25 éves az RMDSZ Hunyad megyei szervezete

Szövetségünk célja az volt, hogy jogaink természetesek legyenek

Kötelességünk úgy építeni tovább a ma huszonöt éves Romániai Magyar Demokrata Szövetséget, hogy megbízható érdekvédelmi szervezet legyen, amelyet a romániai magyar emberek, tömbben és szórványban is sajátjuknak éreznek, és amely biztosítani tudja a közösség jövõjét a szülõföldön. Ezen a születésnapon azt kívánom, hogy huszonöt év múlva, itt, Déván olyan fiatalok dolgozzanak közösségükért, akiknek már nincsenek emlékeik 1989 decemberérõl, de akik tudják, hogy közös álmainkat és értékeinket nem adhatják föl” – jelentette ki ünnepi beszédében Kelemen Hunor szövetségi elnök az RMDSZ Hunyad megyei szervezete megalakulásának 25. évfordulóján megtartott gálaesten, január 25-én, vasárnap.

A dévai operettszínházbeli rendezvényen az RMDSZ elnöke azt is hangsúlyozta, hogy a szervezet születésnapja az öröm ünnepe kell, hogy legyen, hiszen a Szövetség eredményeit is ünnepli a közösség, egy olyan szervezet megvalósításait, amelynek – a Kárpát-medencében egyedülállóan – a kezdetek óta nem kellett ideológiát, nevet és politikai programot változtatnia, hiszen az akkori értékek ma is helytállók.  Negyedszázad emberi léptékkel mérve valóban sok, történelmi léptékkel mérve kevésnek tûnhet. Hosszú út áll mögöttünk, amelyet csak úgy tudtunk megtenni, hogy másfél millió magyar ember állt mögöttünk, a közösség akaratából pedig, tömbben, szórványban, és vegyes vidékeken egymás után alakultak meg az RMDSZ megyei szervezetei.  Mindannyian egyazon értékekhez ragaszkodtunk, és ezek összetartottak minket” – tette hozzá a szövetségi elnök, aki szerint a huszonötödik évforduló nemcsak a Szövetség születésének ünnepe, hanem annak is, hogy a diktatúra bukásával egy idõben az akkor halálra ítéltnek tûnõ erdélyi magyar közösség újjászületett. “Megpróbáltak megfosztani minket nemzeti identitásunktól, az egyházakra nyomást gyakoroltak, a magyar értelmiség kivándorolt. Azonban az erdélyi magyar közösség akkor azt a szövetséget kötötte meg, hogy újjáépíti az életét a szülõföldön” – mondta Kelemen Hunor dévai beszédében, ugyanakkor azt is hozzátette: az elért eredményekrõl is beszélni kell. “Megvalósításainkat összehasonlíthatjuk azzal, hogy milyen perspektíváink, lehetõségeink voltak 1989-ben, és ahhoz is mérhetjük, hogy mirõl álmodtunk akkor. Mérhetjük egy történelmi korhoz is, például az 1918 utáni 25 évhez, és a Mikó Imrééhez hasonló számvetést is készíthetnénk. Tekinthetjük kevésnek, vagy soknak azt, amit elértünk. De igazán csak akkor éreznénk jelentõségét, ha valamely rossz csoda folytán holnap reggel nem 2015. január 26-ra ébrednénk, hanem 1989 decemberének elsõ napjaiban találnánk magunk, és megvalósításainkból semmi nem lenne” – fogalmazott Kelemen Hunor, aki az eredmények között a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum létrehozását említette, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a nyelvi és szabadságjogok, a kulturális és oktatási intézményrendszer megnyirbálása még mindig kockázatot jelent, hiszen vannak, akik szóval és tettel is visszavonnák a magyarság törvénybe foglalt jogait, nemrég Hunyad megyében magyar vonatkozású mellszobrot is lebontottak. “Nem kell szégyellnünk azt, amit elértünk, még akkor sem, ha vágyainkhoz mérten nem minden alakult úgy, ahogy szerettük volna. Talán túl nagyot álmodtunk? Talán túl gyorsan szerettük volna elérni céljainkat? Lehetséges. De nem adtuk fel álmainkat, mert tudjuk, hogy ezek közösségünk helytálló álmai. És amíg megvalósításainkat visszavehetik tõlünk, addig nem adhatjuk fel az éberségünk sem, nem mondhatjuk azt, hogy a munkát befejeztük” – jelentette ki a szövetségi elnök, aki a fiatalok jövõjérõl is beszélt a dévai ünnepségen. Hangsúlyozta: 25 év alatt felnõtt egy nemzedék, amely nem tapasztalta meg a diktatúrát, és amely számára mindaz természetes, amiért az idõsebb nemzedéknek harcolnia kellett. “Az RMDSZ azt akarja, hogy mindez természetes maradjon, ne álljon elõ egy olyan helyzet, hogy újra kelljen kezdeni ezt a harcot. Jövõbeli feladatunk sem lesz könnyû, de együtt sikerül a következõ években, évtizedekben megõriznünk, tovább építenünk a Szövetséget” – tette hozzá Kelemen Hunor, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik kitartottak az RMDSZ mellett az elmúlt két és fél évtizedben, ugyanakkor méltányolta az egyházak, a civil szervezetek, a közösségükért dolgozó magyar emberek, a Szövetség megyei és helyi szervezeteiben tevékenykedõk munkáját.  

