest, Kossuth Lajost, a magyarok Mózesét és minket, akik itt ünnepelünk, itt vagyunk, térben és időben mindhármunkat összeköt valami: a haza iránti szeretet, a szabadság iránti szeretet. Úgy tudunk ma méltóan emlékezni `48-as hőseinkre, ha nemcsak március 15-én, hanem mindennap teszünk hazánkért, közösségünkért, tudással, bátorsággal, összefogással képesek vagyunk erősek maradni, békésen együtt élni. Így ünnepeljünk évenként, és így éljünk a mindennapokban is, ha kell erősen, bátran, istenfélelemmel, a mi Istenünkre esküdve. Ebben ne engedjünk a negyvennyolcból” – mondta a Gyarmathy-ösztöndíjak egyik támogatója, Sógor Csaba EP-képviselő, aki a közelgő nemzeti ünnepre hangolódva fogalmazta meg üzenetét.

Többször megkérdezték, hogy miért támogatja a Gyarmathy-ösztöndíjakat, idézte fel Winkler Gyula EP-képviselő, aki évek óta rendszeresen részt vesz az ösztöndíjak átadóján is. “Mindig azt válaszolom, hogy azért, mert meggyőződésem, hogy a nemzetéért elkötelezett politikusnak a legfontosabb célkitűzései a fiatalok, gyermekek jövőjének biztosításához kell kötődnie. Nincs annál fontosabb, mint hogy a következő nemzedékekért dolgozzunk, és mindent megtegyünk azért, hogy értékeinket, közösségünk hagyományait, történelmünket és az előttünk járók tetteit ne csak megismerjék vagy tiszteljék, hanem úgy megszeressék, hogy ezeket továbbadandó örökségként vigyék magukkal az életbe. Magyar jövőnk akkor biztosított szülőföldünkön, ha cselekvő szellemben, aktív részvételre ösztönözve tudjuk gyerekeinket felnevelni” – emelte ki Winkler Gyula.

Az ünnepségen beszédet mondott Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke, parlamenti képviselő, aki a szabadság gondolatára építette beszédét, párhuzamot vonva a 1848-as, 1956-as és az 1989-es események között. Ezt követően Okos Márton az ösztöndíj alapítója és Lakatos András iskolaigazgató átadta az idei Gyarmathy Zsigmond-ösztöndíjakat. Jelen volt az ünnepségen Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója és László Attila, Kolozs megyei szenátor.

*** A Gyarmathy Zsigmond-ösztöndíjat a falu szülöttei, az Ady Endre Iskola öregdiákjai, Kiss B. Attila Liszt-díjas énekművész és Okos Márton alapították. Az Ady Endre Általános Iskola hat diákja részesül az ösztöndíjban, az elbíráló bizottság nemcsak a tanulmányi előremenetelt, hanem a közösségi aktivitást is figyelembe veszi. A névadó Gyarmathy Zsigmond, 1832-ben Kalotaszentkirályon született, az 1848-as forradalom idején  a harctéren szolgálta hazáját. Hazatérve feleségül vette a gyerőmonostori Hory Etelkát és együtt tevékenykedtek a kalotaszegi magyarság szolgálatában, anyagiakkal is támogatva a szegény sorsú, de tehetséges diákokat. Az 1848-as honvéd emléke előtt tisztelegve alapították meg a Gyarmathy Zsigmond-ösztöndíjat, amelyet 2004 óta minden esztendőben kiosztanak az Ady Endre Iskola diákjai között.