A WTO jövője a többoldalú kereskedelmi rendszer parlamenti dimenziójának megerősítésétől függ

A mai globális helyzetre jellemzõ, hogy az állampolgárok átláthatóság iránti igénye növekszik, ennek következményeként a többoldalú kereskedelmi tárgyalási rendszer jövõje a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) parlamenti dimenziójának a megerõsítésében rejlik – véli Winkler Gyula európai parlamenti képviselõ, az EP INTA Bizottságának alelnöke.

A nemsokára Nairobiban sorra kerülõ tízedik WTO Miniszteri Konferencia (MC10) elõkészületeként, Brüsszelben tanácskoztak ma, december 10-én, az INTA bizottság tagjai. A találkozón Cecilia Malmström EU kereskedelmi biztos részvételével az EU MC10 közös álláspontjának vitájára került sor. 

A Miniszteri Konferencia napirendjén szerepel egy egész sor olyan szabályozás, amelynek célja a nemzetközi kereskedelem átláthatósága, az állami segélyek és szubvenciók szabályozása a mezõgazdaságban, valamint a szolgáltatások területén tapasztalható hátrányos megkülönböztetések felszámolása. Az új mechanizmusok elfogadása prioritás az EU küldöttség számára. Ebben az összefüggésben szeretném felhívni a figyelmet a tágabb értelemben vett átláthatóság iránti igény növekedésére, illetve a nemzetközi szervezetek nagyobb demokratikus legitimitása iránti elvárásokra. Ezek az új elvárások a WTO-ra is vonatkoznak. Az állampolgárok több átláthatóságot követelnek és meg akarják érteni azokat a döntéseket, amelyek következményeit õk fogják elviselni. Európában is ugyanennek a folyamatnak vagyunk tanúi, például a TTIP tárgyalások esetében (Transzatlanti Partnerség)”, fogalmazott Winkler.

Véleménye szerint a WTO parlamenti dimenziójának megerõsítése az egyetlen út a többoldalú kereskedelmi tárgyalási rendszer szerepének megõrzésére.

“Az EP jelentõs, INTA bizottsági tagokból álló küldöttséggel vesz részt a tízedik Miniszteri Konferencián. Számos megbeszélésünk lesz a WTO tagállamok parlamenti küldötteivel, azonban, sajnos, sok olyan WTO tagállam is van, amely nem tulajdonít különösebb jelentõséget a parlamenti dimenziónak. A többoldalú kereskedelmi tárgyalások legitimitása, valamint a WTO globális intézményes hitelessége a parlamenti dimenzió megerõsítésének igazi tétje”, nyilatkozta az INTA alelnöke.


Az INTA tanácskozás keretén belül, Winkler Gyula EP-képviselõ az exporttámogatások kérdését is felvetette, hangsúlyozva, hogy az EU, mint a világ legnyitottabb gazdasága, elvárja a kölcsönösséget globális partnereitõl.

Winkler Gyula is tagja az EP hivatalos küldöttségének, amely részt vesz december 15-18 között Nairobiban, a WTO tízedik Miniszteri Konferenciáján.