Tiszteletre épülő országprojektet javasol Kelemen Hunor

A Szövetségnek vannak elképzelései és megoldásai az egész országot érintő problémákra, tiszteletre épülő jövőképe a teljes társadalomnak előnyére válna, az elkövetkező hetekben az RMDSZ javaslatait Kelemen Hunor államelnökjelölt mutatja be – fogalmazott Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke keddi sajtótájékoztatóján, Déván.

„Államfőjelöltünk, Kelemen Hunor szövetségi elnök hangján keresztül, az ő személyisége és ajánlata révén, az RMDSZ a következő hetekben azt szeretné megmutatni, hogy igenis, van elképzelésünk országprojektre, hogy az erdélyi magyar közösség célkitűzéseivel párhuzamosan vannak javaslataink, ötleteink az egész országot érintő problémák megoldására. (…) Az erdélyi magyar közösség tud és képes is arra, hogy érvényes megoldásokat fogalmazzon meg Románia országszintű gondjaira, sőt, közösségünk olyan felkészültségű politikusokkal rendelkezik, akik helyt állnak, legyen szó bármilyen szintű köztisztségről, beleértve az államfői tisztséget is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt bebizonyítsuk. A következő hetekben Kelemen Hunor mutatja be az ország előtt az RMDSZ elképzeléseit, terveit a fenntarthatóságról, a környezetvédelemről, az oktatásról, innovációról, a negyedik ipari forradalomról, amely a világban zajlik és nyilván minket is érint. (…) Meggyőződésem, hogy kiváló államfőjelöltünk van” – hangsúlyozta Winkler Gyula.

Az RMDSZ Hunyad megyei elnöke szerint az államfő olyan politikus, aki a legnagyobb legitimitással rendelkezik az országban, éppen ezért az emberek azt várják el tőle, hogy legyen jövőképe, víziója. „Az Alkotmány meghatározza az államfő szerepét és felruházza bizonyos hatáskörökkel. Az Alkotmány kimondja, az államfőt Románia állampolgárai közvetlen módon választják meg, államelnöki választást az ország minden településén szerveznek, illetve az összes határon kívül élő közösségek számára is, ahol az ország állampolgárai élnek. Az Alkotmány 80-as cikkelye kimondja, hogy az államfőnek közvetítőként kell fellépnie a hatalmi ágak között, valamint az állam és a társadalom között. Az alaptörvény arra is kitér, hogy az államelnök a parlament előtt fogalmazza meg az ország legfontosabb kihívásait. Ugyancsak az Alkotmányban, a 87-es cikkelyben szerepel, hogy részt vehet a kormányüléseken, ez esetben ő vezeti az ülést. (…) Tehát az államfőnek jól körülhatárolt feladatköre van, azonban, mivel közvetlenül választják meg, ő a legnagyobb legitimitással rendelkező politikus Romániában. (…) Mi úgy véljük, az emberek víziót, jövőképet várnak az államelnöktől” – nyomatékosított Winkler Gyula. Mint mondta, az államfő a legfontosabb politikai szereplő, aki megadja az irányt, bátorságát és kreativitását bizonyítva a gyakorlatban is, nemcsak a nyilatkozatok szintjén.

„Az elmúlt évben többször is megállapítottuk, hogy hiányzik egy országprojekt. Voltak kísérletek országprojekt megfogalmazására, de mindegyik megbukott. Ma Románia egy projekt nélküli ország. (…) Véleményünk szerint az államfő kell az országprojekt katalizátora legyen, egy olyan személy, aki képes arra, hogy összefogja a jobbító szándékú energiákat, aki képes arra, hogy jövőképet fogalmazzon meg, aki nemcsak beszél a bátorságról és kreativitásról, hanem bizonyítja is ezeket” – magyarázta az EP-képviselő. Beszélt arról, hogy Kelemen Hunor kampánya a tiszteletre épül, egy olyan alapértékre, amely elengedhetetlenül szükséges a mindenkori társadalom kiegyensúlyozott és hatékony működéséhez.

„Az államelnöki kampány jelmondata «Mindenkinek RESPEKT!». Úgy vélem, hogy a respekt, a tisztelet olyan érték, amelyet, ha mindannyian betartanánk, a romániai társadalom sok gondja azonnal megoldódna. Respektre, tiszteletre van szükség a jól végzett munkához, a törvények betartásához, de tiszteletre van szükség a jövő nemzedékei iránt, a minket körülvevő környezet iránt, ahogy tisztelni kell a társadalom bármely szegmensét, minden egyes tagját is. (…) Az összes állami intézménynek a respekt, a tisztelet jegyében kellene működni. Ha mindez megtörténne, a gondjaink nagyrésze meg is oldódna” – emelte ki Winkler Gyula.