UE se pregăteşte de o nouă politică comercială. Ce trebuie să facă România pentru a nu pierde trenul exporturilor

Uniunea Europeană va implementa o nouă Politică comercială deschisă, sustenabilă și fermă, conform documentului oficial dat publicității recent de Comisia Europeană.

Prima dezbatere cu privire la noile priorități din Politica comercială a Uniunii va avea loc săptămâna aceasta în Parlamentul European, atunci când comisarul pentru Comerț și vicepreședintele executiv al Comisiei, Valdis Dombrovskis, va prezenta strategia și va răspunde întrebărilor deputaților din Comisia de Comerț Internațional  – INTA.

Documentul este extrem de relevant și pentru țara noastră, care ar trebui într-un mod hotărât și în cel mai scurt timp să își pună în armonie prioritățile din domeniul comerțului exterior cu prioritățile desemnate în noua Politică comercială a Uniunii Europene.

Sunt convins de faptul că o mai bună armonizare a politicilor naționale cu cele europene va aduce beneficii importante României, o țară cu deficite comerciale cronicizate.

Precedentul document de politică comercială a UE datează din 2015, și ca atare nu mai este în măsură să răspundă provocărilor globale actuale.

Uniunea Europeană are nevoie de o nouă Politică comercială care să ofere sprijinul necesar în procesul de revenire din criza economică provocată de pandemia de coronavirus.

Nu putem să obținem sinergia necesară pentru o revenire economică reușită decât dacă prioritățile diferitelor politici europene sunt armonizate.

De aceea, noua strategie comercială europeană oferă sprijin transformării sustenabile (Pactul verde), dar și transformării digitale a economiilor și societăților europene.

Noua Politică comercială se naște pentru a răspunde provocărilor generate de criza economică, schimbările climatice și degradarea mediului înconjurător.

Pe lângă acestea, UE trebuie să dea un răspuns clar războaielor comerciale globale, tensiunilor internaționale în creștere, dar și crizei în care se află numeroase instituții internaționale, printre care și Organizația Mondială a Comerțului (OMC).

Trei obiective pe termen mediu

Strategia europeană formulează trei obiective pe termen mediu pentru Politica comercială comună.

Primul este sprijinirea redresării economice și a tranziției economiei și a societății în contextul revoluției verzi și a celei digitale.

Al doilea obiectiv este modernizarea sistemului global multilateral de comerț bazat pe reguli pentru a transforma globalizarea și a o face mai sustenabilă și mai echitabilă.

Al treilea este cel al sporirii capacității Uniunii Europene de a își proteja interesele și de a implementa, atunci când este nevoie, măsuri comerciale autonome.

Conceputul central al noii Politici comerciale este acela al autonomiei strategice deschise. Acest concept este menit să reconfirme Uniunea Europeană ca actor central al scenei mondiale, care promovează concomitent interese și valori.

Opinia publică europeană este din ce în ce mai exigentă în ceea ce privește valorile fundamentale pe care este bazată construcția europeană și anume democrația, drepturile omului, demnitatea umană și statul de drept. Răspunsul instituțiilor europene trebuie să fie acela al promovării intereselor economice și comerciale în echilibru cu aceste valori universale.

Pentru a realiza cele trei obiective, Comisia Europeană va acționa în vederea reformării OMC împreună cu partenerii care împărtășesc același sistem de valori; susținerii tranziției verzi și implementarea de noi reglementări cu privire la responsabilitatea în lanțurile valorice; promovării tranziției digitale în domeniul comerțului.

De asemenea, Comisia Europeană va acționa pentru o implementare mai eficientă a acordurilor comerciale existente, pentru salvgardarea condițiilor de concurență echitabilă pentru întreprinderile europene, dar și pentru adâncirea parteneriatelor cu țările din vecinătate și cu cele candidate la aderarea la UE.

Documentul Comisiei Europene se referă pe larg la elementele de noutate și la schimbările preconizate și alocă o atenție specială obiectivelor geopolitice ale UE în contextul volatilității globale în care ne aflăm.

Se menționează dorința de îmbunătățire a relației transatlantice care este cel mai important pilon al acțiunii europene în context geopolitic și se face referire la relația dintre UE și China în contextul acordului politic la care s-a ajuns recent în privința Acordului Comprehensiv de Investiții – CAI.

Implicațiile pentru România

Implicațiile pentru țara noastră ale noii Politici comerciale europene sunt importante.

Este nevoie în primul rând de analizarea și înțelegerea elementelor care țin de armonizarea priorităților României cu cele europene. Politica comercială este o competență comună exercitată de Comisia Europeană în numele statelor membre, dar fără armonizarea obiectivelor proprii ne va fi imposibil să sporim influența României ca stat membru al UE.

Consider că este important ca procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Export 2021-2025 să fie pus în concordanță cu prioritățile și obiectivele noii Politici comerciale europene.

Concret, cred că este nevoie de reevaluarea urgentă a Programului de Promovare a Exportului gestionat de Ministerul Economiei. Exportatorii din România au nevoie de sprijin financiar din partea statului pentru a putea să-și mențină măcar, dacă nu să și își sporească prezența pe piețele externe.

Accesul la informație este crucial. Vedem această strădanie permanentă și la nivelul Comisiei Europene.

Deci trebuie să o implementăm și acasă, alocând resurse umane și materiale suficiente pentru a sprijini exportatorii prin studii de piață, buletine informative și alte mecanisme de diseminare a informației comerciale.

Cred că este foarte important să acționăm în sensul fortificării instrumentelor pe care Eximbank le administrează în calitatea sa de gestionar al creditelor și garanțiilor pentru export și a celorlalte instrumente financiare destinate exportatorilor.

Acest lucru este cu atât mai important cu cât Comisia Europeană analizează posibilitățile de a realiza o strategie comună europeană în domeniul creditelor pentru export pentru a spori gradul de coordonare dintre instrumentele ce funcționează la nivelul diferitelor state membre.

Comerțul internațional susține 35 de milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană, în contextul în care UE este parte în 46 de acorduri comerciale încheiate cu 78 de state diferite de pe glob.

Aceasta este cea mai extinsă rețea de acorduri comerciale din economia globală.

Balanța comercială generală a UE este pozitivă, iar aplicarea mai eficientă a posibilităților acestei enorme rețele de acorduri comerciale este în beneficiul cetățenilor, al fermierilor, al producătorilor și companiilor europene.

Printr-o acțiune mai eficientă în domeniul comerțului exterior, România va fi capabilă pe termen mediu să-și reducă deficitele comerciale, să susțină crearea de noi locuri de muncă de către firmele exportatoare și va reuși să iasă mai repede din criza economică actuală, angajându-se pe calea creșterii economice sustenabile și inclusive.

Articol publicat de www.spotmedia.com, bit.ly/2P31QmU