A család került a fókuszba az idei magyar szórvány napján Nagyenyeden

Nagyenyeden tartotta idén az RMDSZ a magyar szórvány napja központi ünnepségét, amelyet 2011 óta ünnepelnek Erdélyben Bethlen Gábor fejedelem születésének és halálának napján, november 15-én.

photo: Gönczy Tamás

„Nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen idén 400 éves a Bethlen Gábor Kollégium. Azonban nemcsak itt volt mozgalmas az év, Máramarosszigeten és Medgyesen is kerek évfordulókat ünnepeltek szórványiskoláink. Bizakodóvá tesz mindez, ahogyan az is, hogy vannak eszközeink oktatási intézmények felújítására és fejlesztésére, bölcsődék építésére, működtetjük a délutáni oktatási programot a szórvány megyékben, amellyel növelni tudjuk a magyar iskolába járó gyermekek számát, és érvényesíteni tudjuk az RMDSZ családtámogatási programját is a kormányban. A héten elindított Family Starttal és Student Investtel fiatal családokat, egyetemistákat hosszú távú, perspektívákat nyújtó megoldásokkal segítjük, hogy itthon maradjanak és alapítsanak családot. Minden nehézség ellenére az építkezés évei ezek, és teszünk azért, hogy ez így is maradjon! – fogalmazott beszédében Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, miniszterelnök-helyettes.

Winkler Gyula EP-képviselő, az SZKT szórványfrakciójának vezetője köszöntő beszédében az összetartozás fontosságáról beszélt, ugyanakkor elmondta, hogy a következő időszakban vissza kell építeni a kapcsolatot a közösség tagjaival, hiszen a világjárvány nem tett jót a közösségépítésnek a szórványban.

A „Családtámogatás a szórványban” beszélgetés keretében a felszólalók ismertették az RMDSZ családtámogatási cselekvési tervének eddigi – kormányzati, parlamenti, illetve más eszközökkel elért – eredményeit.

Cseke Attila fejlesztési miniszter kiemelt fontosságúnak nevezte az elmúlt egy évben aláírt csaknem 10.000 helyet biztosító 203 bölcsőde építésére, a közút korszerűsítési, víz- és szennyvízhálózat építési szerződéseket. Szintén a családokat segítik a háború okozta energiaválság kezelését szolgáló üzemanyag-, gáz- és villamosenergiaár támogatások, a 3 millió kisjövedelmű kedvezményezettnek kéthavonta kiutalt 50 eurós étkezési utalványok, valamint az uniós forrásokból elindított pályázatok, amelyek több ezer oktatási intézmény, nappali oktatási és felzárkóztatási központ, kórház és orvosi rendelő fejlesztését, továbbá 5000 energiahatékony és környezetbarát ifjúsági lakás építését teszik lehetővé.

Csép Andrea képviselő a kormányzati programokkal összehangolt törvényalkotási keret fontosságáról beszélt. Ilyen például a bölcsődeépítési programot kiegészítő, RMDSZ által kezdeményezett törvénykezés, amely bevezette az állami költségvetésből finanszírozott fejkvóta alapú finanszírozást, hatalmas terhet véve le mindazon önkormányzatok válláról, amelyek vállalják a bölcsőde-működtetést. Ennek tükrében sokszorozódhatott meg azon önkormányzatok száma, amelyek a 3 év alatti gyermeket nevelő családok segítségére sietnek, a helyi igényeknek megfelelően növelve a bölcsődei helyek számát, korszerűsítve annak körülményeit.  A képviselő ugyanakkor beszélt az elmúlt időszakban elfogadott, a flexibilis munkavégzést segítő olyan előírásokról, mint a 15 napos apasági szabadság, az évente kivehető legtöbb 5 napnyi gondozói szabadság, valamint családi vészhelyzet esetén kérhető 10 szabadnap. Nem utolsó sorban szó esett az Iskola Alapítvány délutáni oktatási program bővítését szolgáló, „Meleg ebéd” romániai kormányprogramról is. Ennek keretében, az országosan résztvevő 450 tanintézmény között 44 magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal rendelkező iskola is szerepel, köztük Fehér megyében a buzásbocsárdi és a küköllővári, Beszterce-Naszód megyében a szentmátéi, Brassó megyében a szásztyúkosi, tatrangi, keresztvári, Szeben megyében pedig az erzsébetvárosi általános iskolák.

Kacsó-Doboly Izabella államtitkár a FamilyStart és StudentInvest állami kamat-támogatású hitelprogramokat mutatta be, arra buzdítva a szórványban élő magyar fiatalokat, családokat, hogy minél nagyobb számban éljenek ezekkel a kivételes lehetőségekkel, amelyeket szintén az RMDSZ kezdeményezett.

Biró Rozália, a Nőszervezet, az RMDSZ és a Communitas által együttesen szervezett, családoknak szóló eseményeket mutatta be. A Nőszervezet évi 150.000 lejes pályázati keretének csaknem fele szórvány megyei programokra irányul, amelyből több tucat gyermekfoglalkoztatási, oktatási és fejlesztési-, és más családoknak szóló rendezvény megszervezésére kerül sor.

A beszélgetést Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke vezette.

A szórvány cselekvési terv megvalósításaival kapcsolatban elhangzott: a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos leállásokat követően, az RMDSZ újragondolta az érvényben levő, a 2020–2024-es időszakra kidolgozott tervet. Elsődleges célként a rendezvények járvány előtti szintjének visszahozását fogalmazták meg, hiszen azt tapasztalták, hogy a személyes részvételen alapuló tevékenységek iránt hatalmas az igény. Nagyobb hangsúlyt szeretnének fordítani a kisebb települések közéleti-kulturális rendezvényeire, ezen belül azokra, amelyek a fiatalokat szólítják meg. Újragondolták a székely–szórvány kapcsolatokat is, hiszen az összerdélyi szolidaritáson alapuló programok nem csak a szórványban élők számára fontosak, hanem a magyar többségű településeken élőknek is értéket jelentenek” – összegzett Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke.

Az RMDSZ jövőre Nagybányán szervezi meg a magyar szórvány napját.