A kisebbségi kérdésben merev és érzéketlen az Európai Bizottság

A kisebbségi európai polgári kezdeményezés elutasítása nyomán kialakult helyzet megvitatása szerepelt az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi munkacsoport csütörtöki strasbourgi ülésének napirendjén, amelyet az Intergroup társelnökei, Tabajdi Csaba és Francois Alfonsi vezettek. Tabajdi Csaba ülésvezetõ elsõként Hans Heinrich Hansent, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnökét kérte, hogy ismertesse az elmúlt idõszak következtetéseit.

A FUEN elnöke felszólalásában elmondta: “az Európai Bizottság érzéketlen az európai kisebbségi közösségek által felvetett fontos és jogos kérdéssel kapcsolatban”. Véleménye szerint az EB-nek bátorítani és segítenie kellene a polgárokat, a civil szervezetek, az európai kisebbségeket, hogy éljenek a kezdeményezés eszközével. “Mi partneri ajánlatot tettünk, a Bizottság viszont elutasította az ajánlatot és a párbeszédre való felhívásunkat is” – hangsúlyozta Hans Heinrich Hansen.

Winkler Gyula, a kezdeményezõ RMDSZ nevében elmondta: “az elmúlt idõszak munkájának legfontosabb eredménye az európai kisebbségi szolidaritás megteremtése. Magunk mellett tudhatjuk számos jelentõs kisebbségi közösség támogatását. Feladatunk ennek a szolidaritásnak a fenntartása”. Az RMDSZ európai parlamenti képviselõje ismertette a Szövetség azon álláspontját, hogy ki kell használni a fellebbezés lehetõségét a luxemburgi Általános Ügyek Bíróságán, ehhez viszont – azonosítva a jogalapot – meg kell fogalmazni a megfelelõ jogi tartalmat. Winkler Gyula szerint szorosabbra kell vonni az együttmûködést a kisebbségi közösségek ernyõszervezete, a FUEN, az Európai Parlament azon tagjai között, akik kisebbségi közösségeket képviselnek vagy támogatják ügyüket, valamint reményeink szerint az Európai Bizottsággal is.

Az RMDSZ európai parlamenti képviselõje elmondta: az elutasítást követõ lépések eldöntése a polgári bizottság hét tagjának elõjoga. “Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy döntésüket egyöntetûen fogják meghozni egy minél alaposabb és szélesebb körû konzultáció alapján” – hangsúlyozta. Winkler Gyula külön üdvözölte az Európai Bizottság képviseletében jelen levõ Jens Nymand Christensent, akit a polgári kezdeményezés visszautasításának alaposabb indoklására kért.

A Székely Nemzeti Tanács nevében Izsák Balázs elnök tájékoztatta a jelenlévõket regionális kezdeményezésük tartalmáról valamint annak visszautasítási körülményeikrõl. Bejelentette, hogy az elutasítást már megfellebbezték a luxemburgi bírói testületnél.

Jens Nymand Christensen, az Európai Bizottság igazgatója válaszában lényegében megismételte az elutasító dokumentumban foglaltakat. Véleménye szerint az Európai Bizottság jogi értelmezésen alapuló elutasító döntés hozott. Állítása szerint az EB apparátusa nem a polgári kezdeményezés témáját és tartalmát elemezte, hanem kizárólag a polgári kezdeményezés szabályzatának elõírásaihoz ragaszkodott.

A megbeszélésen részt vevõ számos európai parlamenti képviselõ felszólalásaikban csalódottságukat fejezték ki a bizottság merev és szigorúan a szerzõdés betûjéhez ragaszkodó magatartása miatt. A képviselõk szerint az Európai Unió szerzõdéseinek szellemisége lehetõvé kell tegye a nemzeti kisebbségi közösségek aktív védelmezését és támogatását.

A megbeszélésen az RMDSZ-t Winkler Gyula és Sógor Csaba európai parlamenti képviselõk, valamint Vincze Loránt, a FUEN alelnöke képviselték. A tanácskozás résztvevõi eltökéltségüket fejezték ki, hogy a civil szervezetek szintjén és politikai úton is folytatni kell az európai kisebbségvédelmi keret megalkotása érdekében tett erõfeszítéseket.