A romániai gazdasági, monetáris- és adópolitikai folyamatokról fogadott el állásfoglalást az RMDSZ kongresszusa

Nyolc évvel európai uniós csatlakozásunk után és a 2014 – 2020 európai költségvetési tervezési idõszak második évében, Románia és vele együtt szülõföldünk, Erdély gazdaságának állapota felemás képet mutat, jelentette ki Winkler Gyula EP-képviselõ, az RMDSZ Gazdasági Tanácsának koordinátora, aki kidolgozta a Szövetség 12. kongresszusán elfogadott Állásfoglalást a romániai gazdasági, monetáris- és adópolitikai folyamatokról.

Winkler Gyula elmondta, hogy a Gazdasági Tanács tagjaival folytatott konzultáció követõen arra a következtetésre jutottak, hogy  a makrogazdasági mutatók stabilak, teljesítjük a maastrichti konvergencia-kritériumokat, 3,8 százalékos gazdasági növekedéssel élen járunk az EU tagállamok között, csökken az infláció, stabil és egészséges a bankrendszer, ennek ellenére az infrastrukturális beruházások csigalassúsággal valósulnak meg, a foglalkoztatottság alig javul, a fiatalokat érinti a leginkább a munkanélküliség, a kivándorlás és a “brain drain” aggasztó méreteket ölt.

A Gazdasági Tanács koordinátora rámutatott, hogy a Szövetség sürgeti az adóigazgatás reformját, az adóhatóság útmutatási és ellenõrzési kompetenciáinak világos és egyértelmû meghatározásával, ugyanakkor az adóhatóságok mielõbbi informatizálását javasolja. “Egy büntetésként bezárt kisvállalkozás nem hibázhat többé, de nem is járulhat hozzá a helyi gazdaság mûködéséhez, nem adózik és nem is tart fent munkahelyeket” – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula.

Az RMDSZ ismételten a kis- és középvállalkozások hatékony támogatását szorgalmazza, ezzel egy idõben javasolja a  bürokrácia és az adóteher csökkentését, az uniós pályázatok egyszerûsítését a kisvállalkozók számára, ideértve a mikrovállalkozásokat is. “A kis- és közepes vállalkozások szülõföldünk gazdasági motorja, szorgalmazzuk az állami támogatási rendszerek élénkítését, az RMDSZ által kidolgozott Kogãlniceanu program, valamint a de minimis támogatások nagyobb értékû finanszírozását. Gyors és hatékony intézkedéseket várunk el a munkanélküli fiatalok támogatására, beleértve az Ifjúsági Garancia európai rendszerének mielõbbi bejáratását és országos szintû kiterjesztését” – áll az RMDSZ állásfoglalásában.

Az RMDSZ két évvel ezelõtt, a csíkszeredai Kongresszuson fogadta el az Új munkahelyek a fenntartható növekedésért címû gazdaságélénkítõ intézkedéscsomagot, mely tíz pontban foglalja össze javaslatainkat. Két év elteltével sajnálattal állapítjuk meg, hogy javaslataink csak részben és nagy késéssel látszanak megvalósulni, megelégedésre viszont az ad okot, hogy Szövetségünk víziója kiállta az idõ próbáját, az út, amelyet javasolunk, járható út, amely az állampolgárok javát és közösségünk szülõföldön való gyarapodását az ország makrostabilitásával és fenntartható növekedésével együtt képes biztosítani” – fogalmaznak a dokumentumban.

Winkler Gyula hozzátette, az RMDSZ üdvözli, hogy késedelemmel bár, de végre sor kerül az adó- és adóügyi eljárási törvénykönyv parlamenti vitájára. “Szorgalmazzuk az átláthatóság, tervezhetõség és hosszú távú stabilitás elveinek alkalmazását az új törvénykönyvek véglegesítésének folyamatában. Az RMDSZ az állampolgárokra, kisvállalkozókra és gazdákra nehezedõ adóteher csökkentését tartja szükségesnek” – olvasható a gazdasági témájú állásfoglalásban, amelyben leszögezik, hogy a Szövetség programjával összhangban, támogatják a hozzáadott érték adó azonnali csökkentését, valamint az egykulcsos jövedelem- és nyereségadó rendszerének megtartását középtávon.

Az RMDSZ szerint a fenntartható gazdasági növekedés húzóágazatait, elsõsorban az infrastruktúra fejlesztését, a mezõgazdaságot és az energiaszektort prioritásként kell kezelni. Továbbra is szorgalmazzák, hogy a parlament vitassa meg és fogadja el a törvényerejû országos energetikai stratégiát, valamint az altalajkincsekrõl szóló korszerû törvényes keretet és stratégiát. Fenntartják, hogy az Európai Unió fejlesztési forrásai fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés és a modernizáció ütemének gyorsításában, a közbeszerzések szabályainak egyszerûsítését, az uniós pályázati rendszerek debürokratizálását, az elbírálási folyamatok tisztaságát és a gyorsított ügyintézést szorgalmaznak. “Gyors és határozott intézkedésekre van szükség, hogy a 2014 – 2020 tervezési idõszakban jobban teljesítsünk, mint az elõzõ hét év során, életbe ültetve az RMDSZ által megalkotott Erdély 2020 fejlesztési terv célkitûzéseit” – fogalmaznak a dokumentumban.

A Szövetség hangsúlyozza, következetesen támogatják az euró-övezethez való csatlakozást, üdvözlik a nominális konvergencia kritériumok teljesítését, ezzel egy idõben emlékeztetnek, hogy a reálkonvergencia megvalósulásához középtávon fenntartható, évente 4-5 százalékos gazdasági növekedés feltételeit kell biztosítani.