Winkler: Mélyreható reform szükséges a WTO-ban

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) mélyreható strukturális reformokra érett meg, amelyek nyitottabb, méltányosabb, és diszkriminációmentes többoldalú kereskedelmi rendszert alkotnának. Az új rendszernek egyértelmû és átlátható szabályokra kell épülnie, amelyeket a WTO valamennyi tagja elfogad és a gyakorlatban alkalmaz is – véli Winkler Gyula, európai parlamenti képviselõ, az EP INTA Bizottságának alelnöke.


“Az új szabályok kidolgozásánál nagyobb figyelmet kell szentelni a WTO tagok érdekeinek, ideértve a fejlõdõ országok és a kevésbé fejlett államok érdekeit is. Csatlakozom az EP többségéhez, amely egy kiegyensúlyozottabb rendszer kialakítását szorgalmazza, amely figyelembe venné az összes gazdasági szereplõ érdekeit, különös hangsúlyt fektetve a KKV-kra és a mikro vállalkozásokra, nem csupán a nagy multinacionális vállalatok érdekeire.” – fogalmazott Winkler Gyula a szavazatmagyarázatában, a dohai fejlesztési menetrend (DDA) jogállásáról szóló határozat kapcsán.

Az Európai Parlament csütörtökön, Strasbourgban, jelentõs többséggel fogadta el a dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állásáról szóló állásfoglalását, a WTO tízedik miniszteri konferenciáját megelõzõen, amelynek megrendezésére december hónap közepén kerül sor, Nairobiban.

Az RMDSZ EP képviselõje szerint, kiemelten fontos a WTO parlamentáris dimenziójának megerõsítése, a Világszervezet jövõbeli strukturális reformintézkedései által, hiszen ez az egyetlen módja az átláthatóság és a demokratikus legitimitás biztosításának.


“A globális kereskedelem új korszakát éljük, melynek jellemzõje az állampolgárok jogos elvárása arra vonatkozóan, hogy megérthessék és követhessék a többoldalú kereskedelmi tárgyalások folyamatát és ezáltal meggyõzõdhessenek arról, hogy a nemzetek és a nagy globális vállalatok érdekei nem sértik a világ minden részén élõ polgárok érdekeit. A nemzeti parlamentek és az EP szerepének növelése a két- és többoldalú kereskedelmi megállapodások tárgyalási és végrehajtási folyamatában, az egyetlen módja annak, hogy a polgárok jogos igényeinek eleget tudjunk tenni” – véli az INTA alelnöke.

Az úgynevezett Dohai Forduló 2001-ben kezdõdött, azóta a dohai fejlesztési menetrendet (DDA) nem sikerült véglegesíteni. A tízedik Miniszteri Konferencia (MC10) jelenti az utolsó esélyt arra, hogy a DDA sikeresen véglegesítõdjön és a WTO strukturális reformja megkezdõdhessen. Az EP hivatalos küldöttséggel vesz részt a Nairobiban sorra kerülõ WTO Miniszteri Konferencián.