Több európai pénzt kell biztosítani a menekült-válság kezelésére

A menekült-válság hatékony európai választ igényel, ezért jelentõsen meg kell növelni az elõirányzott összegeket az EU 2016 évre szóló költségvetésében – nyilatkozta Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselõje, az EP Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának (INTA) hétfõi, nyitó ülésén.
A Winkler Gyula bizottsági alelnök által vezetett megbeszélés napirendjén az EU 2016-os pénzügyi év általános költségvetésére vonatkozó véleménytervezet megszavazása szerepelt, amelyet az INTA továbbít az EP Költségvetési Bizottságának (BUDG).

“Az utóbbi hetek eseményei egyértelmûen azt bizonyítják, hogy az elmúlt évtizedekben példátlan menekült-válsággal szembesülünk az EU-ban, amelyre nekünk, EP képviselõknek, kell konkrét választ adni. A rendelkezésünkre álló eszközök egyike a 2016. évi uniós költségvetés (…) amellyel kapcsolatosan a következõ kérdést kell megfogalmazzuk: valóban elegendõek a jelenleg elõirányozott források arra, hogy egy hatékony európai választ adjunk a menekült-válság kihívásaira, vagy ezen összegek jelentõs növekedést igényelnek? – fogalmazott az RMDSZ EP képviselõje.

Winkler ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az INTA-hoz továbbított költségvetési tervezet négy hónappal ezelõtt került kidolgozásra, amikor még lehetetlen volt elõrelátni a menekült-válság jelenleg kialakult méreteit.

“A 2016-os évi költségvetés támogatja az európai migrációs stratégiát, nagyobb sürgõsségi segélyt biztosít a leginkább érintett tagállamok számára, finanszírozást nyújt egy uniós szintû át- és letelepítési programhoz, valamint jobban finanszíroz egyes ügynökségeket, például a FRONTEX-et és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt (EASO). Az általunk megvitatott költségvetés jelenlegi formája négy hónappal ezelõtt került kidolgozásra, azonban az utóbbi hetek eseményei olyan kihívások elé tesznek, amelyek, véleményem szerint, határozottan indokolják a menekült-válság hatékony megoldására fordított európai pénzek jelentõs növekedését” fogalmazott az INTA alelnöke, Reimer Böge németországi néppárti képviselõvel, az EP Költségvetési Bizottságának jelentéstevõjével folytatott párbeszéd keretében.

Winkler Gyula szerint az Európai Unió 2016-os évi költségvetés-tervezetét kellõ rugalmassággal dolgozták ki, ennek megfelelõen több mint kétmilliárd euró tartalékkal rendelkezik, amelyet fontosabb célokra, különbözõ prioritásokra lehet fordítani. Véleménye szerint, az Európa számára szükséges, illetve a Juncker tervbe szereplõ befektetések mellett, kiemelkedõen fontos minden olyan költségvetési elõirányzat jelentõs növelése, amely segítheti a tagállamokat abban, hogy megbirkózzanak a menekülthullám okozta válsággal.
“Közös európai megoldást kell találnunk erre a válságra, mert a tagállamok egyedül nem képesek megfelelõen kezelni a kialakult helyzetet” zárta felszólalását Winkler Gyula.

Májusban az EB elõterjesztette a 2016-os évi uniós költségvetés-tervezetet, amely 143,5 milliárd eurót irányozna elõ az európai gazdaság fellendülésének támogatása és az emberek életszínvonalának javítása érdekében Európában és azon túl is. A törvényhozási naptárnak megfelelõen, a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetésrõl október 28-án szavaz az EP plénuma.
Az uniós költségvetés az Európa szomszédságában és azon túl bekövetkezõ új fejleményekre is választ ad. 9,5 milliárd euróval (+28,5%) támogatja a külsõ – például az ukrajnai és a szíriai – válságok kezelését szolgáló uniós kapacitást, továbbá humanitárius segítséget nyújt a rászorulók számára. Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) és a Fejlesztési Együttmûködési Eszköz keretét 2,1 milliárd euróra (+34%), illetve 2,7 milliárd euróra (+27%) emeli meg.
A Bizottság közleményének megfelelõen, az uniós költségvetés-tervezet minden egyes finanszírozandó program vonatkozásában két összeget tartalmaz: a kötelezettségvállalási elõirányzatot és a kifizetési elõirányzatot. A kötelezettségvállalási elõirányzat azt a finanszírozást jelenti, amelyet egy adott évben, szerzõdésben vállalni lehet, míg a kifizetési elõirányzat a ténylegesen kifizetett összegre vonatkozik. A 2016-os évi költségvetés-tervezetben a kötelezettségvállalási elõirányzatok összege 153,5 milliárd euró (2015-höz képest 5,3%-kal alacsonyabb) a kifizetési elõirányzatoké pedig 143,5 milliárd (2015-höz képest 1,6%-kal magasabb). Ez azt jelenti, hogy a kifizetési elõirányzatok 2015-höz viszonyítva reálértelemben nagyjából stabilnak tekinthetõk. A kifizetési elõirányzatok az elõzõ költségvetési programozási idõszakból fennmaradt, 2014 végén 24,7 milliárd euró összegû kérelmek hátralékának fokozatos megszüntetésére is tartalmaznak keretet.
Az uniós költségvetés az Unió GDP-jének nagyjából 1%-át teszi ki, ám multiplikátor hatásának és eredményorientáltságának köszönhetõen nagy hatást gyakorol.

Winkler Gyula EP-képviselõ sajtóirodája
Brüsszel, 2015. szeptember 01.