Zsil-völgyi magyar kulturális napok

Mulatság, színdarab, könyvek, zene, humor és egy kis politika

Hétvégén ismét rendkívül gazdag és színvonalas program kényeztette el a bányavidék szórványmagyarságát. A rendezvénysorozat fõ színhelye Lupény volt, de Petrozsény sem maradt ki, sokan a mindkét városban zajlott eseményeken részt vettek.

A rendezvénysorozat péntek este kezdõdött el Lupényban, a hagyományos õszi szüreti bállal. Nem is akármilyen mulatság volt, minden idõk legsikeresebb szüreti bálja, melyen 230 fizetõ vendég vett részt. Nemcsak lupényi magyarok, hanem a Zsil-völgye többi településérõl is szép számban jöttek el, sõt, még románok is elmentek kíváncsiságból. Benedekfi Dávid helyi tanácsos, az RMDSZ lupényi elnöke és lelkes csapata ismét kitett magáért, a korábbi évek tapasztalatai alapján aligha meglepõ, hogy a hajnalig tartó bál nagyszerûnek bizonyult.

Mindez csupán a bemelegítés volt, szombat délután a sepsiszentgyörgyi Osonó együttes elõadására telt meg a terem. A részvevõk nem bánták meg, hogy elmentek az elõadásra, azok, akik nem fértek be viszont annál inkább, mivel a háromszékiek roppant érdekes, szülõk és gyerekek viszonyát, a 89 utáni világ kihívásait és a mai társadalom feszültségeit finom színházi nyelven feldolgozó produkció elnyerte a bányavidékiek tetszését. A közönségsiker a háromszékieknek is kellemes meglepetést jelentett, akik csak jóval éjfél után indultak haza. Az Osonó nem az elsõ székelyföldi vendég, aki meglepõdik a bányavidéki szórványmagyarság nagyszerû fogadásától, megerõsítve a fõszervezõ Benedekfi Dávid meggyõzõdését, miszerint ha valaki összetartó lelkes magyarságot keres Erdélyben, az látogassa meg a lupényi szórványt.

Hegyek és a közöttük terülõ völgy

Vasárnap könyvbemutatókkal végzõdtek a lupényi események. A székelyudvarhelyi Székely Árpád immár második természetismertetõ könyvét, a Páring, a Retyezát testvére címû munkáját mutatta be, majd Wersánski Eduárd és András József professzor, a petrozsényi RMDSZ jelenlegi és korábbi elnöke, a monarchiabeli idõk végének Zsil-völgyérõl szóló könyvet mutatták be Lupényban is, egy hónappal annak petrozsényi bemutatója után. Mindkét könyvet Bodó József lupényi történelemtanár konferálta be, leszögezvén, hogy a Páringrõl szóló színvonalas alkotás jóval több, mint egyszerû turisztikai útikönyv, valós tudományos tanulmány. Nemcsak a Páreng 11 túra lehetõségét (a Retyezátban 30 van), a szálláslehetõségeket és a menedékhelyeket mutatja be, hanem a hegyvidék alapos és részletes geológiai, domborzati, növényzeti és állatvilági tanulmánya, fényképekkel, ábrákkal és grafikonokkal gazdagon illusztrálva. Igaz, ennek megfelelõen eladási ára is igen borsos, az újabb magyar nyelvû könyvre azonban így is nagy szükség van. Lupényban ugyanis találni Velencérõl vagy Barcelonaról szóló útikönyvet, a Páringról és a Retyezátról viszont nem.

Bodó József az akkori példátlan fejlõdés és a késõbbi kommunista propaganda közötti szakadékot emelte ki, a bányatársaságok, például, a legkorszerûbben felszerelt magánkórházakat építettek és mûködtettek alkalmazottaik számára. András József professzor számokkal is alátámasztotta a kedvezõtlen változást: 1918 elõtt a Zsil-völgyi bányák mûszaki felszereltsége világszinten is csúcs volt, manapság viszont….. 1913-ban összesen 2,23 millió tonna kõszenet termeltek ki, 2013-ban 2,4 milliót, holott 100 év alatt rengeteget fejlõdött a technológia!

Kampányindító Petrozsényban

A könyvbemutatók után a lupényiak tömegesen a petrozsényi színházba indultak, ahol az RMDSZ-kampányindítójára került sor. Nemcsak politika szerepelt a kínálatban, hanem humor és operett is. Házigazdaként Wersánski Eduárd, az RMDSZ petrozsényi elnöke köszöntötte a jelenlevõket, majd Dezméri István megyei ügyvezetõ elnök szólította fel az RMDSZ helyi és megyei vezetõit, Takács Aranka, az RMDSZ Nõszervezetének alelnöke a hölgyek szerepét méltatta. Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke zárta a felszólalók sorát, megjegyezvén, hogy a Hunyad megyei RMDSZ-szervezetek nemsokára 25. születésnapjukra készülnek, amikor ajándékozni is szokás az ünnepeltet. A legméltóbb ajándék az RMDSZ jelöltje, Kelemen Hunort támogatása lenne november 2-án.

Ezek után a Szomszédnéni Produkciós Iroda ifjú székely humoristái és különösképpen a kolozsvári Magyar Opera mûvészei örvendtek átütõ sikernek, a telt ház gyakran együtt énekelte a mûvészekkel a közkedvelt dalokat.