Több mint statisztika!

2022 márciusában kezdődik Romániában a népszámlálás. A hagyományos összeírás mellett ezúttal online kitöltési lehetőség is lesz, és előreláthatóan jó sok kérdés. Kell legyen türelem, akarat, hogy megválaszoljuk ezeket. Hogy a romániai magyar nemzeti közösség tagjaiként mind egy szálig megszámláltassunk – hiszen jogi, gazdasági, kulturális, oktatási helyzetünk és nem utolsósorban saját önbizalmunk mértéke múlik ezen, hangsúlyozza Winkler Gyula EP-képviselő, akit a már szervezés alatt álló népszámlálás kapcsán kérdeztünk.

– A romániai magyar közösség számára, több okból is rendkívül fontos a 2022-es népszámlálás. Fontos például a jogi helyzet, a 20 százalékos nyelvhasználati küszöb szempontjából, de fontos gazdasági, egyházi, kulturális, oktatási szempontból is. Fontos, hogy megtaláljuk mindazokat, akik magyarnak, magyar anyanyelvűnek, valamely magyar felekezet, történelmi egyház tagjának vallják magukat Romániában. Hiszen a népszámlálásra épülő statisztika alapozza meg a beiskolázási számok alakulását, az egyházi, felekezeti, kulturális, civil támogatások arányát, a gazdaságfejlesztési politikákat, hogy milyen mértékben kell odafigyelni a többnyelvűségre, a magyar kultúra, magyar egyházak, oktatási intézmények támogatására, legyen szó akár központi, megyei vagy regionális szintű forrásokról. Ha pedig európai szintre mozdulunk át, a statisztika alapozza meg a kisebbségvédelmi, kisebbségi jogokkal kapcsolatos elvárásaink jogosságát. Hiszen amikor az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak biztosításáért síkra szálltunk, európai mozgalmat indítottunk, elmondhattuk magunkról, hogy  mi vagyunk a legszámosabb európai nemzeti kisebbség, több mint egymilliós létszámmal államalkotó szerepet tudunk magunkénak, és mint ilyen azt akarjuk, hogy közösségünk jogai szavatolva legyenek. Ezt azonban statisztikai adatokkal kell igazolni, minden 10 esztendőben újabb népszámlálás alkalmával. Mi ugyan tudjuk, hogy egymilliónál több magyar él most is Romániában, de a nagy szervezési kihívás az, hogy meg tudjuk-e találni közösségünk minden egyes tagját. Hogy sikerül-e meggyőzni őket arról, hogy érdemes végigjárni a 25-30 perces „kálváriát”. Kálváriának nevezem a bonyolultnak mutatkozó népszámlálási kérdőívet, melynek a végén lesz a közösségünket érintő három legfontosabb, nemzetiségre, vallásra, anyanyelvre vonatkozó kérdés. Szeretnénk segítséget nyújtani közösségünk tagjainak, hogy minél egyszerűbben tölthessék ki a népszámlálási kérdőívet. Ezért az RMDSZ országos kampányt indított, amelyben számít a magyar intézmények, egyházak, pedagógusok, civilszervezetek, ifjúsági mozgalmak partnerségére, közös munkájára, hogy 2022. március 14-én zökkenőmentesen indulhasson, és számunkra pozitív eredményt mutasson fel a négy hónaposra tervezett romániai népszámlálás. Az RMDSZ honlapot és közösségi média oldalt is indított népszámlálás.ro cím alatt, ahol mindenki megtalálhatja a maga számára fontos információt a népszámlálással kapcsolatban.

– Újdonságnak számít, hogy Romániában első ízben lesz lehetőség online felületen kitölteni a kérdőívet. Ez előreláthatóan előnyt jelent-e?

