A jövő Európájának felépítése közös feladatunk

Szombaton a vajdahunyadi Magyar házban mutatták be az Új Európát most címû tanulmánykötetet, amely a Kós Károly Akadémia Alapítvány gondozásában jelent meg, szerzõi pedig Frank Engel luxemburgi európai parlamenti képviselõ és Winkler Gyula, az RMDSZ EP-képviselõje. A két szerzõ véleménye szerint Európa föderális jövõje, a politikai unió az, amely biztosítja kontinensünk sikerét a globális versenyben, tekintettel a véget nem érõ válságra, amellyel Európa küszködik és amelynek leküzdésére mélyreható változások szükségesek. A most megjelenõ könyvet elsõ alkalommal csütörtökön Kolozsváron a Kós Károly Akadémia Alapítvány által szervezett, Európa jövõjérõl szóló konferencián mutatták be. A vajdahunyadi könyvbemutatóra a Diversitas Társaság közgyûlését követõen került sor.

“A kilencvenes évek közepétõl kezdõdõen egy évtizedet töltöttünk el Romániában azzal, hogy megfeleljünk az EU csatlakozás követelményeinek. Uniós csatlakozásunk valós társadalmi összefogást eredményezett, de a hosszú évek során a hazai társadalmi és gazdasági reformok mind a felzárkózás jegyében történtek, azért igyekeztünk, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. Azért alakítottuk át intézményrendszerünket, társadalmunkat és sokszor önmagunk is igyekeztünk megváltozni, hogy hasonlóvá váljunk a nyugati társadalmakhoz, az unióban élõ európai polgárokhoz. Most, amikor a csatlakozás a hátunk mögött van, mikor az integrációt igyekezünk elmélyíteni, elérkezett az ideje, hogy mi is alakítsuk az uniót, melynek tagjai vagyunk. Hozzá kell szokni ahhoz, hogy a mi véleményünk is számít. Részt kell vennünk az európai vitában, el kell mondanunk véleményünket az unió jövõjével kapcsolatban. Sokunkat kiábrándít az, ahogy az unió ma mûködik, a jövõ Európájának felépítése viszont közös feladatunk” – mondta Winkler Gyula, aki arra is rámutatott, hogy a tanulmánykötet vitaindító szándékkal született meg, hiszen Nyugat-Európában egyre élenkebb a vita az EU jövõjével kapcsolatosan, ehhez a vitához pedig a közép- és kelet-európai polgároknak is csatlakozniuk kell. Az RMDSZ EP-képviselõje úgy vélte, az európai nemzetállamok elavultak, nem képesek ma már választ adni a globális kihívásokra, egyedül a politikailag is egyesült Európa képes a maga ötszáz millió polgárával talpon maradni a világszintû, globalizációs nyomás közepette. “A mi Európánk, az erdélyi magyar emberek Európája nem a nemzetállamok Európája, hanem a régiókra és közösségekre épülõ, egyesült Európa, és ezt egyesek úgy hívják, hogy az Európai Egyesült Államok” – hangsúlyozta Winkler Gyula.

A vajdahunyadi Magyar Házban a Diversitas Társaság éves közgyûlését tartották szombaton, a társaság az 1994-ben megalakult Hunyadi János Humanitárius Társaság jogutódja, a névváltoztatásról most döntött a közgyûlés. “Az új névvel az új idõkben új feladatoknak szeretnénk eleget tenni” – magyarázta Dobolyi Beatrix a most már Diversitas Társaság újraválasztott elnöke. A civil szervezet az elsõk között alakult meg a Hunyad megyei magyar civil szervezetek közül, az elsõ idõszakban magyar óvodát, ingyenes orvosi rendelõt, könyvtárat mûködtetett, a vajdahunyadi Magyar Ház felépítésének kezdeményezõje, az alapítók szándéka szerint ezentúl elsõsorban a szórványban élõ közösségek támogatásával kívánnak foglalkozni.