Szórvány Napjára készülve: a szórvány, a Székelyföld és a Partium együtt tudja elérni céljait

Az RMDSZ tizedik, nagyváradi kongresszusán hozott határozata értelmében, idén harmadik alkalommal ünnepeljük Erdélyben, november 15-én a Magyar Szórvány Napját. A központi rendezvénynek ebben az évben a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium ad otthont, szimbolikus a helyszínválasztás, hiszen erdélyi fejedelmünk megválasztásának 400. évfordulójára emlékezünk az idén – tájékoztatta Winkler Gyula EP-képviselõ az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei elnökségét és önkormányzati képviselõit, akikkel szombaton Besztercén találkozott. Három kiemelt témája lesz a Kelemen Hunor szövetségi elnök védnöksége alatt zajló rendezvénysorozatnak, mondta el Winkler Gyula, ezek közül a szórványoktatás az, amely Beszterce-Naszód megyében is kulcsfontosságú kérdés. Továbbá elemzik az Összetartozunk székely-szórvány együttmûködést és bemutatják az Örökségünk õrei – Fogadj örökbe egy mûemléket program eredményeit.

A székely-szórvány partnerség szerepét méltatva, az EP-képviselõ politikai tájékoztatójában kitért arra is, hogy az RMDSZ számára fontos kezdeményezés körvonalazódik a következõ hetekben, ez a román kormány által felvállalt decentralizációs törvénytervezet, amelyet felelõsségvállalással készül a parlament elé terjeszteni a kabinet. “Az RMDSZ 11. kongresszusa idén világosan megfogalmazta azokat a feladatokat, amelyek a romániai magyar közösség elõtt állnak a következõ idõszakban. Ezek a feladatok csak akkor valósíthatóak meg, ha a szórványközösségek a székelyföldi tömbben és a Partiumban élõ magyar közösségekkel együtt szolidárisan lépnek fel a romániai, a kárpát-medencei és az európai politikai porondon. Együtt lehetünk csak sikeresek, a szórvány, a Székelyföld és a Partium szolidaritás hiányában külön-külön nem tudja elérni céljait” – fogalmazott Winkler Gyula. A decentralizáció megvalósítása és a centralizált nemzetállam lebontása, olyan célkitûzés, amely vezérfonalként köszön vissza az RMDSZ két évtizedes tevékenységében – emlékeztetett az EP-képviselõ. “Most várhatóan támogatni tudjuk a jelenlegi kormány decentralizációs törvénycsomagját, hogyha a kormányzati koalíció elfogadja javaslatainkat, amelyek a feladatok decentralizálása mellett a pénzügyi decentralizációt is szorgalmazzák. Ebben az esetben a decentralizációs törvénycsomag életbe lépése a valós önkormányzatiságot erõsíti és hozzájárul a helyi közösségek önrendelkezésének biztosításához a Székelyföldön és a Partium jelentõs részében. A szórványközösségek számára azonban a decentralizáció nem jelent elõnyt, ezért fontos, hogy a 2005-ben, az akkori kormány által elfogadott kisebbségi törvénytervezet parlamenti vitája véglegesítõdjön és életbe lépjen a jogszabály. Ezáltal érvényesülhetnek a különbözõ körülmények között élõ erdélyi magyar közösségek érdekei, így megtestesül az a közösségi akarat, amely az elmúlt idõszakban a Székelyek nagy menetelésén vagy a régióátszervezés kapcsán tervezett helyi népszavazásokért gyûjtött aláírások révén nyilvánult meg” – mondta Winkler Gyula.

A megbeszélésen napirendre kerültek a jövõ évi politikai kihívások, ennek kapcsán Winkler Gyula kiemelte, hogy az RMDSZ számára a legnagyobb kihívás az európai parlamenti választás. “Be kell bizonyítani, hogy az Európai Unióban élõ, egyik legjelentõsebb kisebbség nemzeti közösségként meg akarja õrizni erõs európai parlamenti képviseletét” – hangsúlyozta. Az EP-választásokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolva, megerõsítette, hogy az európai szabályozások és a választási törvény értelmében minden uniós állampolgár csak egyszer élhet szavazati jogával, választhat, hogy az állandó vagy az ideiglenes lakhely szerinti országban adja voksát az európai parlamenti jelöltek listájára. “Az erdélyi magyar közösség érdeke, hogy az EP-választáson az állandó lakhelyükbõl származó jogosultság szerint gyakorolják szavazati jogukat, az RMDSZ jelöltjeire szavazzanak, hiszen csak így lehet biztosítani azt, hogy az erdélyi magyar közösséget erdélyi magyarok képviseljék az Európai Parlamentben” – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula, aki szerint közösségünk államalkotó jellegét azáltal is bizonyíthatjuk, hogy Romániát nemcsak román politikusok, hanem erdélyi magyarok is képviselik Brüsszelben.

A romániai gazdasági helyzetrõl és a jövõ évi költségvetésrõl beszélt szombaton délután a besztercei média képviselõinek Winkler Gyula, aki Décsei Attila megyei RMDSZ elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatót. Az EP-képviselõ többek között annak veszélyére hívta fel az újságírók figyelmét, hogy a jövõ évi állami költségvetést a választási év követelményeinek vetik alá, amelyek elsõsorban szociális követelmények, és mellõzik a gazdaságélénkítõ intézkedéseket, az infrastrukturális beruházások finanszírozását. “A következõ évben a kormány olyan új adók és illetékek bevezetését tervezi, amelyek elsõsorban a családokat és a kis- és közepes vállalkozókat sújtják. Ez egyértelmûen téves út, az RMDSZ véleménye szerint a költségvetés jövedelmét nem a polgárokat és a vállalkozókat sújtó adóteherrel kell növelni, hanem az adócsalás visszaszorításával és a feketegazdaság csökkentésével” – hangsúlyozta Winkler Gyula. Az EP-képviselõ szerint a költségvetési tervezetnek biztosítania kell a közigazgatási decentralizáció zavartalan megvalósítását, ezért növelni kell a helyi és a megyei önkormányzatok jövedelmét. “Az elemi logikának ellentmond az, ahogy a jelenlegi kormánykoalíció értelmezi az adórendszer hatékonyságát. Egy kirívó példa a mezõgazdasági adó, amely jelenleg a központi költségvetést gazdagítja annak ellenére, hogy begyûjtésével a helyi intézmények foglalkoznak. Az RMDSZ véleménye szerint a mezõgazdasági adóból származó bevételnek helyben kell maradnia és a helyi, illetve a megyei önkormányzat jövedelemforrását kell képeznie, nem pedig a Bukarestben központosított állami költségvetését” – mondta Winkler Gyula a besztercei sajtótájékoztatón.