Székelyfölddel közösen tudjuk megőrizni képviseletünk súlyát

Tisztújító közgyûlést tartottak szombaton az RMDSZ vajdahunyadi szervezeténél, nyolcvan RMDSZ-tag vett részt a Magyar Házban megszervezett eseményen. Takács Aranka helyi elnök újabb két éves mandátumot kapott a városi szervezet élén.

Winkler Gyula EP-képviselõ, az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének elnöke politikai helyzetelemzésében kiemelte: a Szövetség számára a legfontosabb kihívás az év elsõ felében az EP-választás. “Ennek a tétje nem kevesebb, mint hogy bebizonyítsuk, a romániai magyar nemzetközösség megérett az önrendelkezésre, képes az önigazgatásra. Úgy a Székelyföldön élõ tömbben, mint az interetnikus környezetben, de a szórványkörülmények között élõ magyar közösségeknek is át kell érezniük a szolidaritás, a közös fellépés parancsolatát. Mindannyian értjük és tudjuk, hogy a közösségi képviseletet minden döntéshozatali szinten meg kell õrizni és lehetõség szerint meg kell erõsíteni. Jól tudjuk mi, erdélyi magyarok, hogy jelen kell lenni az önkormányzatban, országunk törvényhozásában, a bukaresti parlamentben, lehetõség szerint a kormányzati tevékenységben és az Európai Parlamentben, hiszen európai szinten is fontos döntések születnek, melyek a romániai magyar emberek mindennapjait érintik” – hangsúlyozta Winkler Gyula.

A szórványközösségek megerõsödésében fontos szerepet játszott az RMDSZ kormányzati részvétele, azokban az idõszakokban, amikor ehhez a körülmények adottak voltak, ugyanis a szórványban a magyarság nem tudja elérni az önkormányzati képviselethez szükséges szavazatszámot, a megmaradásban viszont a kormányzati eszközök sikeresen pótolják ezt a hiányt, hívta fel a figyelmet az RMDSZ európai parlamenti képviselõje. “Szolidárisan támogatjuk a székelyföldi autonómia-törekvéseket, hiszen tudatában vagyunk annak, hogy csak együtt a Székelyfölddel, a Partiummal, a Bánsággal, valamint a szórványban élõ magyar közösségekkel közösen tudjuk megõrizni képviseletünk súlyát, és csak együtt tudunk Európában meghatározó szerepet játszani” – fogalmazott Winkler Gyula. A megyei elnök az EP-választások elõkészítési teendõi mellett kitért a magyarországi választásokkal kapcsolatos tudnivalókra, tájékoztatva a jelenlevõket, hogy az RMDSZ Hunyad megyei szervezete továbbra is segítséget  nyújt a magyar állampolgárság visszaszerzésében, valamint a magyarországi, április 6-ai országgyûlési választáshoz szükséges regisztrációban.

Takács Aranka helyi tanácsos, az RMDSZ vajdahunyadi elnöke beszámolójában elmondta, a városi szervezet 25 éves múltjában valószínûleg az elmúlt két év volt a legnehezebb, hiszen számos kihívásnak kellett eleget tenni. “Az elmúlt két évben olyan megpróbáltatásoknak voltunk kitéve, amelyek elõzmény nélküliek voltak szervezetünk életében, nem nyertünk meg  minden csatát, de emelt fõvel harcoltunk közösségünk érdekeiért” – emelte ki Takács Aranka, akinek kétéves beszámolóját egyhangúlag fogadta el a közgyûlés. Bemutatta a következõ idõszak programját, majd az ezt követõ szavazás eredményeképpen újabb két év bizalmat kapott a közgyûléstõl, így folytatja elnöki munkáját. “2014 a közösségépítés éve Hunyad megyében, Vajdahunyadon is kiemelt célkitûzésként kezeljük a közösség megerõsítését, a fiatalok megszólítását a 21. századi új korszerû kommunikációs eszközöket és lehetõségeket kihasználva.Szervezetünknek mindenkire szüksége van, aki a magyar közösség ügyét a magáénak érzi és tenne érte. Ajtónk nyitva áll minden magyar ember elõtt, mert csak együtt tudjuk megõrizni kezdeményezõ szerepünket a Hunyad megyei RMDSZ-ben” – jelölte meg a következõ idõszak irányvonalát a régi-új elnök.

A tisztújító közgyûlést Dezméri István, az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének ügyvezetõ elnöke vezette, a jelenlevõket köszöntötte Széll Lõrinc, a Megyei Képviselõk Tanácsának elnöke. Ez alkalommal megválasztották a 15 tagú választmányt, amelyben helyet kaptak a magyar egyházak, oktatási intézmények, civil és ifjúsági szervezetek, valamint a Nõk Szervezetének képviselõi is.