Ajándékkisorsolással ösztönzött RMDSZ-városi konzultáció

November derekán kérdõíves konzultációt indított el az RMDSZ 39 erdélyi városban az ott élõ magyarok véleménye felmérése céljából. Hunyad megyében a konzultáció csupán Déva és Vajdahunyad magyarságára terjed ki, ami a karácsonyi és újévi szünet után a napokban indul újra. Mi a lakossági konzultáció célja és hogyan halad Hunyad megyében? Winkler Gyula EP-képviselõt, a megyei RMDSZ elnökét kérdeztük.

– Tavaly nagyjából lényegében egy hónapig zajlott a lakossági konzultáció Déván és Vajdahunyadon, idén meddig tart?

– Január végéig folytatódik, Déván 718, Vajdahunyadon, pedig 450 magyar családot keresnek fel kérdezõbiztosaink. Tavaly a kitûzött cél kb. 50%-t teljesítettük, idén a másik felét tervezzük. A felkeresendõ családok számát a magyarság népességi adataival arányosan állapítottuk meg, úgy, hogy minden családból csupán egy személyt kérdeznek meg.

– Erdély szerte 39 városban zajlik a magyarság konzultációja, Hunyad megyében csak Déván és Vajdahunyadon.

– Az RMDSZ erdélyi gyakorlatából indultunk ki, ezért csak az 50 000-nél népesebb városok magyarságát keressük fel, megyénkben pedig csupán a megyeszékhely és a kohászváros sorolható ide.

– Mire kérdeznek rá a konzultáció során, melyek a kiemelt témák?

– Négyoldalas kérdõívrõl van szó, melynek elsõ három oldala közös Erdély mind a 39 városában, az utolsó oldalon lévõ kérdések pedig kimondottan Hunyad megyére vonatkoznak. Összerdélyi szinten a kérdések 3 témakörre összpontosítanak: melyek a városi magyarság elvárásai az RMDSZ-szel szembe, mi a véleményük az RMDSZ eddigi tevékenységérõl, illetve hogyan viszonyulnak a magyar állampolgárság meg/visszaszerzésérõl a kedvezményes honosítás révén.

– Hát a Hunyad megyei jellegzetességek?

– Itt is 3 területre szabtuk a kérdéseket: hogyan értékelik a dévai és vajdahunyadi magyarok a 2010 óta évente szervezett Hunyad megyei magyar napokat, hogyan viszonyulnak a dévai Téglás Gábor elméleti líceumhoz, valamint mi a véleményük a Hunyad megyei hírmondóról.

– Hogyan halad a konzultáció, melyek a kérdezõbiztosok eddigi tapasztalatai?

– Megfelelõ ütemben halad a konzultáció, noha egyes megkérdezettek vonakodnak megadni címüket és telefonszámukat. Fontosnak tartom leszögezni, hogy csupán az elérhetõségi adatokról van szó, nem személyes adatokról (személyi igazolvány száma, személyi szám/CNP). Az RMDZ szigorúan bizalmasan kezeli ezeket, kapcsolattartásra. Az eddigi tapasztalat szerint vannak olyan magyarok, akik csak utólag – vagy egyáltalán nem – értesülnek a különbözõ magyar rendezvényekrõl, közösségi eseményekrõl és sajnálatukat fejezik ki emiatt. A kérdõívekben szereplõ elérhetõségi adatokat ennek kiküszöbölésére használjuk. Ismétlem, elérhetõségrõl van szó, nem személyes adatokról, melyeket például elkérik, ha valaki televíziókészüléket vagy nagyobb értékû háztartási gépet vásárol.

– Apropó háztartási elektronika beszerzése, 3 szerencsés magyarnak nem lesz ilyen gondja.

– Igen, ajándéktárgyakat sorsolunk ki a konzultáción részt vevõk számára, egy színes televíziót, egy táblagébet, illetve egy okostelefont. A sorsolás nyilvános lesz, s február közepére tervezzük, az RMDSZ vezetõségi ülésén.

– Sok sikert kívánva köszönöm szépen a beszélgetést.

– Én is köszönöm.

A sorsolás eredményét a Nyugati Jelenben közöljük.

Nyugati Jelen