– Valóban újdonság, hogy március 14. és május 15. között, azaz a népszámlálási folyamat első két hónapjában lehetőség lesz az önkitöltésre, ami azt jelenti, hogy a megadott internet-felületen bárki kitöltheti saját magának, illetve családtagjainak az űrlapot. Előzetes becslések szerint ehhez 20-25 percre lesz szükség és minimális jártasságra az online világban. Ehhez szeretnénk partnereink segítségével önkénteseket toborozni, akik akár egyházi, akár civilszervezeti vagy RMDSZ-irodában fogadni tudják mindazokat, akik online felületen szeretnék kitölteni a népszámlálási űrlapot, és segítséget tudnak nyújtani ebben. Annyi lesz csupán a  teendő, hogy besétáljunk egy ilyen kijelölt helyre, irodába és rászánjunk 25-30 percet arra, hogy egy felkészült önkéntes segítségével kitöltsük az űrlapot, biztosítva ezáltal, hogy nem maradunk ki a népszámlálásból. Az önkitöltéses időszak lezárása után, május 16-tól július 17-ig a hagyományos népszámlálásra kerül sor, amikor népszámláló biztosok fogják felkeresni otthonaikban azokat, akik nem éltek az önkitöltés lehetőségével. Ezt a folyamatot is hatékonyan kell megszervezünk, hiszen itt lesz lehetőség, hogy közösségünk tagjai recenzornak jelentkezzenek. Az az érdekünk, hogy minden megyében tudjunk olyan személyeket belefoglalni ebbe a hálózatba, akik magyarok, akik anyanyelven tudnak beszélni a megkérdezettekkel, és biztosítják azt, hogy a nemzetiségre, anyanyelvre, felekezeti hovatartozásra vonatkozó három fontos kérdés is megválaszolásra kerüljön.

– Mikorra várhatók a népszámlálás eredményei?

–  Maga a népszámlálás négy hónapig tart, 2022. július 17-én zárul. A begyűjtött adatok feldolgozása nyilvánvalóan egy hosszadalmas folyamat. Előzetes, illetve részeredmények valószínűleg már 2022 végén nyilvánossá válnak, de a végleges eredmény 2023 végére várható. Egy meglehetősen bonyolult statisztikai feldolgozásról van szó, de tudnunk kell azt, hogy ezek az adatok a következő 10 évre határozzák meg mindazokat a lehetőségeket, melyeket beszélgetésünk elején említettem: közösségünk jogi státuszát, gazdasági esélyeit, a magyar oktatás, kultúra fenntartását, de ami a legfontosabb, s talán ezzel kellett volna kezdenem a saját önbizalmunkat is befolyásolják ezek a számok. Hiszen hiába tudjuk, hogy több mint egymillióan vagyunk Romániában, ha ezt számokkal nem sikerül alátámasztanunk a népszámláláson való felelősségteljes részvétel által.

– Az online felületen történő bejelentkezés lehetőséget biztosít arra is, hogy a külföldön élő, de romániai lakcímmel rendelkező személyek is megszámláltassanak.

– Igen. Annak, hogy valaki önkitöltéssel vegyen részt a népszámláláson, az egyetlen feltétele, hogy legyen érvényes romániai személyi igazolványa. Aki ezzel rendelkezik teljesen mindegy, hogy Aradról, Temesvárról, Déváról vagy Budapestről, Brüsszelből, Londonból jelentkezik be. És ez óriási előny. Hiszen az önkitöltés során biztosak lehetünk abban, hogy az űrlap végén szereplő három kérdést is megválaszoljuk. A legutóbbi, 2011-es népszámlálás alkalmával ugyanis mikor a számlálóbiztos bekopogott egy lakásba, az otthon lévő családtagok bejelenthették azokat a családtagokat is, akik épp külföldön tartózkodtak. De a nemzetiség, vallás és anyanyelv kérdésében nem nyilatkozhattak helyettük. Erről ugyanis – az alkotmány értelmében – ki-ki lelkiismerete szerint, személyesen kell nyilatkozzon. Most, az online felületen történő űrlapkitöltés alkalmával lehetőség lesz arra, hogy személyesen válaszoljuk meg ezeket a kérdéseket, bárhol tartózkodunk. Fontos tehát, hogy mind az itthon-,mind a távollévők éljenek az önkitöltés lehetőségével és vállalják identitásukat, magyarságukat, családtagjaik, gyermekeik magyar identitását is, ha vegyes házasságban is élnek.

Gáspár Barra Réka, Nyugati jelen