Történelmi ismeretek nélkül nem lehet megérteni az Európai Uniót

Az Európai Uniót történelmének oktatása a tagállamok iskoláiban jelentõs mértékben hozzájárulhat  az európai identitás megerõsödéséhez – véli Winkler Gyula, aki kedden részt vett  az Állampolgárság és párbeszéd Európában címû, Bukarestben zajló konferencia megnyitó rendezvényén. Romániában ezzel a konferenciával nyitották meg tulajdonképpen a Polgárok Európai Éve rendezvénysorozatot. A megnyitón az RMDSZ európai parlamenti képviselõje hangsúlyozta, az Európai Unió a gazdasági krízis mellett identitásválsággal is küszködik és ez utóbbi is ugyanolyan mély nyomokat hagy és veszélyes  következményekkel jár, mint a gazdasági válság.

“Az európai identitás válságával kell szembesülnünk. Egyébként mondjuk ki, nem sikerült az európai identitást felépíteni, de nem is igyekeztünk eléggé. Néhány héttel ezelõtt David Cameron, a brit miniszterelnök tisztán kimondta, nem létezik európai démosz. Ez egy vélemény, de léteznek ezzel teljesen ellentétes álláspontok is” – fogalmazott Winkler Gyula, aki szerint az európai projekt történetének egységes módon való oktatása a tagállamok iskoláiban, az egyik eleme lehet az európai identitás megerõsítését célzó erõfeszítéseknek.

“A fiatalság önmagában nem erény, de mindenképpen örömteli idõszak. Igyekszem egy olyan fiatal bõrébe bújni, aki 1990-ben született. 23 éves lennék és, ezt a fiatalokkal szerzett tapasztalataim alapján merem állítani,  nem tudnék semmit a hetvenes, nyolcvanas évek Romániájáról. Kérdem  én, akkor mit tudhat a fiatal a Római szerzõdésrõl, az Európai Szén-és Acélközösségrõl, az Európai Unió megalapításának elsõ lépéseirõl, a közös európai fizetõeszköz létrehozásáért kötött kompromisszumokról” – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula, hozzátéve, hogy nem lehet megérteni az Európai Uniót, a jelenlegi válság okait anélkül, hogy ne ismernénk minimálisan az európai építkezés történetét.

Az európai parlamenti képviselõ szerint az európai projekt történelmét ismertetõ tankönyvnek minden jelentõs eseményt és dátumot be kell mutatnia a második világháborút követõ béke elsõ napjától kezdõdõen a jelenkorig, megismertetve ezáltal azokat a történéseket, amelyek az Európai Unió megalapításához vezettek. “Kezdeményeznünk kellene egy európai történelemkönyv megírását, amely uniós szemléletet követne, nem pedig nemzeti megközelítést” – fordult a felhívással a konferencia résztvevõi fele Winkler Gyula, kiemelve, hogy elkötelezett híve az európai politikai unió eszméjének. “Hiszek a politikai unió eszméjében, mert együtt erõsebbek vagyunk, mint külön-külön. Ezt egyesek az Európai Egyesült Államoknak hívják” – tette hozzá az EP-képviselõ.

Winkler Gyula utalva a Polgárok Európai Éve rendezvénysorozat romániai eseményeire, kijelentette, nagyon fontos a polgárok tájékoztatása az unióval kapcsolatosan, és ebben az európai parlamenti képviselõk is ki veszik részüket. “Fontos az állampolgárok tájékoztatása Romániában, de ugyanígy fontos az is, hogy a köztudatban elültessük, az emberek fontos szerepet játszanak az Európai Unió életében.  (…) Bátrabbaknak kell lenni, ki kell vennünk a részünket az EU építésében, javaslatokat kell tennünk. (…) Ki kell használnunk a lehetõségeket, el kell foglalni, meg kell nyerni a minket megilletõ helyet az Európai Unióban” – mondta Winkler Gyula.

A Bukarestben zajló konferencián a szervezõ Európai Parlament, Európai Bizottság és Europe Direct képviselõi mellett részt vett Dacian Cioloș mezõgazdasági és vidékfejlesztési biztos, Oliver Grogan, Írország bukaresti nagykövete és Renate Weber EP-képviselõ.