A fejlődéshez szükség van európai támpontokra

A most záruló, öt éves európai parlamenti mandátumban kifejtett tevékenységérõl számolt be Winkler Gyula pénteken a Partiumi Önkormányzati Tanács gyûlésén, amely a krasznai polgármesteri hivatal gyûléstermében zajlott.

“Az RMDSZ európai parlamenti képviselõjeként, a magyar emberektõl kapott mandátumunkhoz hûen az elmúlt öt évben, Sógor Csaba képviselõtársammal együtt az erdélyi magyar közösséget ért sérelmek ügyében emeltük fel szavunkat, szóvá tettük a Mikó-ügyet és jeleztük úgy az Európai Parlamentben, mint az Európai Bizottság illetékesei felé, hogy Romániában az egyházi tulajdonok restitúciós folyamatát akarják visszafordítani, jeleztük a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyét, felszólaltunk, amikor a fejlesztési régiók, közösségünk érdekeivel ellentétes átalakítását tervezte a román kormány” – indította tevékenységi beszámolóját Winkler Gyula, aki a Partiumi Önkormányzati Tanács soros elnökének, Csóka Tibornak meghívására vett részt a gyûlésen. Az RMDSZ EP-képviselõje elmondta, több irányban kellett kifejteniük tevékenységüket, egyrészt Erdélyt kellett megismertetni Európában, másrészt az Európai Unió lehetõségeit kellett hazahozni Erdélybe, különös tekintettel az EU fejlesztéspolitikai és gazdasági elõnyeire.

“Hét éve dolgozunk az Európai Parlamentben, merem állítani, hogy ma az EP-képviselõk nagytöbbsége tudja, hogy Románia olyan ország, ahol közel 1,5 milliós magyar közösség él, amely Erdély lakosságának húsz százalékát jelenti, és amelynek megvannak a sajátos célkitûzései. Létszámában nagyobb a romániai magyar nemzeti közösség, mint az EU néhány tagállamának lakossága, már ez a tény egymagában is indokolja, hogy az identitáshoz, kultúrához, anyanyelvhasználathoz kötõdõ célkitûzéseinket Európa elismerje, ugyanakkor a közösségi autonómiaformák létrehozásához is európai támpontokat igyekszünk felépíteni” – hangsúlyozta Winkler Gyula. Mint mondta, az autonómiaformák megvalósításának feltétele a szolid gazdasági alapon álló közösség, ezért munkájának egyik fontos területe a gazdasághoz kötõdik. “A most záruló parlamenti ciklus egyik nagy kihívása az idén kezdõdõ, 2020-ig tartó, uniós költségvetési keret kidolgozása volt. Az elmúlt két évben megújult az unió két legfontosabb közpolitikája, a Közös Agrárpolitika és a Kohéziós Politika. Mindkét területen pozitív változás várható, például megduplázódik a területalapú mezõgazdasági támogatásra szánt, Romániában elérhetõ összeg, több támogatást tudnak megszerezni a fiatal gazdák és azokat is kiemelten támogatják, akik új mezõgazdasági vállalkozásokat indítanak. Kedvezõ újdonságok vannak a regionális fejlesztések terén is, több pénzt lehet fordítani a települések modernizációjára és a vállalkozások támogatására” – ismertette Winkler Gyula, hozzátéve, kulcskérdésnek tartja az RMDSZ által kidolgozott Erdély 2020 fejlesztési terv megvalósítását.

Az EP-képviselõ elmondta, szorosan együttmûködött az RMDSZ különbözõ testületeivel, önkormányzatokkal, parlamenti képviselõkkel és szenátorokkal, mert meggyõzõdése, hogy összehangoltan kell a munkát végezni, helyi, megyei, országos és európai szinten. A Partiumi Önkormányzati Tanács meghívottja volt Kelemen Hunor szövetségi elnök, aki politikai tájékoztatót tartott, a házigazda Pop Imre, Kraszna polgármestere volt. A gyûlésen jelen volt Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára, Seres Dénes parlamenti képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei elnöke, Ilyés Gyula, az RMDSZ önkormányzati fõtitkárhelyettese, valamint Szilágy, Bihar, Szatmár, Temes, Arad és Máramaros megye polgármesterei, önkormányzati és parlamenti képviselõi, szenátorai.