A szórványközösségek támogatása és megerősítése közösségünk jövőjének alapvető ügye

A Nagyenyeden megtartott Magyar Szórvány Napjának záró momentumát képezte az a közös zárónyilatkozat elfogadása, amelyet Winkler Gyula EP-képviselõ, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke ismertetett. “A zárónyilatkozat az RMDSZ XI., csíkszeredai kongresszusa által meghatározott feladatok teljesítése mentén kimondja, hogy a közösségi autonómiaformák létrehozása és a kulturális autonómia megvalósítása csak a Székelyföldön, a szórványban és az interetnikus környezetben élõ magyar emberek szolidáris cselekvése által lehetséges” – mutatott rá Winkler Gyula európai parlamenti képviselõ. “A mai nagyenyedi, erdélyi és Kárpát-medencei Magyar Szórvány Napjának ünneplése szorosan kapcsolódik az elmúlt idõszak erdélyi kezdeményezéseihez, amelyek a közösségi szolidaritás erejét bizonyítják. A Székelyek Nagy Menetelése, a régióátszervezéssel kapcsolatos helyi népszavazásokért gyûjtött nagyszámú aláírás, valamint ma, a Magyar Szórvány Napjának megünneplése Szövetségünk politikai cselekvésének széles közösségi alapjait bizonyítják” – hangsúlyozta Winkler Gyula, majd a zárónyilatkozatból a következõket emelte ki: “a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tevékenységének alapja a romániai magyar nemzeti közösség szülõföldön való megmaradása és gyarapodása. Az erdélyi magyar szórványközösségek támogatása és megerõsítése közösségünk jövõjének alapvetõ ügye, amely a szórványban, az interetnikus környezetben és a tömbben élõ közösségek aktív szolidaritásával teljesedhet ki”.