A Bánságban kölcsönösen tisztelik egymás kultúráját

A Bánságban a multikulturalitás, az etnikai és nyelvi sokszínûség nemcsak jelszó, hanem jelen van a bánsági emberek mindennapjaiban. Ismerjük, szeretjük és tiszteljük egymás hagyományait, kultúráját, a kölcsönös megbecsülésnek mély gyökerei vannak ezen a vidéken, és ez egy olyan érték, amelyet meg kell tartani és tovább kell éltetni” – méltatta a soknemzetiségû vidék hagyományait Winkler Gyula szombaton Resicabányán, ahol hetedik alkalommal szervezték meg a Resicabányai Magyar Napokat. Az RMDSZ európai parlamenti képviselõje Bálint Mihály, a Krassó-Szörény megyei RMDSZ elnök meghívására vett részt a szombat esti zárórendezvényen.

Nekünk, magyaroknak itt a bánsági szórványban sem szabad elfelejtenünk, hogy fontos örökséget vettünk át szüleinktõl, nagyszüleinktõl. Örökségünk az anyanyelv, népszokásaink és hagyományaink, a magyar kultúra, vigyázzunk arra, hogy úgy becsüljük meg ezt az örökséget, hogy tovább tudjuk adni gyermekeinknek, unokáinknak, bebizonyítva ezáltal, hogy ragaszkodunk magyarságunkhoz, közösségünk fennmaradásához. Mindez akkor sikerülhet, ha a bánsági szórványért elkötelezett magyar intézmények, egyházak, civil szervezetek és az RMDSZ együtt dolgozik, csak a közös munka hoz sikert ezen a téren is” – hangsúlyozta Winkler Gyula.

A hetedik Resicabányai Magyar Napok rendezvényeit idén október 15-e és 19-e között tartották, a Resicabányai Platanus Egyesület és a Krassó-Szörény Megyei RMDSZ szervezésében, a Communitas Alapítvány támogatásával. A négynapos rendezvény zárómomentuma a szombat esti szüreti bál volt.

Az RMDSZ európai parlamenti képviselõje szombaton a resicabányai magyar egyházak és a helyi RMDSZ vezetõivel folytatott megbeszélést a magyar oktatás újraélesztésének esélyeirõl, valamint a helyi magyar kezdeményezések támogatási lehetõségeirõl.