Szakértői megbeszélés Brüsszelben a kisebbségi polgári kezdeményezésről

Az esemény házigazdájaként Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselõje tájékoztatta a résztvevõket arról, hogy múlt héten Dél-Tirolban az RMDSZ, a Dél-Tiroli Néppárt (SVP) és a FUEN együttmûködési megállapodásával olyan politikai döntés született, amely tükrözi a feleknek a közös projekt iránti elkötelezettségét. Az egyezmény értelmében a szakmai elõkészítõ munka véglegesítéséhez szükség van az uniós jogban és az emberi jogokban jártas szakértõk véleményére és ötleteire. A képviselõ hangsúlyozta, hogy az aláírásgyûjtés sikere érdekében az európai kisebbségek szolidaritására van szükség, ehhez pedig olyan intézkedés-csomag kell, amelyben minden közösség – a legnagyobb, már autonómiával rendelkezõ közösségtõl, a legkisebb nyelvi csoportig – megtalálja az õ sajátos helyzetének megfelelõ értéket. “Az autonómia valamilyen formája, beleértve a területi autonómiát és az önrendelkezést, minden olyan európai kisebbségi közösség vágya, amely még nem rendelkezik vele. Ezt a törekvést a kezdeményezésben uniós nyelvezetre kell lefordítanunk és elfogadtatnunk” – emelte ki Winkler Gyula. Az európai parlamenti képviselõ úgy fogalmazott: “látnunk kell, hogy az Európai Unióban a kisebbségi jogok bõvítése egy évtizede egy helyben topog. Tudjuk, hogy a kezdeményezéssel hosszú távon építkezünk, ilyen értelemben az EU küszöbön álló átalakítása is bizalomra ad okot, hogy a kisebbségvédelem nagyobb figyelmet kap az uniós intézményekben“.

A tanácskozáson elhangzott, hogy a javaslatcsomagnak tartalmában és nyelvezetében is illeszkednie kell az európai szerzõdésekhez. A szakértõk ebbõl a szemszögbõl elemezték azokat a területeket, amelyeken a kezdeményezés az Európai Bizottságot intézkedések meghozatalára kéri. A Minority SafePack területei a nemzeti identitás, az anyanyelv és kultúra megõrzése, a különféle autonómiaformák megteremtéséhez vagy kiterjesztéséhez nyújthatnak európai uniós támpontokat. A tervezett intézkedéscsomag konkrét javaslatokat fogalmaz meg az alapvetõ emberi jogok, a diszkriminációmentesség, a kulturális és nyelvi jogok, az oktatás, az állampolgári jogok és az audiovizuális média területén. A kezdeményezõk szerint kiemelten fontos az európai unió regionális politikája, de a vita során felmerültek olyan intézkedések, mint például az európai nyelvi sokszínûséget támogató programok.

Jan Diedrichsen FUEN igazgató, az ülés moderátora kiemelte az Európai Parlament támogatásának fontosságát a kisebbségi kérdésben, és üdvözölte az RMDSZ és az SVP európai parlamenti képviselõinek, valamint az EP kisebbségi frakcióközi munkacsoportja elnökének hozzájárulását és aktív támogatását.