Ülésezett a Gazdasági Tanács

Pénteken Kolozsváron ülésezett az RMDSZ Gazdasági Tanácsa. A Kelemen Hunor szövetségi elnök által összehívott testület gyûlése a májusi kongresszust elõkészítõ tanácskozások sorába illeszkedik, napirendjén az RMDSZ-program gazdasági fejezetének módosítása szerepelt.

 A Gazdasági Tanács tagjai két témakört vitattak meg, egyrészt a programmódosítás alapelveit és a beérkezõ több mint száz módosító javaslatot tárgyalták meg, másrészt egy olyan, a kongresszuson elfogadásra kerülõ dokumentum kidolgozásáról egyeztettek, amely az aktuális gazdasági helyzetet értékeli. Erre a dokumentumra azért van szükség, mert az ország gazdasági mutatói nem javulnak, az adóügyi törvénykezés továbbra is bonyolult és nem vállalkozásbarát, a gazdaságélénkítõ programok nem hatékonyak, az új munkahelyek teremtése nem élvez prioritást a kormány jelenlegi gazdasági és adópolitikájában.

 “A Szövetség gazdaságpolitikai célkitûzései nem változnak, a romániai magyar emberek jólétét tartjuk szem elõtt,  az erdélyi gazdák, a munkavállalók, de ezzel egyidejûleg a vállalkozók érdekeit is figyelembe vesszük úgy, hogy az európai uniós tagságból eredõ elõnyöket közösségünk javára fordítsuk” – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök.

 A Gazdasági  Tanács véleménye szerint négy területen szükséges módosítani az RMDSZ programját. A mezõgazdaságra vonatkozó részt bõvíteni kell és ki kell dolgozni az Agrárpolitika, erdõgazdálkodás és vidékfejlesztés címû fejezetet, amely megfelel az Európai Unió új Közös Agrárpolitikájának, tekintettel a 2014-2020 közötti prioritásokra, de amely kiemelt figyelmet fordít az erdélyi gazdák sajátos érdekeire, különösképpen a Székelyföldre jellemzõ közbirtokosságokra. A Gazdasági Tanács nagy hangsúlyt fektet az RMDSZ által kidolgozott Erdély 2020 fejlesztési terv összehangolására a megyei és helyi fejlesztési tervekkel, az Európai Uniótól megszerezhetõ finanszírozások hatékony felhasználása érdekében. Az új munkahelyek teremtése külön prioritásként kell hogy szerepeljen az RMDSZ programjában, hiszen az EU továbbra is válságban van és ennek hatása bennünket is hátrányosan érint, az új munkahelyek létrehozása elengedhetetlen feltétele annak, hogy a fiatalok szülõföldjükön építhessenek jövõt.  A Gazdasági Tanács szerint korszerû, 21. századi iparpolitikát kell kidolgozni, mert a versenyképes gazdaság kialakításában az újraiparosítás nagy szerepet játszik.

 “A programmódosítási folyamatban fontosnak tartjuk a minél szélesebb körû konzultációt, ezért nem csak a Gazdasági Tanács tagjaival egyeztetünk, hanem az Erdély különbözõ régióiban mûködõ vállalkozói szövetségektõl és civil szervezetektõl, valamint az RMDSZ platformjaitól és az Önkormányzati tanácsoktól is várunk módosítási javaslatokat” – tájékoztatott Winkler Gyula EP-képviselõ, a Gazdasági Tanács koordinátora. A javaslatokat az rmdszgazdasagitanacs@yahoo.com emailcímre várják április 15-ig.