A szegényebb régiók felzárkóztatásáért

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata Hargita Megye Tanácsának társszervezésében ITI (ITB) – sikeres regionális fejlesztéspolitika 2021–2027 címmel szervezett szakmai konferenciát Brüsszelben 2019. október 8-án, a Régiók és Városok Európai Hete eseménysorozat keretében, amelyen EP-képviselők is részt vettek. A találkozó tétje az volt, hogy miként lehet a romániai területi fejlesztési politikák hatékonyságát növelni a harmadik európai uniós költségvetési ciklus előtt. Az eseményen felszólalók a közös tervezésen alapuló integrált megközelítések fontosságát, a régiók és azon belül is a megyék közötti nagy aránytalanságok felszámolását, illetve a kohéziós elvek megvalósulását helyezték előtérbe – tájékoztatott tegnapi közleményében a sepsiszentgyörgyi városháza.

A konferencián konkrét javaslatok hangzottak el az EU-s források elosztásának javítására és pozitív példákat mutattak be, amelyek átvétele esetén azok a romániai megyék is nyerhetnek a jövőben, amelyek eddig a régiók átlaga alatti elhelyezkedés miatt a rendszer „vesztesei” voltak.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere város és vidék közötti nagy különbségekre hívta fel a figyelmet, statisztikákkal szemléltetve, hogy a fejlett megyék még fejlettebbek, a szegény megyék pedig még szegényebbek lettek. A fejletlen régiók elmúlt húsz évben tapasztalható egyre erősödő leszakadását meg kell fordítani – hívta fel a figyelmet –, és a kohéziós elveket követve kell a regionális fejlesztési politikákat kidolgozni. Konkrét javaslatként fogalmazta meg, hogy a hét fejlesztési régióban nézzék meg, melyek az elmúlt két évtizedben leginkább leszakadt megyék, és ezeknek nyújtsanak úgy támogatást, hogy tudjanak fejlődni. A területi megközelítés újszerű elem az uniós politikában – emelte ki Winkler Gyula európai parlamenti képviselő. Rugalmasság a tematikus megközelítésekben, egyszerűsítés, többszintes irányítás, a helyi adminisztratív kapacitás megerősítése, innovatív gondolkodás – ezeket a szempontokat tartja fontosnak a területi fejlesztések megvalósulásához, ugyanakkor elengedhetetlennek tartja az európai uniós források növelését.

Toader Mihaela Virginia, az Európai Alapok Minisztériumának államtitkára arra bátorított, hogy érdemes a projektek kidolgozását elkezdeni, hiszen 2–3 évet is felölelhet azok megfelelő előkészítése. Tánczos Barna szenátor a fejletlenebb régiók segítését és a fejlettebbekhez való felzárkóztatását tartja a legfontosabbnak. A különböző régiók integrált területi fejlesztése elképzelhetetlen a helyi vezetőkkel való konzultáció nélkül – mutatott rá beszédében Borboly Csaba, Hargita megye Tanácsának elnöke, a Régiók Bizottságának tagja.

Pozitív példák is terítékre kerültek a konferencián, így Tadeusz Truskolaski, a lengyelországi Białystok polgármestere mutatta be saját esetüket, statisztikákkal támasztva alá, hogy a lakosság száma is jelentősen megnőtt abban a térségben, ahol az integrált területi fejlesztési alapokat használták fel.

A konferencia zárszavaként Vittoria Alliata di Villafranca, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának vezetője elmondta: az adminisztratív kapacitás megerősítése alapfeltétele annak, hogy mindazok az elképzelések megvalósulhassanak, amelyek a területi fejlesztéseket célozzák meg.

Fontos, hogy a polgárok jobban hallassák a hangjukat és a polgáraihoz közelebb álló Európai Uniót hozzunk létre, felszámolva a régiók és a régiókon belül a megyék közti különbséget – így összegezte az esemény meghívottjaként Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a konferencia főbb üzeneteit.

Háromszék