12 pont Hunyad megyéért

Winkler Gyula folytatja megyei elnöki tevékenységét

Újabb két évre kapott bizalmat Winkler Gyula EP-képviselő, aki így folytathatja elnöki tevékenységét az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének élén. Déván szombaton ült össze az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének tisztújító küldöttgyűlése, amelyen részt vett Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke, a Kulturális Autonómia Tanács elnöke is.

A centenárium évében főleg az interetnikus környezetben és a szórványban, tehát itt Hunyad megyében is fontos megmutatni értékeinket, hogy mivel járultunk hozzá az elmúlt száz évben Románia fejlődéséhez. A tapasztalat, de a közvéleménykutatások is azt mutatják, hogy a többségi román nemzet is elismeri értékeinket, művészeink, tudósaink, sportolóink hozzájárulását, éppen ezért kell még inkább bevinni a köztudatba a magyar kultúrát” – fogalmazott a gyűlésen Székely István, aki ismertette az RMDSZ álláspontját az országos politikában végbemenő folyamatokkal kapcsolatosan, de külön kitért az igazságszolgáltatási törvény körüli vitára is.

Két nap választ el bennünket március idusától, ennek szellemében 12 pontot javaslok az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének kétéves prioritási listájára” – emelte ki Winkler Gyula programadó beszédében, hozzátéve: „Ez nem azt jelenti, hogy forradalmat akarunk indítani, hanem azt, hogy tudjuk: ma is lehetünk hősök. Nem karddal kell megküzdenünk, hanem tudással, szakértelemmel, magyarságtudatunk megerősítésével, helytállással és azzal a konok elszántsággal, amely jellemez bennünket Hunyad megyei magyarokat és a dél-erdélyi szórványban élő közösségeket”.

 

https://youtu.be/x8WLpKAq3V0

 

Első pontunk a közösségépítés, meg kell őrizni a közösségi szolidaritást és meg kell erősíteni Szövetségünk együttműködését a magyar civil és szakmai szervezetekkel, egyházakkal. Ezt követi az anyanyelvű oktatás, majd a kultúra, beleértve a magyar identitás megerősítését és a hagyományőrzést. Idén, a centenárium évében külön kiemelt pontunk új tematikus évünk Hunyad megyében: a kulturális örökség éve, összhangban a kulturális örökség európai évével. Ebben az évben összeállítjuk a Hunyad megyei magyar értéktár első kötetét. Következő prioritásunk az RMDSZ Szórvány cselekvési tervének életbeültetése, majd a magyar falu program elindítása Hunyad megyében. Ez utóbbi újdonság az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének életében, ugyanis a megyében élő magyar közösség 90 százaléka városi környezetben él, de folytatni akarjuk a Lozsád 2020 falurevitalizációs terv megvalósítását” – ismertette. További prioritások az Összetartozunk – székely-szórvány partnerség és az anyaországi testvérkapcsolatok ápolása. Politikai prioritás az idei magyarországi parlamenti választásokon és a 2019-es európai parlamenti választásokon való részvétel, illetve jó eredmény elérése.

Meg szeretnénk őrizni politikai tekintélyünket a megyében, ugyanakkor fenntartjuk aktív és kezdeményező tevékenységünket a Szövetségben. Kiemelt célunk a jó együttműködés a Nőszervezettel és az ifjúsági szervezetekkel. Végezetül a 12. pont az e-Hunyad megye kialakítása, hiszen a magyar közösség jelenléte a világhálón a 21. század kihívásainak megfelelő kell hogy legyen” – mutatott rá Winkler Gyula.

Megköszönve munkatársainak az elmúlt két év munkáját, hangsúlyozta, az RMDSZ Hunyad megyei elnöksége nem egyéni vállalkozás, hanem csapatmunka. Winkler Gyula ugyanakkor hozzátette, ez nemcsak helyi, hanem szövetségi szinten is igaz, kiemelve a Szövetség elnökétől és az ügyvezető elnökségtől kapott támogatást.

Az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének tisztújító küldöttgyűlésére a 16 helyi szervezet, a HUMMIT és a Nőszervezet 103 küldöttet delegált, amelyből 101-en vettek részt a szombati eseményen. Winkler Gyula megyei elnök újabb kétéves mandátumra kapott bizalmat a küldöttektől. A küldöttgyűlés meghallgatta a megyei szervezet Ellenőrző, Szabályzatfelügyelő és Etikai bizottságainak beszámolóját, majd a három testület új tagjait is megválasztották.