A szórványközösségek készen állnak a május 25-ei megmérettetésre

Az összetartást, az együttmûködést kell megerõsíteni a magyar közösség minden intézménye között, ez a megmaradás kulcsa a szórványban – fogalmazott Winkler Gyula péntek délután Nagyszebenben, ahol elõbb az egyházak, civilszervezetek képviselõivel és pedagógusokkal találkozott, majd az RMDSZ Szeben megyei szervezete választmányi tagjaival folytatott megbeszélést.

Ha az RMDSZ, a magyar civil szervezetek, a pedagógustársadalom és az egyházaink együttes erõfeszítéssel igyekezünk a közös célokat megvalósítani, akkor a kedvezõtlen demográfiai folyamatok ellenére is sikerül megerõsíteni közösségünket. Május 25-én, az európai parlamenti választások alkalmával is egy olyan kihívás elõtt állunk, amelynek csak együttes erõfeszítéssel, összetartással tudunk megfelelni” – mondta el az RMDSZ európai parlamenti képviselõje a Nagyszebeni Magyar Házban megtartott találkozón.

A tanácskozáson résztvevõk támogatásukról biztosították az RMDSZ listavezetõ EP-képviselõjelöltjét, aki megköszönve a bizalmat, rövid tevékenységi beszámolót is tartott. Mint fogalmazott, Sógor Csaba képviselõtársával együtt, az RMDSZ EP-képviselõinek két fontos prioritása volt a most záruló mandátum során: “egyrészt, hogy megismertessük Erdélyt Európában, azaz elmagyarázzuk, melyek a romániai magyar közösség célkitûzései, ezek megvalósításához támogatókat, keressünk, másrészt pedig arra irányult tevékenységünk, hogy hazahozzuk az uniót Erdélybe: tájékoztassuk a közösségünk tagjait, vállalkozókat, gazdákat, fiatalokat, önkormányzati képviselõket azokról a lehetõségekrõl, amelyeket az EU biztosít nekünk, és amely hozzájárulhat ahhoz, hogy közösségünk megerõsödjön, hogy a szülõföldön építhessünk jövõt“.

A jelenlevõk megvitatták az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatási folyamatának akadozását, ismertették azokat az elképzeléseket, amelyeket a Szeben megyei történelmi egyházak szeretnének megvalósítani, felhasználva a közösség javára a visszakapott gazdag épített örökséget. Napirendre került a szórványoktatás kérdése is, arra kerestek választ, hogyan lehet minõségi magyar oktatást biztosítani, fenntartani a kis létszámú osztályok esetében.

A találkozó második részében az RMDSZ megyei választmányi tagjaival folytatott Winkler Gyula megbeszélést, ahol áttekintették az európai parlamenti választásokra való felkészülés teendõit. Balázs Béla, az RMDSZ Szeben megyei elnöke beszámolt arról, hogy 3026 támogató aláírást gyûjtöttek össze, közel kétszer annyit, mint a megyének leosztott aláírás-szám, a sikeres mozgósítást megköszönte a választmány tagjainak, az önkénteseknek, munkatársainak.

Winkler Gyula politikai tájékoztatójában aláhúzta, nemcsak az aláírásgyûjtés feladatát kellett teljesíteni, hanem fontos az is, hogy visszajelzést kaptak, a szórványban töretlen a közösség támogatása az RMDSZ iránt. Szeben megyében az elmúlt hónapokban megújult és megfiatalodott az RMDSZ, a megyei, de a nagyszebeni, medgyesi, erzsébetvárosi választmányokban is sok fiatal vállalt szerepet, mindez azt bizonyítja, hogy van jövõ a szórványban – fogalmazott az EP-képviselõ.

A péntek délutáni esemény házigazdája Benedek Zakariás, az RMDSZ Szeben megyei alelnöke és Szombatfalvi Török Ferenc, a Nagyszebeni Magyar Polgári Mûvelõdési Kör elnöke volt.