A kereskedelmi egyezmények legitimitását erőteljesebb parlamenti ellenőrzés növeli

Az új világkereskedelmi helyzetben a közvéleményt egyre jobban érdekli, hogyan zajlanak a kereskedelmi egyezmények tárgyalásai, a megállapodások hogyan hatnak a fenntartható fejlődésre, és ebben a kontextusban növekvő szerepe van a nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek, fogalmazott Winkler Gyula Buenos Airesben. Az RMDSZ EP-képviselője a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az INTA alelnökeként vesz részt a G20-ak parlamenti fórumán Argentínában.

A kereskedelmi egyezmények demokratikus legitimitását másképpen nem lehet növelni csak, ha erősebb parlamenti ellenőrzés alá vonják, fejtette ki Winkler Gyula. “A kereskedelem új világában élünk. (…) A közvélemény egyre többet szeretne tudni a meghozott döntésekről és arról is, hogy kik az érintettek, ez pedig érvényes a G20-ak által hozott döntésekre is. A parlamentek szerepe nem korlátozódik a kereskedelmi egyezmények ratifikálására, hanem annál sokkal kiterjedtebb. Egyrészt a polgárok és a döntéshozók közötti, létfontosságú láncszemként működünk, tehát választópolgáraink véleményét tudjuk közvetíteni a tárgyalásokért felelős döntéshozók felé, másrészt, tekintettel a kormányainkra, gondoskodnunk kell arról, hogy a véleményünket és elvárásainkat meghallják és figyelembe is vegyék” – magyarázta.

Az EP-képviselő beszélt arról is, hogy az Európai Unióban a kereskedelem nem önmagában cél, hanem eszköz. Véleménye szerint a beruházások és a kereskedelem gazdasági növekedést eredményeznek és új munkahelyeket hoznak létre. “Szükség van kísérő intézkedésekre ahhoz, hogy a kereskedelem nyújtotta előnyök egyformán érezhetőek legyenek az EU-n belül és a nemzetek szintjén (…) például az oktatási politika ilyen kísérő intézkedés, amelyet tágabb kontextusban kell érteni, az írástudástól a felsőfokú képzésig, beleértve a szakmai készségek elsajátítását, az életen át tartó tanulást, de az oktatási infrastruktúrát is. Az embereknek hozzáférést kell biztosítani a szakképzéshez, a folyamatos továbbképzéshez ahhoz, hogy feljebb lehessen lépni a globális értékláncban, hogy egy országban lehessen nagyobb szakképesítést igénylő, jobban fizetett munkahelyeket generálni” – hangsúlyozta az EP-képviselő.

A világkereskedelem előnyeinek és költségeinek kiegyensúlyozott és méltányos eloszlásához szükség van a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) modernizálására is, mutatott rá Winkler Gyula. “Az EU szeptember végén Genfben bemutatta a WTO reformjára vonatkozó javaslatait. Remélem, hogy a G20-ak között minél több partnert találunk, ugyanis a Világkereskedelmi Szervezet modernizálása adhat választ a polgárok aggodalmaira szerte a világban. (…) A protekcionizmus nem megoldás, a kereskedelmi háborúknak nincsenek nyertesei, csak vesztesei” – emelte ki az EP-képviselő.

A G20-ak parlamenti fórumán tartott beszédében Winkler Gyula kitért arra is, hogy társadalmi és környezeti szempontból is felelősen kell a digitalizálás, automatizálás kérdését alakítani, és ez meghatározó a nemzetközi versenyképesség elérésében. Véleménye szerint a nemzetközi kereskedelem alapvetően befolyásolja a békét, a társadalmi és ökológiai szempontból is fenntartható növekedést, a foglalkoztatottság szintjét, a szegénység felszámolására irányuló törekvéseket, az élelmezési bizonytalanságot, az alapvető emberi jogokat és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. „Amikor mások szét akarják verni azt, amit sikerült két borzalmas világháborút követően felépíteni, hogy békében élhessünk, akkor elérkezett az idő a visszavágásra. Rendkívül fontos lenne, hogy a multilaterális (a többoldalú megállapodásokon alapuló – szerk. megj.) világrend fennmaradjon, ugyanis minden visszalépés hátrányos lenne és a globális társadalom jövőjét veszélyeztetné. Ezért fontos ez a konferencia a G20-ak csúcstalálkozójának margóján” – magyarázta Winkler Gyula.

Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának (INTA) és a Külügyi Bizottságának (AFET) közös küldöttsége vesz részt ezen a héten Buenos Airesben az első alkalommal megszervezett, a G20-ak találkozóját előkészítő parlamenti fórumon. A kilenc tagú küldöttséget David McAllister (PPE, DE), az AFET elnöke és Winkler Gyula, az INTA alelnöke vezeti. Az EP-képviselők október 31-e és november 1-je között vesznek részt a G20-ak parlamenti fórumán, ugyanakkor az argentin kormány és parlament képviselőivel, szakmai és civil szervezetek szakembereivel találkoznak.