Semmi sem volt azt követõen olyan felemelõ, reményteljes, mint a kezdet. Hittük, hogy a szabadság, a demokrácia, a nemzeti megértés és együttmûködés útjára lépve egy otthonos Erdélyt, egy befogadóbb országot építhetünk, magyarok és románok közösen. Hitünk nem változott 25 év után sem, de hogy milyen küzdelmes évek vártak ránk, azt ma már bõségesen megtapasztaltuk. De azt is elmondhatjuk itt, Hunyad megye magyar közössége nevében, hogy ha küzdelmes 25 évet tudunk magunk mögött, nem kell szégyenkeznünk, hiszen egy számában – a többséghez képest – kis közösség talpon maradt,  dolgozott, építkezett. Tudott tervezni, felelõsséget vállalni. Megítélésem szerint felnõtt ahhoz a feladathoz, melyet ráruházott a Hunyad megyei magyarok e közösség  képviselõire, hiszen nem csak helyi, megyei, hanem országos szinten is hozzáállásuk, munkájuk elismerésben részesült. Hogy mégis ez a kis közösség eredményes lett, ennek a kulcsa az összefogás volt” – fogalmazott ünnepi üzenetében Takács Csaba, az RMDSZ egykori ügyvezetõ elnöke, Hunyad megye elsõ parlamenti képviselõje, aki nem tudott személyesen részt venni az ünnepségen, így levelét Csatlós Zsófia pedagógus olvasta fel a jelenlevõknek.

A rendszerváltás napjaiban az alapítók mondták ki elõször, hogy szabadok akarunk lenni, hogy magyar közösségünk itt, a Dél-erdélyi szórványban is része az államalkotó erdélyi magyar nemzeti közösségnek – emelte ki Winkler Gyula, megköszönve mindazok munkáját, erõfeszítéseit, akik az elmúlt huszonöt évben az RMDSZ sorait erõsítették és köszöntötte azokat is, akikkel együtt tervezik ma a jövõt, a Szövetség következõ 25 évét. “Köszönet az Összetartozunk székely – szórvány együttmûködést felvállaló háromszéki barátainknak. Az erdélyi magyar jövõ egy és oszthatatlan, a Székelyföld, a Bánság, Közép-Erdély, Partium és a szórvány csak együtt képes a közös jövõt felépíteni, a szolidaritás megkerülhetetlen parancsolat. Ma együtt emlékezünk, ünnepelünk, tervezünk Szövetségünk születésnapján” – hangsúlyozta köszönõbeszédében az RMDSZ Hunyad megyei elnöke.

A gálaesten a Hunyad megyei RMDSZ 350 tagja, akik hozzájárultak a szervezet eredményeihez, díszoklevelet vehettek át, amelyet Kelemen Hunor szövetségi elnök és Winkler Gyula látott el kézjegyével. Az ünnepi mûsort a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum diákjai, a Szent Ferenc Alapítvány Margaréta néptánccsoportja, a Szivárvány Nyugdíjas klub kórusa, valamint a  Csernakeresztúri Hagyományõrzõ Együttes biztosította.