Megerősített képviselettel helytállni a változások előtt

Egyhangúlag újraválasztották Winkler Gyulát az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének élére – See more at: http://rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/megerositett-kepviselettel-helytallni-a-valtozasok-elott-egyhangulag-ujravalasztottak-winkler-gyulat-az-rmdsz-hunyad-megyei-szervezetenek-elere#sthash.ExDXp3gA.dpuf

Egyhangúlag újraválasztották Winkler Gyulát az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének élére

Az építkezésen kívül nincs más alternatívánk a következõ idõszakban. Nagyon fontos, hogyan reagálunk a körülöttünk végbemenõ változásokra: falat építünk vagy vitorlát bontunk és megpróbáljuk befogni vitorlánkba a változás szelét. Hiszek abban, hogy az RMDSZ feladata ez utóbbi” – fogalmazott Kelemen Hunor az érdekképviselet következõ idõszakra szóló teendõirõl április 9-én, szombaton az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének dévai tisztújító küldöttgyûlésén, amelyen 16 helyi szervezet 94 küldöttje újabb megyei elnöki mandátummal bízta meg Winkler Gyula európai parlamenti képviselõt, eddigi elnököt.

Az RMDSZ elnöke politikai tájékoztatójában három olyan jelentõs kihívásról beszélt, amely a következõ években is elengedhetetlenné teszi a magyarság döntéshozásbeli képviseletét: az alkotmánymódosításról, a közigazgatási átszervezésrõl, illetve az államelnök kezdeményezte oktatási közvitáról, amely újabb reformot eredményez majd. “Ha csupán e három történésre gondolunk, több arra vonatkozó érvre szinte szükség sincs, miért kell erõs szervezetként jelen lennünk a helyi és országos döntéshozás különbözõ testületeiben” – tette hozzá Kelemen Hunor.

A Szövetség eszköz, nem pedig cél, hiszen a legfontosabb az emberek képviselete és a közösség szolgálata. Azonban a romániai magyarság számára nem mindegy, hogy ez az eszköz gyenge vagy erõs lesz a 2016-ban bekövetkezõ két választás után – szögezte le tájékoztatójában az RMDSZ elnöke, aki szerint Romániában több fontos változás is várható. Ezek közül elsõként az alkotmánymódosítást említette, amely 2017-ben esedékes, és amelynek kapcsán az RMDSZ álláspontja továbbra is az, hogy új alkotmányra van szükség, nem a jelenlegi foldozására.

Kelemen Hunor szerint ugyanakkor közigazgatási reform is várható, amelyre az érdekképviseletnek kiemelten figyelnie kell, hiszen ha a szándék az, hogy a jelenlegi fejlesztési régiókat alakítsák át közigazgatási egységekké, akkor ez a változás az erdélyi magyarság 50-70 százalékát érintheti negatívan, hiszen Székelyföldön és Partiumban az etnikai arányokat változtatná meg. Ezt az RMDSZ-nek meg kell akadályoznia, hiszen a képviseletet lehetetlenítené el. “Ugyanakkor az államelnök által kezdeményezett oktatási közvita sem történhet meg nélkülünk, hiszen ez átfogó reformot és vélhetõen a 2018-2019-es tanévtõl hatályos új tanügyi törvényt is eredményez majd. Ezért országszerte arra kérjük a tanárokat és politikusainkat, hogy kapcsolódjanak be ebbe a vitába, képviseljék a magyar oktatás szempontjait” – nyomatékosította Kelemen Hunor. Hozzátette: mindezek fordulópontok a hazai társadalom életében, olyan változások, amelyek évtizedekre meghatározhatják a magyar közösség jövõjét.

Tudnunk kell, választások elõtt pedig folyamatosan tudatosítnunk is azt, hogy csak önmagunkra számíthatunk, helyettünk senki nem képviseli a magyar érdeket” – hangsúlyozta a szövetségi elnök, aki szerint ez a szórványban hatványozottan igaz. Megköszönte Winkler Gyula Hunyad megyei elnöknek, hogy az országos politikában is a szórvány élharcosa, munkájával és meglátásaival alakítja a szövetségi szórványpolitikát. “Nem elég értéket teremtenünk, meg is kell védenünk, biztonságba kell helyeznünk. Ezért is köszönöm az erre irányuló munkát” – mondta az RMDSZ elnöke, aki további támogatásáról biztosította az EP-képviselõt, az RMDSZ megyei elnökét.

Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének eddigi, egyben újraválasztott elnöke beszámolójában csapatmunkáról és közös sikerekrõl beszélt. “Megválasztásomkor tíz pontban összegeztem céljaimat. Most ugyanezt a tíz pontot helyeztem magam elé, hogy ellenõrizhessem, mit sikerült megvalósítani ezekbõl” – reflektált elnöki programjára az EP-képviselõ, aki a közösségépítés terén a Hunyad Megyei Magyar Napokat, a közösségért végzett munka honorálása tekintetében a Barcsay Ákos-díjat említette. “Arról se feledkezzünk meg, hogy az Örökségünk õrei mûemlékvédõ program innen indult, és azóta sikeres erdélyi karriert futott be. Ugyanakkor a mi kezdeményezésünkre nyilvánították november 15-ét, Bethlen Gábor fejedelem születésnapját a Magyar Szórvány Napjává” – sorolta az eredményeket Winkler Gyula, aki az összefogás hatékony példájaként említette a Székely-Szórvány együttmûködést, amely a magyar közösségek találkozása révén identitáserõsítõ szerepet tölt be a Hunyad megyeiek életében.

A megyei elnök nehezményezte, hogy nem tudták megakadályozni annak a magyarellenes hatósági döntésnek az eredményét, amelynek nyomán lebontották Déván a Barcsay Ákos-szobrot. “Ez a bíróságon megnyert per is bizonyítja, nem elég létrehoznunk az értékeket, meg is kell védenünk ezeket. A megyei képviselet szintjén is az a célunk, hogy megõrizzük súlyunk a közigazgatási intézményekben” – mutatott rá a megyei elnök, aki szerint a parlamenti választások új törvénye lehetõvé teszi, hogy nagyon alapos munkával a Hunyad megyei magyarság visszaszerezze parlamenti mandátumát. “Az RMDSZ a szórvánnyal teljesedik ki, ezért úgy vélem, hogy csak egyetlen stratégia lehetséges: ha a Szövetség velünk együtt képzeli el és tervezi a jövõjét” – fogalmazott végül Winkler Gyula.