Pragmatikus és reális program

Kötetlen beszélgetésre hívták meg a sajtó képviselőit e hét elején az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének listavezető jelöltjei, Winkler Gyula EP-képviselő és Széll Lőrincz megyei ifjúsági- és sportigazgató. A találkozón jelen voltak: dr. Máté Márta főtanfelügyelő-helyettes, Babóczi Imre, Elekes Pál Jenő, Benedekfi Dávid, Pogocsán Ferdinánd és Kofity Zoltán helyi tanácsosok, valamint Borsai Zoltán vállalkozó is, mindannyian az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének képviselő- és szenátorjelöltjei.

Hatékony és vonzó közoktatás

Bevezetőként Winkler Gyula EP-képviselő ismertette az RMDSZ idei választási programját, pragmatikusnak és realistának nevezve a négy tengely mentén összpontosuló célkitűzéseket. Elsőrendűként említette az oktatás reformját, mely a képviselő szerint minden egyéb reformnak az alapját jelenti. Az erre vonatkozó RMDSZ-célkitűzéseket dr. Máté Márta megyei főtanfelügyelő-helyettes fejtette ki bővebben, hangsúlyozva, hogy a törvényhozóknak alkalmazható jogszabályokat kell megalkotniuk, amelyek az illető terület társadalmi gazdasági realitásaira épülnek, és valós megoldást hoznak a felmerülő problémákra. Ilyen értelemben a 2011-es oktatási törvény sok pozitívumot hozott a kisebbségi oktatás terén, ellenben komoly hiányosságai vannak az anyagi források pontos szabályozását és biztosítását illetően. – Fontos célkitűzés hogy a GDP 6%-át végre az oktatásra fordítsuk. A tanügyre nem úgy kellene tekinteni, mint egy elszigetelt társadalmi szeletre, hanem úgy, mint a jóléti társadalom alapjára. A minőségi oktatás megteremtésében tehát mindenkinek részt és felelősséget kell vállalnia, a szaktárcától kezdve az oktatókon, szülőkön, gazdasági és civil szférán keresztül egészen a célcsoportnak számító diákságig. Az RMDSZ-nek konkrét célkitűzése, hogy hatékonnyá és vonzóvá tegye a közoktatást, hogy országos szinten bevezessék az after-school rendszert, megoldva ezáltal a házi feladatok problémáját is, hogy a szülőknek délután ne leckekikérdezéssel kelljen vesződniük, hanem a gyermekek non-formális oktatására, nevelésére tudjanak összpontosítani, szabadidős tevékenységekkel, ahol a mozgás, a sport, a kultúra, a helytörténet kerül előtérbe – fogalmazott dr. Máté Márta.

Infrastruktúra és vidékfejlesztés

Winkler Gyula EP-képviselő második fontos irányelveként említette az infrastrukturális fejlesztést. E téren az RMDSZ tervei Erdélyre összpontosulnak. Ki kell építeni már az autópálya- és vasúti hálózatot, fejleszteni kell a vidéket, de nem Bukarestből diktált ábrándok alapján, hanem a helyi realitásokhoz igazodva. A közigazgatási átszervezésben elsőrendű kritériumnak kell lennie a helyi hagyományoknak, földrajzi adottságoknak, történelmi, kulturális jelenségeknek. A vidékfejlesztésben léteznek már jó elképzelések, de ezekhez hozzá kell rendelni a megfelelő pénzforrásokat is – hangsúlyozta az EP-képviselő.

E témához kapcsolódott Széll Lőrincz képviselőjelölt hozzászólása is. Az Erdély 2014–2020 elnevezésű fejlesztési tervre utalva elmondta, még négy év van hátra ebből az időszakból és rengeteg tennivaló. Ami Hunyad megyét illeti, fontos a fejlesztési kisrégiók kialakítása, megerősítése. – Itt öt régióról beszélhetünk: a Fehérkőrös menti Mócvidékről, a Hátszegi medencéről, a Maros-mente keleti, illetve nyugati részéről és a Zsil völgyéről. Utóbbiban egyértelműen a fizikai nyitásra, az úthálózat bővítésére van szükség, ahhoz hogy értékesíteni lehessen a turisztikai potenciált. Továbbá Petrozsényban a Winkler Gyula által kezdeményezett belforti kapcsolat révén, az egyetem mozgatórugójává válhat a gazdasági fejlődésnek, az Energia völgyévé alakítva a térséget. A Kőrös mentén a talajkincsekre és erdőgazdálkodásra épülhet a fejlődés, a Hátszegi-medencében a kulturális és hegyi turizmus összefonódására, a Maros mentén pedig mielőbb ki kell alakítani a politikum által inkább csak szlogenként emlegetett nagyvárosi övezetet Déva, Piski, Vajdahunyad és Pusztakalán bevonásával, amely reális gazdasági fejlődést hozhat a térségben – hangsúlyozta Széll Lőrinc.

Családtámogatás és a közösség biztonsága

Az RMDSZ a hazai családpolitika alakításában is aktív szerepet kíván vállalni. – A család a társadalom alapsejtje, így a mindenkori politikumnak fokozott figyelmet kellene fordítania a családtámogatásra. Az RMDSZ-nek konkrét elképzelései vannak e téren, némelyik célkitűzésünk már korábbi megvalósítások folytatásaként értékelhető – fogalmazott az EP-képviselő, példaként említve a vízszolgáltatáshoz csatolt áfa 9%-ra való csökkentését, melyet RMDSZ-kezdeményezésre vezettek be. Ezt a modellt át kell ültetni minden szolgáltatási területre (áram, gáz és energia), hiszen ez reális segítséget jelent valamennyi család számára. Továbbá szorgalmazzuk a gyermeklétszám függvényében alkalmazott adócsökkentés bevezetését, ami szintén jelentős anyagi terhet venne le e családok válláról – fogalmaztak az RMDSZ-jelöltek.

A továbbiakban Winkler Gyula EP-képviselő kitért az RMDSZ kiemelt helyen szereplő célkitűzésére is, mely a romániai magyar közösségek megerősítésére, biztonságára irányul. –  E célkitűzéseink sem valaki ellen szólnak, hanem a békés együttlétből fakadó fejlődést szorgalmazzák. Az országos szinten tapasztalható jelenségek a magyar közösségeket is érintik. Nekünk is elmennek a fiataljaink, a szakembereink, a mi vállalkozóinkat is megbénítja a túlzott bürokrácia. Ezek oldására irányuló célkitűzéseink tehát az összlakosságot érintik. De vannak természetesen sajátos gondjaink is, amit az RMDSZ mindig is prioritásként kezelt. És sajnos a kisebbségi jogok terén elért eredményeink az utóbbi években visszaszorultak, sok esetben a törvényes keretek léteznek, de alkalmazásuk állandó ellenállásba ütközik. Ezért meggyőződésünk, hogy alkotmányi szinten kell bizonyos tényeket leszögezni. Tehát nem alkotmánymódosításra, toldás-foldásra van szükség, hanem Romániának a százéves évfordulója alkalmából új alkotmányt kell kidolgoznia, ahhoz, hogy az itt élő közösségek biztonságban érezzék magukat. Ez is alapvető célkitűzéseink között szerepel – hangsúlyozták az RMDSZ-jelöltek.

A választási program ismertetését követően a sajtó képviselői kötetlen beszélgetést folytathattak a jelöltekkel az egyes célkitűzések mentén.

Nyugati Jelen