Álljunk ki együtt Európában a magyar szabadságért!

Hölgyeim és uraim!

Előre magyar! Ha nincs híd, nincs haza! – így szóltak 170 évvel ezelőtt, 1849. február 9-én Bem apó szavai elhíresült szavai, amikor a Sztrigy folyó hídjáért vívott harcban lelkesítette katonáit. Egész napos ütközet volt, a harcban a híd négyszer cserélt gazdát a bal partról támadó magyarok és a jobb partról támadó osztrákok között. Ám végül Bem tehetségének, katonái kitartásának köszönhetően a magyarok győzelmével zárult.

Kedves Hunyad megyei magyar ünneplő közösség, tisztelt vendégeink!

A piski csata egyik kiváló példája annak, hogy túlerővel szemben is lehet győzni, hogy nem mindig a számbeli többség visz mindent, hogy kis közösség is megnyerheti a számára fontos csatákat, megvalósíthatja fontos célkitűzéseit. Talán a hely szelleme teszi, talán a mindig számbéli kisebbségben élő dél-erdélyi magyarok évszázados konokságának köszönhető, de a Hunyad megyei magyarságnak ma is van szava ebben a térségben.

Olyan közösség vagyunk, amely kis létszáma ellenére építkezik, fejlődik, intézményeket teremt, fenntart. A demográfiai fogyás ellenére vannak terveink, mert úgy érezzük, lehetnek nemcsak álmaink, de magyar jövőnk is itthon, Hunyad megyében.

Természetesen ehhez meg kell vívni a ma csatáit, ahogy mondani szokás, nem karddal és ágyúval, hanem tudással, felkészültséggel.

Az elmúlt harminc évben elért eredményeinket sok szemszögből lehetne elemezni. Beszélhetnénk az építkezésről és gyarapodásról, de a demográfiai fogyásról is, az új gazdasági lehetőségekről, de a bezárt gyárakról is, gazdag épített örökségünkről, őseink visszaszerzett jussáról, de az elveszett műemlékeinkről is. Vannak veszteségeink, de eredményeink is. Többek között az, hogy harminc éve szabadon ünnepelhetünk, köztereken emlékezhetünk hőseinkre, a magyar történelem kiemelt pillanataira, mint amilyen a piski csata is volt. Az elmúlt harminc évben is helyt álltunk, megkerestük azokat a lehetőségeket, amelyek közösségünket előre vitték. Elnézve az ünneplő közönséget, látom az egykori ifjakat, akik ma felelős szülőkként, pedagógusként büszkén adják át nemzeti kultúránkat, hagyományainkat, ünnepeinket a fiatalabb nemzedéknek, megtanítva őket, kik vagyunk mi, Hunyad megyei magyarok, miért vagyunk másabbak, mint a többségi társadalom.

Ezért fontosak ünnepeink, megerősítenek hitünkben, erőt adnak a hétköznapokhoz, hogy meg tudjunk maradni magyarként szórványban is.

Tisztelt hölgyeim és uraim!

A piski csata olyan tanulsággal szolgál, amely ma is érvényes. Ami működött 170 évvel ezelőtt, az most is tud működni. Ma sincs szükség többre, mint bátor helytállásra, felkészültségre, következetes, kitartó munkára és mindenekelőtt összefogásra. Csak így tudjuk közösségi céljainkat megvalósítani, a jelen csatáit eredményesen megvívni.

Nekünk 2019-ben is meg kell vívnunk küzdelmünket a szabadságunkért. Ma nem háborúkban fegyverekkel, hanem erős magyar képviselettel, szövetségeseinkkel harcolunk a magyar ügyért. Nem mindegy, hogy mekkora a sereg, amikor szabadságunkért harcolunk. Azért kell megerősítenünk a magyar képviseletet az Európai Parlamentben, hogy kellő súllyal folytathassuk a szabadságunkért folytatott küzdelmet.

Akkor tudjuk sikerre vinni törekvéseinket, ha közösségünk mellettünk áll. Május 26-án, az európai parlamenti választáson újabb próbatétel előtt állunk: fel kell mutatnunk közösségünk erejét, összefogva a Kárpát-medencei magyarokkal, ki kell állnunk a magyar ügyért Európában.

Jelenleg az aláírásgyűjtés zajlik, köszönjük mindenkinek, aki már ellátta kézjegyével a támogatói íveket, kérjük, aki még nem írta meg, tegye meg minél hamarabb, hiszen szükség van erre a mozzanatra, hogy az RMDSZ indulhasson a választáson. Erőteljesen zajlik a felkészülés a választásra, az elmúlt hónapokban igyekeztünk közösségünk minden tagjához eljuttatni üzenetünket, hogy mekkora tétje van a májusi választásnak és hogy mit köszönhetünk az Európai Uniónak, de azt is, hogy mit várunk el az EU-tól.

Nem először veszek részt az EP-választási kampányban. Az összes közül egyiknek sem volt ekkora tétje közösségünk számára, mint a mostaninak. Ez a választás az erdélyi magyar közösség fejlődése szempontjából kulcskérdés.

Ez a választás vízválasztó lesz Európa szerte, mert el fog dőlni, hogyan alakul Európa Unió jövője, de az is, hogy az elkövetkezőkben milyen fejlesztésekre tudunk pénzt pályázni. Rajtunk múlik, hogy a mindenképpen bekövetkező átalakulásnak nyertesei vagy vesztesei leszünk. Rajtunk múlik, hogy kiharcoljuk-e Európában, ami nekünk jár: a felzárkózáshoz, fejlődéshez szükséges támogatásokat, a nemzeti kisebbségi jogokat, hogy itthon, szülőföldünkön biztonságban érezzük magunkat egyenjogú közösségként, erdélyi magyarként!

Hölgyeim és uraim, kedves ünneplő közönség!

Nekünk, magyaroknak össze kell fognunk – nemcsak Erdélyben, hanem az egész Kárpát-medencében. Ez a választás magyar ügy, ezért együttes erővel kell képviselnünk a magyar nemzetet Európában.

Március 15. a szabadság ünnepe. Számunkra a szabadság kisebbségi jogaink tiszteletben tartását és közösségünk fejlődését jelenti. Álljunk ki együtt Európában a magyar szabadságért!

Elhangzott 2019. március 15-én, Piskin.