Nézzünk a szavak mögé - kongresszusi felszólalás

Fotó: Vakarcs Loránd

Hit, megmaradás,reménység és helytállás: ezek a kulcsszavak, amelyekre épül gondolatmenetünk szórványkérdésben. Nézzünk a szavak mögé, és magyar embereket látunk Dél-Erdélyben, a Bánságban, Máramarosban, Besztercén, Közép-Erdélyben és a Partium egy részén a szórványközösségek embereket jelentenek, összesen négyszázezer magyar emberrõl beszélünk. Az RMDSZ huszonöt évvel ezelõtt megfogalmazott célkitûzése a szülõföldön való megmaradás, a szülõföldön való gyarapodás a szórvány esetében is a legfontosabb célkitûzés. Cselekvési tervünk megvalósításában haladunk nap mint nap, van, amikor sikerül, van, amikor nehézségekbe ütközünk, de segítségre mindig szükségünk van. A szórvány megerõsítése a romániai magyarság egészének ügye, egyszerûen azért, mert a szórvány nem szûnik meg soha, csak továbbköltözik, ha megszûnni engedünk egy szórványközösséget, akkor a következõ település közössége válik az asszimiláció áldozatává. A szórvány egyik legfontosabb kihívása az anyanyelvû oktatás fenntartása, mint a fennmaradás legfontosabb intézménye. Ez a terület, ahol a segítségre, összefogásra, támogatásra a legnagyobb szükség van. Köszönjük mindazoknak, akik segítettek határon innen és túl. Õszinte barátságot érezünk a Székelyföldrõl, a Partiumból, Kolozsvárról és Budapestrõl. De itt van egy új keletû halászat, horoggal, hálóval, ösztöndíjjal, egy ferde és eltévesztett reálpolitikai tévhit nevében, üveggyöngyökket zörgetve, hamis igéretekkel jönnek igazgyöngyöt halászni a szórványban, én ezt a segítséget csak úgy tudom fogadni,  hogy köszönjük, nem kérünk belõle” – hangsúlyozta az RMDSZ Hunyad megyei elnöke, aki a Szövetségi Képviselõk Tanácsában a Szórvány Frakciót vezeti.

Az EP-képviselõ visszautalva Mario David, az EPP alelnökének kongresszusi felszólalására, emlékeztetett: Brüsszelbõl nézve az RMDSZ stabilitási tényezõ Romániában. “Így látszik a mi munkánk, a mi közösségi és politikai szerepünk Brüsszelbõl, vajon akkor Bukarestbõl miért látszik másképpen? Hogyan lehet, hogy legitim közösségi törekvéseink, Európában mûködõ autonómiamodellekre támaszkodó célkitûzéseink nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek egyesek számára? Rossz a szemüveg,nagyon meg van karcolva az a lencse amelyen keresztül ennyire elferdül a demokratikus egyéni és közösségi jogok kérdése Romániában. Újra és újra nyomatékosan kijelentjük, mi romániai magyarok képesek vagyunk a kettõs lojalitásra, lojálisak vagyunk nemzetünkhöz, anyanyelvünkhöz, kultúránkhoz és történelmünkhöz, ezzel egy idõben lojálisak vagyunk ahhoz az országhoz,amelynek állampolgárságát születési jogunkból kifolyólag birtokoljuk, ahol az állampolgári közösség tagjai vagyunk. Szövetségeseinkkel együtt fenntartjuk a kisebbségi szolidaritást az Európai Unióban és továbbmegyünk a hatékony, egymásra figyelõ képviselet útján” – fogalmazott beszédében Winkler Gyula.