A túlszabályozás megfojtja a kisvállalkozásokat

Az Európai Parlamentben számos alkalommal felhívtuk az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy az ipari ágazatra és különösen az európai kkv-kra pusztító nyomás nehezedik. A belső túlszabályozás tovább súlyosbítja az egymást követő globális válságokat, melyekkel a vállalkozóknak meg kell küzdeni. Amennyiben az ágazat nem kap valós támogatást, nem egyszerűsödik a bürokrácia, az ipar végzetes hanyatlásának lehetünk szemtanúi – fogalmazott Winkler Gyula EP-képviselő (RMDSZ, EPP) írásbeli hozzászólásában annak kapcsán, hogy a Strasbourgban ülésező plénum szerdán megvitatta Az ipari versenyképesség, a kereskedelem és a minőségi munkahelyek fellendítését célzó uniós stratégia című dokumentumot.

Az EU ma válaszúthoz érkezett. Az Egyesült Államok az infláció elleni védekezés érdekében hozott intézkedéseivel aláássa Európa versenyképességét, Kína pedig gazdasági terjeszkedési céljait követi, egyre inkább riválisként, mintsem partnerként. A két gazdasági óriás közé szorulva az EU-nak okosan és gyorsan kell cselekednie. Üdvözlendő a Bizottság és a Tanács Az ipari versenyképesség, a kereskedelem és a minőségi munkahelyek fellendítését célzó uniós stratégia című nyilatkozata, amely elismeri az előttünk álló veszélyeket. Most nem harcias nyilatkozatokra, kereskedelmi háborúkra, protekcionista intézkedésekre vagy támogatási versenyekre van szükségünk. Vannak már kereskedelmi védelmi mechanizmusaink, és az az érdekünk, hogy minél több szabadkereskedelmi megállapodást kössünk, hogy biztosítsuk az ellátási láncok rugalmasságát, ami elengedhetetlenül szükséges, hogy megfelelően működjön az európai ipar” – emelte ki Winkler Gyula. Mint hangsúlyozta, véget kell vetni a túlszabályozás őrületének, mert az megfojtja a magánkezdeményezéseket, az ipart, a kkv-kat. „Csökkentenünk kell az adminisztratív terheket, és meg kell erősítenünk a beruházásokat és a vállalkozásokat ösztönző európai keretet. Az új európai ipari stratégiának figyelembe kell vennie a szolidaritás elvét: egyetlen tagállam sem maradhat le. Fel kell számolnunk azokat a torzulásokat, amelyek ma a közös piac széttöredezettségét táplálják. Az Európai Néppárti Képviselőcsoportban dolgozó kollégáimmal és az egész SME Europe csapattal együtt továbbra is az európai kkv-k, az Európai Unió gazdaságainak gerincét alkotó európai kkv-k támogatására fogok törekedni” – nyomatékosított az RMDSZ EP-képviselője.