A környezettudatos fogyasztók is alakítják az EU energiapolitikáját

Az Európai Unió energiapolitikájáról tartott Medgyesen elõadást Winkler Gyula, aki szombaton a Medgyesi MADISZ és a Magyar Ifjúsági Értekezlet által szervezett Energetikai Konferencia vendége volt. A szombat délelõtti panelben Winkler Gyula EP-képviselõ és Jakab Adorján MIÉRT elnökhelyettes volt a meghívott, a moderátor pedig Balázs Botond, a Medgyesi MADISZ elnöke, a rendezvényen részt vett Szabó József, a MIÉRT elnöke.

Winkler Gyula Energiapolitika az EU-ban, a közös energiapolitika kialakításának perspektívái címmel tartotta meg elõadását, amelynek során ismertette az európai energiapolitika jelenlegi helyzetét, leszögezve azt is, hogy az energiapolitika az Európai Unió és a tagállamok között megosztott hatáskör. “Valóságos energiaforradalomnak vagyunk ma tanúi világszerte, a nagyon gyorsan változó ipari környezetbõl, a rohamosan növekvõ energiafogyasztásból és a környezetvédelmi követelményekbõl adódóan új kihívások nyomása alatt van ez az ágazat. Az EU legjobb válasza a 21. századi kihívásokra a közös energiapolitika lenne, hiszen világosan látszik, hogy ma a 28 tagállamnak egymásnak gyakran ellentmondó érdekei vannak, a tagolt, 28 darabból álló uniós energiapiac pedig nem tud kellõ hatékonysággal fellépni a globális kihívásokkal szemben” – mondta Winkler Gyula. Az EP-képviselõ felsorolta az európai energiapolitikai prioritásokat, a legfontosabb az energiahatékonyság növelése, amelynek két fontos összetevõje van: lakossági tájékoztatás, vagyis energiatakarékos, környezettudatos szokások kialakítása a polgárokban és a különbözõ ágazati programok lebonyolítása, például, új épületeknél a legkorszerûbb technológiák használatának szorgalmazása, a meglévõ lakó-, középületeknél és épületcsoportoknál pedig az energiahatékonyság fokozása. Második prioritás a beruházások megfelelõ finanszírozása olyan körülmények között, hogy az energetika területén hosszú távra, 2035-ig, illetve 2050-ig szóló stratégiákat dolgoz ki az Európai Bizottság, amelyek megvalósítása nagymértékben függ úgy az állami, mint a privát szféra beruházásaitól. Harmadik prioritás pedig az energiaforrások diverzifikációja, itt egyrészt a hagyományos energiahordozók importjának, másrészt a megújuló energiaforrások területén kell hosszú távú stratégiát kidolgozni és életbe léptetni.

Az elõadást beszélgetés és vita követte, amelynek során Winkler Gyula felhívta a fiatalok figyelmét a környezettudatos energiafogyasztás fontosságára, hangsúlyozva, hogy közvetetten ugyan, de minden fogyasztónak hatása van az energiapolitikák alakulására, így az Európai Unió jövõbe mutató, fenntartható energiapolitikája is függ attól, hogy tudatos, tájékozott polgárok élnek-e az unióban.

A MIÉRT november 8-10. között tartja energiakonferenciáját a Medgyesen lévõ Földgáz-Ház Konferenciatermében. A rendezvény célja tájékoztatni a fiatalokat a Romániai és Európai energetikai rendszerekrõl. A konferencia keretében bemutatásra kerül a gáz- és palagáz kitermelés, terítéken lesz a különféle fémek kibányászása és ezek használata a mindennapokban. A résztvevõk felvilágosítást kapnak arról is, hogy miért drágul a gáz és a villamos energia, melyek a villamos energia különféle elõállítási módszerei, valamint választ kapnak arra a kérdésre, hogy mennyire zöld a zöld energia. Az eseményen lehetõség adódik feltárni az energetikai rendszer “titkait”, valamint egy olyan szakmai fórum jöhet létre ezen a konferencián, amelyen a fiatalok belátást nyernek a gázkitermelés rejtelmeibe. Medgyesen a Dokumentációs és Információ Központban Gáz Múzeum is mûködik, ahol az elmúlt 100 év földgázkitermelésének történetét ismerhetik meg a jelenlévõk.