Államalapító Szent István emlékezete Nagyenyeden

Augusztus 20-án a magyar államalapítására, alapítójára, Szent Istvánra emlékeztek Nagyenyeden. Ez alkalommal a 400 éves nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium dísztermében mutatják be a Szent Korona másolatát, amelyet Panyik Imre felvidéki díszműlakatos készített.

A Fehér megyei RMDSZ által szervezett rendezvényen részt vett Winkler Gyula, EP-képviselő, aki ünnepi beszédében az összetartozás fontosságát hangsúlyozta.

Mi az, ami összeköt minket, magyarokat ezer éve? A közös történelmünk, a magyar kultúra, az anyanyelv, és minden kétségen felül, összekötnek a közös értékeink. Összetartozunk háromszorosan is, a Kárpát-medencében a nemzetrészek, Erdélyben a szórvány, a Székelyföld, a Partium és a Bánság, a kerek nagyvilágban minden egyes magyar. Összekötő értékeink között hármat kiemelni szükséges: hagyományainkat, a magyar kultúrát és az előttünk járók tiszteletét. Hagyományaink között augusztus huszadikán, a kiemelt nemzeti ünnepen, a keresztény gyökereink tiszteletét ildomos megemlíteni. Ezer éve tartós a Szent Istváni államalapítás, mivel már a kezdetekor megválaszolta a keresztény gyökereinkkel kapcsolatos alapkérdést, amelyre Európa ma sem tud, vagy nem akar választ adni. A magyar kultúra kiművelt emberfők nélkül nem létezhet, emiatt fontos Nagyenyeden az augusztus 20-ai ünnep idén, 2022-ben, a Bethlen Gábor Kollégium 400 éves fennállásának emlékévében. Az előttünk járók tisztelete pedig a szórványban, legyen az Nagyenyed, Vajdahunyad, Brassó, Temesvár vagy Nagybánya, a velünk járók tiszteletével kell, hogy társuljon. Tisztelnünk kell a hétköznapi hősöket is, a lelkes fiatalokat, a pedagógusokat, a lelkészeket, az önkénteseket az iskolában, a cserkészszövetségben, a nőszervezetekben, a civil és kulturális szervezetekben, mivel feléjük túl ritkán fogalmazzuk meg az elismerés szavait, túl kevésszer hangzik el az egyszerű «köszönöm»” – fogalmazott Winkler Gyula.