2014 a Közösségépítés Éve Hunyad megyében

A Közösségépítés éve lesz 2014 – errõl fogadott el határozatot az RMDSZ Hunyad Megyei Képviselõk Tanácsa szerda délutáni ülésén. A határozat kimondja, a szórványban az egység követelmény, melynek teljesítése az eredményes munka feltétele. “Véleményünk szerint az asszimiláció elleni fellépés eredményeket hoz, ha a fennmaradásért vívott harcot nem adjuk fel. Ennek jegyében nyilvánítottuk ki, 2014 legyen a Közösségépítés Éve Hunyad megyében. Az elõkészítõ folyamat része, hogy novemberben kezdõdnek a tisztújítások a helyi szervezetekben, a belsõ választások a jövõ márciusi megyei szervezet tisztújításával érnek véget. December és január folyamán egész megyét átfogó konzultációt indítunk, mert fontos számunkra a Hunyad megyei magyar emberek véleménye. Továbbra is aktívan részt veszünk a Szövetség szórvány cselekvési tervének megvalósításában és az “Összetartozunk” székely-szórvány együttmûködésben” – tájékoztatott Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke.

A Szórvány Napjára készülve

Az MKT napirendi pontjai között szerepelt a Magyar Szórvány Napjának idei megszervezése. A Hunyad megyei RMDSZ a civil szervezetekkel és a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceummal karöltve szervez egész megyét átfogó rendezvénysorozatot november 13-a és 17-e között. November 16-án indítja a Téglás Gábor Elméleti Líceum az idei Fogadj örökbe egy mûemléket iskolavetélkedõt, idén az aradi Csiky Gergely Fõgimnáziummal közösen szervezik, megosztva az aradi iskolának a tavaly nagy sikernek örvendõ verseny tapasztalatait. A november 15-ei, nagyenyedi központi rendezvényen is részt vesz egy Hunyad megyei küldöttség.

Az MKT meghallgatta Winkler Gyula politikai tájékoztatóját, Kun-Gazda Kinga beszámolóját a Hunyad megyei Nõk Szervezetének megalakulásáról, Kofity Zoltán újonnan megválasztott HUMMIT elnök tájékoztatóját az ifjúsági szervezetben nemrégiben lezajlott tisztújításról. Winkler Gyula és az MKT tagok közül többen is méltatták Széll Lõrinc leköszönõ HUMMIT elnök tizenegy éves munkáját a Hunyad megyei ifjúsági szervezet élén.