A megmaradásban való hit szimbóluma a faültetés

Hisz a jövõben az, aki fát ültet – hangsúlyozta Winkler Gyula vasárnap Vajdahunyadon, ahol a délelõtti istentiszteletet követõen közösségi faültetést szerveztek a református mûemléktemplom kertjében.

Itt Vajdahunyadon nem engedjük ki a kezünkbõl a kõmûveskanalat, fontos eszköze a fennmaradásért folytatott küzdelemnek: felújítottuk mûemléktemplomunkat, gondozzuk gazdag épített örökségünket. De ugyanúgy a megmaradásban való hit szimbóluma lehet a metszõolló, hiszen fát rendszerint nem magunknak, hanem gyermekeink, unokáink javára ültetünk” – fogalmazott Winkler Gyula. Az EP-képviselõ emlékeztetett, hogy 2014 a Közösségépítés éve Hunyad megyében, ehhez szépen illeszkedik a közösségi faültetés, amelyet erre a hétvégére idõzítettek. Az RMDSZ Hunyad megyei elnöke a Böjte Csaba atya által meghirdetett kezdeményezéshez csatlakozott, majd a maga során felhívást intézett a megye magyar egyházainak, civil szervezeteinek vezetõihez, hogy március utolsó hétvégéjén templomok, magyar házak kertjeiben, de akár saját otthonokban is ültessenek fát a Hunyad megyei magyarok. Vajdahunyadon a délelõtti istentiszteletet követõen Zsargó János református esperes és a gyülekezet tagjai facsemetéket ültettek ki a templomkertbe. Nyolcvan gyümölcsfacsemetét adott át Winkler Gyula azoknak, akik vállalták, hogy elültetik és gondozzák otthoni kertjükben.
Déván a városi római katolikus templomban Böjte Csaba atya celebrálta a déli szentmisét, aki megismételte csíksomlyói felhívását, hogy ültessünk fákat, tegyük tündérkertté szülõföldünket! Böjte atya arra buzdította a jelenlevõket, hogy ne legyenek kishitûek, hanem reménységgel, hittel viszonyuljanak a jövõhöz. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány gondozásában levõ gyerekek vásárt szerveztek a déli szentmise után, ahol meghívott kézmûvesek faragott tárgyait és a gyerekek által felnevelt nyuszikat lehetett megvásárolni. Kora délután Marosillyén, Bethlen Gábor fejedelem szülõháza, a Veres bátya udvarán ültettek fákat a gyermekek, Böjte atya, Winkler Gyula, az RMDSZ dévai tagjai, tanítók és tanárok.