Felívelő tendencia

RMDSZ eredmények Hunyad megyében

Sikert hoztak az RMDSZ-nek a vasárnapi helyhatósági választások, a jelek arra utalnak, hogy megerõsödik a magyar képviselet a helyi tanácsokban. Az elõzetes eredmények szerint Vajdahunyadon (Kofity Zoltán) és Lupényban (Benedekfi Dávid) az RMDSZ megtartotta a helyi tanácsosi tisztséget, Bácsi (Margai Zoltán) és Martinyesd (Székely Attila) községekben bejutott a helyi tanácsba, a legnagyobb siker azonban Déván született, ahol 8 év után sikerült megszerezni a második tanácsosi tisztséget is, Pogocsán Ferdinánd mellett Máté Márta is mandátumot szerzett. Toplicán is esély lenne még helyi tanácsosi mandátumra, e sorok írása pillanatában még nincs végeredmény. Ezenkívül Felsõszálláspatakon (Dãnuþ Poenaru) és Nagybáron (Deatc Ioan) is tanácsosi mandátumot szerzett az RMDSZ, noha ezek inkább csak a statisztikát javítják, mintsem a magyarság reális pozíciószerzését tükröznék.

Az eredmények értékelésére Winkler Gyula EP-képviselõt, a megyei RMDSZ-szervezet elnökét kértük fel.

– Elnök úr, gratulálunk a sikernek. Megyei szinten az RMDSZ jóformán megduplázta helyi tanácsosi számát, az eddigi 3 helyett 6, esetleg 7 lesz.

– Köszönöm szépen. Én is köszönettel kezdeném, köszönettel tartozom mindazoknak, akik mellénk álltak, s akik szavazatukkal tisztelték meg jelöltjeinket. A mostani siker két tényezõre vezethetõ vissza, egyrészt az évek óta tartó folyamatos közösségépítõ munkára, másrészt pedig annak, hogy a szórványmagyarság tudatosította, milyen fontos, hogy saját képviselõit küldje a döntéshozó intézményekbe, hiszen másoknak nem lehet szívügyük a magyar érdek érvényesítése. Ismét bebizonyítottuk, hogy széleskörû összefogással a szórványmagyarság nehéz körülmények között is képes megtartani képviseletét, sõt, még kibõvíteni is. Meg kell azonban jegyezni, hogy az eredmények még nem véglegesek, Vajdahunyadon például fellebbezés miatt a szavazatok újraszámlálására kerül sor.

– Korábban szinte minden helyhatósági választáson a Hunyad megyei magyarság veszített valamit pozícióiból. Most megfordult a helyzet, az RMDSZ pozíciói egyértelmûen javuló tendenciára utalnak, különösképpen Déván.

– Bizalommal tölt el, hogy túljutottunk a mélyponton, sikerült javítani választási eredményeinket. A dévai siker különösen örvendetes, sokat jelent számunkra, mivel a megyeszékhely szimbolikus helyszínérõl van szó. Az eredmény a dévai szervezet kitartó munkája elismerésének tekinthetõ, de egyéb tényezõk is hozzájárultak. Megérett például a Téglás Gábor Elméleti Líceum szerepe, mint a megye magyarságának egyik szellemi központja, s a Szent Ferenc Alapítvány támogatása is sokat segített. Az eredmény az õszi parlamenti választás szempontjából is bizalomkeltõ, a mostani siker alapján remélhetõ, hogy a megyei listás rendszer nyomán az õsszel talán sikerül megszerezni egy képviselõi mandátumot Hunyad megyében.

– Petrozsényban viszont 44 szavazaton úszott el a tanácsosi mandátum, s a Zsil völgye többi városában sem sikerült mandátumot szerezni.

– Nagyon sajnálom Petrozsényt, nagyszerû lett volna, ha sikerült volna visszakerülni a helyi tanácsba. Tény azonban, hogy van néhány szervezetünk, fõleg a Zsil völgyében, melyet élettel és tartalommal kellene feltölteni.

– Bácsiban és a Martinyesd községhez tartozó Lozsádon azonban sikerült mandátumot szerezni.

– Ennek nagyon örülök, reményeim szerint ez a falusi közösségek megerõsödését eredményezi, a magyar élet ott is fellendül.

– A megyei tanácsba azonban nem sikerült visszajutni, noha ez nem is annyira meglepõ, ez eleve a legnagyobb kihívás volt.

– Itt a demográfia a legnagyobb ellenfelünk, a Hunyad megyei magyarság aránya olyan 4% körüli, amivel nem érhetjük el az 5%-os bejutási küszöböt. Nagy szerencse kellett volna, rendkívül alacsony általános részvételi arány. Sajnos nem jött be, s a jövõben is leginkább úgy juthatunk vissza, ha törvény által sikerülne valahogy levinni a küszöböt.

Köszönöm szépen a beszélgetést.

– Én is köszönöm

Chirmiciu András, Nyugati Jelen