Közösségünk gyarapodásának kulcsa a versenyképes oktatás

Fotó: Bethlendi Tamás

„Versenyképes oktatással segíthetjük közösségeink gyarapodását. A szakoktatásra és a duális képzésre pedig különös hangsúlyt kell fektetnünk még olyan körülmények között is, hogy a törvényes háttér és a hivatalos oktatási rendszer ma, Romániában hátráltatja ezeket” – mondta Winkler Gyula azon a tanácskozáson, amelyet hétfőn, a Bihar megyei Nagykágyán szerveztek meg a szakiskola pedagógusaival. Az európai parlamenti képviselőjelölt Karancsi Bélával, a szakiskola igazgatójával és Béres Csabával, Székelyhíd RMDSZ-es polgármesterével beszélgetett, a tanácskozást Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke moderálta.  

Winkler Gyula elmondta, az elmúlt 12 évben EP-képviselőként a vidéki közösségek hatékony megszervezése, és gyarapodásának biztosítása tekintetében egy jó gyakorlattal találkozott Nyugat-Európában, amelyet véleménye szerint érdemes megismerni, átvenni és a mi közösségeink realitásaihoz adaptálva megvalósítani. „A vidéki közösségek gyarapodása Európa-szerte nagy kihívás, de létezik egy sikeres modell, amely három szereplő, az önkormányzat, a vállalkozói szféra és az oktatás együttműködésére épül” – mondta el az EP-képviselőjelölt. Mint kifejtette, a helyi gazdaság akkor gyarapszik, ha a vállalkozók felismerik a közösségi szerepüket, és strukturált párbeszédet folytatnak az önkormányzattal, illetve az oktatási intézményekkel. Üzleti terveikre alapozva a vállalkozók előrelátják, hogy milyen szakképesítéssel rendelkező munkaerőre lesz szükségük, és ezáltal irányt mutathatnak az szakoktatási intézmények számára, amelyek így a megfelelő piacképes készségeket adhatják át a diákjaiknak.

„A jelenlegi romániai törvényes keret sajnos, nem eléggé rugalmas. Túlbürokratizált, központosított intézkedéseivel inkább gátolja, hátráltatja az oktatási intézményeket, semmint, hogy segítenék őket. Ezekkel az akadályokkal bátran meg kell küzdeni, és kezdeményezőkként kell fellépni a mi oktatási intézményeinknek, nehéz körülmények között is meg kell szervezni a szakképzést, és mindent meg kell tenni a duális képzési formák honosítása érdekében. Ha megvárjuk azt, hogy erre `fentről` érkezzen ösztönzés, akkor csekély esélyünk lesz arra, hogy megfékezzük, és valamikor megállítsuk a fiatalok elvándorlását, amely gyengíti közösségeinket” – hangsúlyozta a képviselőjelölt. Elmondta, a modell harmadik eleme a szolgáltató önkormányzat. A helyi hatóságoknak meg kell ragadniuk minden lehetőséget arra, hogy elősegítsék a helyi együttműködés rendszerének a minél jobb működését. „Az EU-s pályázatok fejlesztési eszközként fontosak, ezt a lehetőséget mindhárom szereplőnek ki kell használnia. Bár az oktatás nem uniós hatáskör, az uniónak léteznek az oktatás elősegítését célzó programjai, például az Erasmus+ program, amely által olyan esélyt tudunk nyújtani fiataljainknak, amely hozzájárul személyes fejlődésükhöz” – mutatott rá Winkler Gyula.

A nagykágyai megbeszélés tárgyát a duális képzés képezte. Karancsi Béla iskolaigazgató és Béres Csaba polgármester beszámolt arról a hosszú és számos kihívással járó folyamatról, amely eredményeképpen sikerült elkerülni a Nagykágyai 1. számú szakiskola bezárását. A nagykágyai szakiskola épületét az EU Regionális Fejlesztési Alapjából lehívott 4,7 millió eurós támogatásból sikerült felújítani, ezzel gyakorlatilag megmentették azt az iskolát, amely az Érmellék településeiről származó számos fiatalnak jelenti egy szakma elsajátításának egyetlen esélyét. Elhangzott, sajnos az elnyert támogatásból nem költhettek az iskola felszerelésére, és a bentlakás megnyitása is várat magára.

Pásztor Sándor elmondta, az intézmény megmentéséhez nem elegendő az iskolaépület felújítása, diákokat kell toborozni, hiszen a gyerekek létszáma évről-évre csökken. Ennek okát nem csak a demográfiai mutatókban kell keresni. Szerinte az iskola számára létfontosságú, hogy elérjék a szülőket és meggyőzzék őket arról, hogy a nagykágyai iskolába írassák be a gyereküket.

Az iskola vezetősége és az elöljárók azt szeretnék, hogy ez az iskola a szakoktatás szempontjából az Érmelléknek központjává váljon. Az iskola kínálatát egyre szélesítik, jelenleg hét szakon tanulhatnak a gyerekek. Úttörő kezdeményezésként a Brassóban már évek óta jól működő duális képzési modellt is próbálják meghonosítani, illetve tanári lakásokat kínálnak az oktatóknak, hogy helyben tarthassák a tanerőt.