A KMKF szórvány-diaszpóra bizottságának ülésén vett részt Winkler Gyula EP-képviselő

Budapesten, az Országházban ülésezett kedden a Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fóruma (KMKF) Szórvány-diaszpóra munkacsoportja, Révész Máriusz és Bangóné Borbély Ildikó társelnökök vezetésével. A tanácskozás elsõ napirendi pontjaként szerepelt a magyar anyanyelv és kultúra megtartását segítõ kormányzati programok bemutatása, amelyekrõl Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség államtitkára beszélt elõadásában.

A bemutatót követõ hozzászólások alkalmával, Winkler Gyula EP-képviselõ, aki az RMDSZ képviseletében vett részt a keddi tanácskozáson, tájékoztatta a bizottság tagjait az RMDSZ szórvány cselekvési tervérõl, amelynek újonnan kidolgozott változata, Temesváron, a Magyar Szórvány Napja alkalmával szervezett szórvány konferencián került elfogadásra. 

A 2015-2019 szórvány cselekvési terv tartalmát ismertetve, Winkler kiemelte a nagyvárosi szórványokkal és az Összetartozunk címû székely-szórvány partnerséggel kapcsolatos törekvéseket. “Ez utóbbi esetében jelentõs segítséget nyújthatnak a magyarországi testvérmegyék és testvértelepülések önkormányzatai. Az Országgyûlés támogató politikai üzenete ösztönözné a magyarországi önkormányzatok részvételét az erdélyi szórványban, valamint a tömbben élõ közösségek együttmûködésében” – hangsúlyozta az RMDSZ EP-képviselõje.

Felszólalásában Winkler ismertette ugyanakkor az Erdélyi Magyar Értéktár összeállításával kapcsolatos igyekezetet, kiemelve azon törekvéseket, amelyeknek céljuk, hogy a szórvány közösségek értékei is méltó helyet kapjanak az Erdélyi Magyar Értéktárban. Az európai parlamenti képviselõ, továbbá, a helyi magyar sajtó rendkívül fontos szerepét hangsúlyozta a szórvány identitásának megõrzésében: “Mint az új médiának, mint pedig a hagyományos, írott sajtónak nagy szerepe van a szórványban. Ha tekintettel vagyunk a demográfiai mutatókra, valamint a szórványközösségek elöregedési folyamatára, az írott sajtóra kiemelkedõen fontos feladat hárul a szórványban. Az RMDSZ kiemelt célja új támogatási formák létrehozása, amelyek biztosíthatják a magyar szó eljutását a szórványban élõ magyar közösségekhez. Törekvéseinkben, minden bizonnyal, szükségünk lesz a magyar kormány támogatására is.”

A KMKF 2014. decemberi ülésének zárónyilatkozatában megfogalmazott kérésünk, miszerint az Országgyûlés foglalja hivatalos határozatba a Magyar Szórvány Napjának megünneplését, nemrégiben megvalósult, és idén elõször, a Kárpát-medence összmagyarsága együtt ünnepelte november 15-én, a Magyar Szórvány Napját. “Ez alkalommal is, újra megköszönöm itt, az Országházban, az Országgyûlés pozitív viszonyulását a szórvány közösségek részérõl érkezett javaslathoz” – zárta gondolatait, Winkler Gyula, EP-képviselõ.

Az ülés második részében, a szórványban és diaszpórában élõ magyarság nyelvi helyzetérõl és igényeirõl szóló elõadások hangzottak el, a magyar nyelvstratégia tervezésének céljából.