A közös célkitűzéseket csak együttes erőfeszítéssel lehet elérni

“Nagyon soktípusú válság van jelenleg az Unióban és nagyon sok kihívásra kell válaszolni, de ezen belül a bevándorlás és az elmúlt hónapokban észlelt menekülthullám kérdése az egyik legnagyobb kihívás, amellyel az Uniónak most szembe kell néznie. A bevándorlási kérdés vizsgálatakor határozott különbséget kell tenni a menekültek és a gazdasági bevándorlók között. Ez utóbbi egy állandó kihívást jelent az EU számára, hiszen migráció mindig is volt, van és lesz addig, amíg gazdasági és életszínvonal különbségek léteznek régiók, országok, kontinensek között” – fogalmazott Winkler Gyula, Marosfõn megszervezett 12. EU-táborban július 11-én, szombaton, “A bevándorlás gazdasági, emberjogi vagy politikai vita?” Címû panelbeszélgetésen, amelyen Sógor Csaba EP-képviselõvel együtt vett részt.
Az európai képviselõ megítélése szerint a menekülthullám, amellyel Európának szembe kell néznie, az észak-afrikai, illetve közel-keleti országokban történõ zavargások, polgárháborúk, belsõ viszonyok és államigazgatások összeomlásának tulajdonítható. “Amikor ezt a kérdést próbáljuk kezelni, a szívünket és eszünket egyformán használnunk kell. Nyilván kellenek a szabályok és szükséges, mint tagállami, mint európai uniós viszonyulás a kérdéshez: egységes menekültügyi politikát kell kidolgozni és a menekültek esetében arra kell gondolni elsõsorban, hogy õk tulajdonképpen életüket akarják menteni, hiszen gyermekeik, családjaik megsemmisítésének veszélye elõl menekülnek.”- hangsúlyozta Winkler.
A jelenlegi politikai helyzettel kapcsolatosan, Winkler Gyula kifejtette: egyértelmûen egy menekültügyi válsággal küszködünk, és annak ellenére, hogy két egymást követõ EU csúcsértekezleten nem született megfelelõ, egyhangú megoldás a kérdésre, mégis kezd körvonalazódni az Uniós stratégia azáltal, hogy a tagállamok önként vállalják egy bizonyos számú menekült befogadását, ezzel együtt felvállalva azt is, hogy emberi méltósággal összeegyeztethetõ módon kezelik a menekültek problémáját.
“Bizonyos mértékben az EU helyzete hasonlít a MIÉRT helyzetéhez, hiszen a MIÉRT-nek is sok – több mint háromszáz- tagszervezete van és amikor közös döntést kell hozni, elõfordulnak nézetkülönbségek vagy, hogy a helyi érdekek érvényesítése mellett harcolnak a küldöttek, a képviselõk, viszont az világos, hogy a közös célkitûzéseket csak együttes erõfeszítéssel lehet megoldani. Sokkal több az ami összeköt bennünket, mint az ami szétválaszt. Ez érvényes a MIERT tagszervezeteire, de ugyanúgy érvényes az EU tagállamaira is. Ezért, véleményem szerint, a menekülthullám kezelése, illetve hosszútávon az EU migrációs politikájának a kialakítása egy Uniós erõfeszítés kell, hogy legyen.” – mondta Winkler.
Az európai képviselõ ugyanakkor kiemelte: nagyon érzékeny az egyensúly, amelyet ki kell alakítani a tagállamok érdekei, a tagállamok társadalmainak jellegzetességei között, valamint az európai uniós megközelítés, illetve közös politika között. Ez az egyensúly, viszont ha helyesen van kialakítva, ha létezik egy egységes Uniós megközelítés és vannak tagállami szintû hatékony és a helyi társadalmak érdekeit és jellegzetességeit figyelembe vevõ megoldások, akkor ez fogja meghozni az elvárt eredményét.
A menekültáradat csökkentése érdekében meghozott intézkedések szükségessége kapcsán és egyben a beszélgetõ panel zárszavaként, Winkler Gyula EP-képviselõ kijelentette: “Böjte Csaba szavait idézném: ha kerítést kell építeni, akkor az legyen megépítve, de ugyanakkor jó, nagy kaput is kell tervezni rá. Tehát a racionalitás és az emberjogi megközelítés egyaránt szükséges a jelenlegi helyzetbe. A humanitárius és észérveken alapuló megoldásoknak kéz a kézben kell, haladniuk.” – összegzett Winkler.
Ezt megelõzõen, pénteken, az idei EU táborba került sor, immár negyedik alkalommal az EP képviselõiroda volt gyakornokainak találkozójára, akik az évek során, különbözõ idõszakokban tevékenykedtek az Európai Parlamentbe, Winkler Gyula képviselõ irodájában. A találkozó ezúttal is különös alkalmat jelentet mindenki számára a kölcsönös megismerésre és tapasztalatcserére. Néhányan a szombati panelbeszélgetésen is részt vettek, bekapcsolódtak hozzászólásaikkal a témakörüli vitába: Simon Imre, Mikita Zsuzsi és Horváth Gerárd.
A beszélgetést Balázs Botond, a Medgyesi MADISZ elnöke moderálta, aki szintén a képviselõiroda volt gyakornokainak egyike.