Winkler Gyula az INTA alelnöke

Az alakuló gyûlés végén Winkler Gyula megköszönte a romániai néppárti delegáció bizalmát, melynek tagjai felterjesztették az alelnöki tisztségre. “Megtisztelõ a javaslat és köszönöm képviselõtársaim bizalmát úgy a romániai delegáció, mint az INTA tagjai részérõl is. A következõ években azért fogok dolgozni, hogy országunk és Közép-Kelet Európa szerepe hangsúlyosabb legyen az Európai Parlamentben és az unióban, valamint olyan kezdeményezéseket elindítani, amely révén a hazai és erdélyi vállalkozók hatékonyabban jelen lehetnek a közös piacon és az EU-ban” – fogalmazott az EP-képviselõ. Szerinte az INTA a következõ években az egyik legfontosabb szakbizottsága lesz az európai törvényhozásnak.

Egy olyan mandátum ez, amely gazdasági és kereskedelmi prioritásokkal indul. Bizonyos szintû gazdasági növekedés indult be Európa és a világ egyes részein, azonban nincs elég munkahely. A kereskedelem hagyományosan a gazdasági növekedés és az új munkahelyek létrehozásának eszköze lehet. A nemzetközi kereskedelem pedig ugyancsak lehetõséget ad egyes tagállamoknak, hogy az új, körvonalazódó átrendezkedésben és egyensúlyban nagyobb szerepet szerezzenek. A kereskedelmi politika fontos szerepet tölt be az energia ágazatban, amely forró téma, akár az egyes tagállamok energiafüggõségének mértékét nézzük, akár uniós megközelítésben elemezzük a kérdést. A transzatlanti kapcsolatok jelentik ebben a bizottságban talán a legkényesebb kérdést az elkövetkezõ években, úgy vélem, ezen a területen sajátos érdekeink vannak, úgy a politikai, mint a kereskedelmi és beruházási egyezmény szempontjából is. Fontosak az EU egy vagy többoldalú kapcsolatai, a Kereskedelmi Világszervezettel kialakított együttmûködés, különösen, hogy az EU-nak és az Európai Bizottságnak követnie kell a globális prioritások alakulását. A kereskedelmi tárgyalásokat ma már nem lehet zárt ajtók mögött megtartani, átláthatóságra van szükség, hogy méltányos kereskedelem legyen, amely gazdasági növekedést és új munkahelyeket eredményez. Ilyen értelemben fontosak lehetnek a Balkán országaival, de Moldova Köztársasággal és Ukrajnával kialakított kereskedelmi kapcsolatok is” – vázolta Winkler Gyula a szakbizottság prioritásait. Mint mondta, az INTA meghatározó szerepet tölt majd be az olyan európai politikai helyzetekben, mint amilyen Oroszországgal alakult ki, amely a kereskedelmet használja geopolitikai erõfitogtatásra.

Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának alakuló ülésén elnököt és négy alelnököt választottak meg.. Az INTA elnöke Bernd Lange (Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége), alelnökök: Tokia Saifi és Winkler Gyula (Európai Néppárt), Yannick Jadot (Zöldek) Jan Zahradil (konzervatívok).
Winkler Gyula a Regionális fejlesztési bizottság (REGI) helyettesítõ tagjaként is dolgozik.

*** A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság hatásköre az unió közös kereskedelempolitikájának és külsõ gazdasági kapcsolatainak létrehozásával, végrehajtásával és ellenõrzésével kapcsolatos ügyekre terjed ki: a harmadik országokkal és regionális szervezetekkel való pénzügyi, gazdasági és kereskedelmi kapcsolattartás, a közös külsõ vámok és a külkereskedelem elõmozdítása, valamint a vámrendelkezések és vámigazgatás külsõ vonatkozásai, a harmadik országokkal és regionális szervezetekkel fenntartott gazdasági, kereskedelmi és befektetési kapcsolatok tekintetében irányadó két-, több-, vagy sokoldalú kereskedelmi megállapodások elindítása, figyelemmel kísérése, megkötése és nyomon követése, a nemzetközi jog által szabályozott területekre vonatkozó mûszaki harmonizációs és szabványosítási intézkedések, kapcsolatok az illetékes nemzetközi szervezetekkel, a kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó nemzetközi fórumokkal, valamint az Unión kívül a regionális gazdasági és kereskedelmi integrációt támogató szervezetekkel, a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) való kapcsolattartás, beleértve annak parlamenti közgyûlését. A INTA kapcsolatot tart fenn a harmadik országokkal kapcsolatos gazdasági és kereskedelmi vonatkozásaiért felelõs parlamentközi és eseti küldöttségekkel.